Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sennheiser RS 160 słuchawki bezprzewodowe (wireless)

Sennheiser RS 160 słuchawki bezprzewodowe (wireless)

Kod: 1047581

560,52 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

RS 160 to dwuczę,ś,ciowy system skł,adają,cy się, z bezprzewodowych sł,uchawek zasilanych przez dwa akumulatorki NiMH oraz nadajnik, któ,ry ł,ą,czy się, ze ź,ró,dł,em sygnał,u audio.
Jest on niezwykle ł,atwy w skonfigurowaniu, ponieważ, zastosowano w nim automatyczne funkcje typu plug and play.
Kompaktowy i przenoś,ny nadajnik wykorzystuje bezprzewodową, i nieskompresowaną, cyfrową, transmisję, sygnał,u audio typu Kleer. Efektywny zakres transmisji wynosi do 20 metró,w (przy bezpoś,redniej widocznoś,ci elementó,w systemu), a z nadajnikiem moż,na zsynchronizować, do czterech par sł,uchawek.
Ukierunkowanie na odtwarzanie muzyki sprawia, ż,e niskie czę,stotliwoś,ci są, niezwykle peł,ne i porywają,ce, podczas gdy zamknię,te i szczelnie okalają,ce twoje uszy poduszeczki nausznikó,w skutecznie izolują, odgł,osy z zewną,trz.

Gł,ó,wne cechy:
- Zamknię,te cyfrowe bezprzewodowe sł,uchawki wokó,ł,uszne
- System przetwornikó,w dynamicznych z magnesami neodymowymi zapewniają,cy nasyconą, basami reprodukcję, dź,wię,kó,w
- , Ergonomiczna konstrukcja pał,ą,ka (regulowany) wpł,ywa na wygodne i bezpieczne noszenie sł,uchawek
- Kompaktowy i przenoś,ny nadajnik z moż,liwoś,cią, wspó,ł,pracy z kilkoma odbiornikami (do 4 osó,b moż,e sł,uchać, sygnał,u z tego samego ź,ró,dł,a audio)
- Cyfrowa regulacja gł,oś,noś,ci z funkcją, wyciszenia dź,wię,kó,w
- Nie ma koniecznoś,ci konfigurowania systemu –, dział,anie typu plug and play
- 2 lata gwarancji

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaRadiowa
ZłączaBrak danych
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)18 Hz
Pasmo przenoszenia

18-21000 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.)21 kHz
Czułość106 dB
MikrofonNie
Długość przewodu0 m
KolorCzarny
Waga226 g
Pozostałe parametry

- Czas ł,adowania: ok. 16 godzin
- Zasilanie: 2 akumulatory NiMH typu AAA, 1,2 V, 600 mAh
- Czas pracy: ok. 24 godzin
Opakowanie zawiera:
- Sł,uchawki HDR 160
- Nadajnik TR 160
- Ł,adowarka typu multi-country
- Przewó,d ł,adowania
- Odł,ą,czany przewó,d audio.
- Dwa akumulatorki NiMH AAA
- Instrukcja obsł,ugi

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1047581
Producent Sennheiser
Kod producenta 504146
EAN 4044155045420
Strona www http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_en.nsf
Recenzje