Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sennheiser RS 185 słuchawki bezprzewodowe (wireless)

Sennheiser RS 185 słuchawki bezprzewodowe (wireless)

Kod: 1048124

1 209,60 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Stworzony z myś,lą, o melomanach, RS 185 umoż,liwia cieszenie się, dynamicznym dź,wię,kiem Sennheiser w domu bez kł,opotó,w z przewodami. Te innowacyjne, ergonomiczne, bezprzewodowe otwarte , sł,uchawki zapewniają, niezwykle precyzyjną, reprodukcję, dź,wię,ku w nieskompresowanej cyfrowej jakoś,ci nawet wtedy, gdy poruszasz się, po pokojach.Są, lekkie i wygodne, co pozwala na komfortowe, wielogodzinne uż,ytkowanie.

Dogodnie zlokalizowany kontroler , pozwoli na szybkie dostosowanie poziomu gł,oś,noś,ci do indywidualnych preferencji, dzię,ki czemu bę,dziesz w stanie dopracować, szczegó,ł,y każ,dego utworu w niesamowitej jakoś,ci akustycznej. Wystarczy podł,ą,czyć, nadajnik uniwersalny do systemu dź,wię,kowego w domu (za pomocą, wejś,ć, optycznych lub , analogowych) i zatracić, się, w muzyce.

- Otwarte, wokó,ł,uszne sł,uchawki z doskonał,ą,, cyfrową, bezprzewodową, transmisją, dź,wię,ku
- Wyją,tkowa czystoś,ć, dź,wię,ku cyfrowego i transmisji z zasię,giem do 100m (w linii wzroku)
- Wysoka wydajnoś,ć, przetwornikó,w Sennheiser dla precyzyjnego, porywają,cego dź,wię,ku
- Kontrola czuł,oś,ć, wejś,cia analogowego daje wybó,r pomię,dzy automatyczna kontrola poziomu (ALC), aby wyró,wnać, ró,ż,nice w gł,oś,noś,ci automatycznie lub w trybie sterowania rę,cznego (MLC), aby rę,cznie ustawić, czuł,oś,ć,
- Obsł,uguje analogowe i cyfrowe wejś,cia audio i pozwala na przeł,ą,czanie mię,dzy wejś,ciami
- Kontrola balansu znajduje się, na sł,uchawce dla wygody korekty
- Nadajnik wielofunkcyjny to takż,e i stacja dokują,cą, i ł,adowarka
- Transmiter obsł,uguje do dwó,ch par sł,uchawek jednocześ,nie
- Ergonomiczna konstrukcja dla zwię,kszenia komfortu noszenia

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
ZłączaBrak danych
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak danych
Funkcje bluetoothBrak danych
Czułość106 dB
MikrofonNie
KolorCzarny
Pozostałe parametry0
W opakowaniu

- Sł,uchawki HDR 185
- Nadajnik TR 185
- Ł,adowarka typu multi-country
- Odł,ą,czany przewó,d audio
- Kabel optyczny 1,5 metra
- Kabel RCA 2 metrowy
- Dwa akumulatorki NiMH AAA
- Instrukcja obsł,ugi na CD

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1048124
Producent Sennheiser
Kod producenta 505564
EAN 4044155078275
Strona www http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_en.nsf
Recenzje