Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

SilentiumPC Chłodzenie procesora Fera 2 HE1224 SPC094

SilentiumPC Chłodzenie procesora Fera 2 HE1224 SPC094

Kod: 495262

97,62 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Fera 2 (ł,ac. dziki) HE1224 to zupeł,nie nowa odsł,ona swojego poprzednika –, przeprojektowany został, zaró,wno sam radiator, uł,oż,enie rurek cieplnych (heatpipe’,ó,w) jak i system montaż,owy. Aluminiowy radiator posiada cztery rurki cieplne (heatpipe) o przekroju 6mm, któ,re odbierają, ciepł,o z procesora w technologii HE (High Efficiency) –, bezpoś,redniego kontaktu heatpipe’,ó,w z powierzchnią, procesora.

Wysoką, wydajnoś,ć, chł,odzenie zawdzię,cza stosunkowo duż,emu radiatorowi, a takż,e specjalnie zmodernizowanemu systemowi montaż,owemu, któ,ry zapewnia bardzo dobry i ró,wnomierny docisk radiatora do procesora. Waż,nym elementem zestawu jest wysokiej jakoś,ci wentylator 120mm –, sterowany mechanizmem PWM o maksymalnych obrotach na 1400 ±, 10%.

W komplecie doł,ą,czony jest zestaw montaż,owy dla drugiego wentylatora.

Fera 2 HE1224 posiada zaawansowaną, pastę, termo przewodzą,cą, Pactum PT-1, któ,ra w standardzie zapewnia wysoką, wydajnoś,ć, cał,ej konstrukcji.

Chł,odzenie to kompatybilne jest z wię,kszoś,cią, gniazd procesora dostę,pnych na rynku, w szczegó,lnoś,ci: AMD AM2(+), AM3(+), FM1, FM2 oraz Intel 775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011

Waż,nym atutem chł,odzenia Fera 2 HE1224 jest jego wysokoś,ć, –, tylko 152mm, co w praktyce zapewnia duż,ą, kompatybilnoś,ć, nawet z wą,skimi obudowami ( min. 180mm szerokoś,ci).

Cechy produktu:

  • pewny montaż, i dobry docisk zapewnia wysoką, wydajnoś,ć, chł,odzenia
  • wysokiej jakoś,ci pasta termo przewodzą,ca w zestawie Pactum PT-1 (1,5g)
  • wentylator 120mm z funkcją, PWM, obroty w zakresie 500 ~, 1400 +/-10% obr./min.
  • gł,oś,noś,ć, od 8,9 do 21 dBA
  • moż,liwoś,ć, montaż,u dodatkowego wentylatora 120mm
  • szeroka kompatybilnoś,ć,: AMD AM2(+), AM3(+), FM1, FM2 oraz Intel 775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011
  • pasuje do obudó,w o szerokoś,ci wię,kszej bą,dź, ró,wnej 180mm ,
RadiatorAluminium
Gniazdo procesoraLGA2011
Prędkość wentylatora (maks.)1400 obr./min
Prędkość wentylatora (min.)500 obr./min
Przepływ powietrza55 cfm
Rodzaj chłodzeniaAktywne
Technologia chłodzeniaPowietrzem
Liczba wentylatorów1
Wentylator12 cm
Ilość rurek Heatpipe4
Poziom hałasu16 - 20 dB
Wymiary

Wymiary cał,oś,ci: 125x 75x 152 mm
Wymiary radiatora: 125x 52x 152 mm
Wymiary wentylatora: 120x 120x 25 mm

Waga555 g
Pozostałe parametry

Ż,ywotnoś,ć,: 50.000 h
Wtyczka: 4Pin PWM
Ł,oż,ysko: Hydraulic
Napię,cie: 12V
Prą,d: 0.12A

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 495262
Producent SilentiumPC
Kod producenta SPC094
EAN 5900308750179
Strona www http://www.silentiumpc.com
Recenzje