Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sennheiser RS 195 słuchawki bezprzewodowe (wireless)

Sennheiser RS 195 słuchawki bezprzewodowe (wireless)

Kod: 1048125

1 309,09 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

RS 195 to spersonalizowany i doskonał,y towarzysz dostarczają,cy niezró,wnaną, jakoś,ć, dź,wię,ku, ł,atwoś,ć, obsł,ugi i komfort noszenia. Niezależ,nie od tego czy oglą,dasz telewizję, czy sł,uchasz muzyki, RS 195 zapewnia, ż,e nic ci nie umknie. Wysoce innowacyjna technologia bezprzewodowa gwarantuje krystalicznie czystą, transmisję, sygnał,u z mał,ym opó,ź,nieniem, nawet, gdy przechodzisz z pokoju do pokoju, a ró,ż,ne tryby odsł,uchu pozwalają, na dostosowanie dź,wię,ku do indywidualnych potrzeb i preferencji. Z RS 195 bę,dzie moż,na usł,yszeć, subtelne niuanse dialogó,w i drobne szczegó,ł,y swojej ulubionej muzyki, jak nigdy dotą,d.

Sł,uchawki zapewniają, wydajnoś,ć, i są, ł,atwe w obsł,udze. Komfortowe regulatory uł,atwiają, korzystanie z wielu funkcji, a ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodne dopasowanie, nawet po wielu godzinach sł,uchania.

- Zamknię,te, wokó,ł,uszne sł,uchawki z doskonał,ą, cyfrową, bezprzewodową, transmisją, dź,wię,ku
- Wyją,tkowa czystoś,ć, dź,wię,ku cyfrowego i transmisji z zasię,giem do 100m (w linii wzroku)
- Moż,liwoś,ć, wyboru trybu lepszego odsł,uchu i dodatkowe tł,umienie hał,asu zapewnią, wyraź,niejsze dialogi i doskonał,ą, zrozumiał,oś,ć, mowy
- Wybierz tryb sł,uchania muzyki, któ,ry odtwarza muzykę, w zwię,kszonym zakresie dynamicznym aby zapewnić, obraz dź,wię,ku w najlepszy moż,liwy sposó,b
- Obsł,uguje analogowe i cyfrowe wejś,cia audio i pozwala na przeł,ą,czanie mię,dzy wejś,ciami
- Nadajnik wielofunkcyjny to takż,e i stacja dokują,cą, i ł,adowarka
- Ergonomiczna konstrukcja dla zwię,kszenia komfortu noszenia

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
ZłączaBrak danych
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothBrak danych
Czułość117 dB
MikrofonNie
KolorCzarny
Pozostałe parametry0
W opakowaniu

- Sł,uchawki HDR 195
- Nadajnik TR 195
- Ł,adowarka typu multi-country
- Odł,ą,czany przewó,d audio
- Kabel optyczny 1,5 metra
- Dwa akumulatorki NiMH AAA
- Instrukcja obsł,ugi na CD oraz kompaktowa wersja drukowana

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1048125
Producent Sennheiser
Kod producenta 505565
EAN 4044155078282
Strona www http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_en.nsf
Recenzje