Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Samsung SyncMaster 933HD 18,5'' LCD wide (1366x768, 300cd/m2, 1000:1, 5ms GtG, 170/160, DVI-D)

Samsung SyncMaster 933HD 18,5'' LCD wide (1366x768, 300cd/m2, 1000:1, 5ms GtG, 170/160, DVI-D)

Kod: 77783

728,82 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Szerokoekranowe monitory z serii SAMSUNG 933HD gwarantują, ś,wietną, zabawę, bez ż,adnych ograniczeń,. Pobudzają,ce wyobraź,nię, i peł,ne ekspresji obrazy dzię,ki nieprawdopodobnie wysokiemu wspó,ł,czynnikowi kontrastu 10 000:1. Dynamiczny kontrast gwarantuje gł,ę,bsze oraz bogatsze doznania wizualne. Zachwycają,co elegancki kształ,t, wbudowany tuner DTV oraz gł,oś,niki, a takż,e bardziej zaawansowane zł,ą,cza HD wprowadzą, Cię, w ś,wiat czysto zmysł,owej przyjemnoś,ci.

cyfrowa telewizja w komputerze

cyfrowa telewizja w komputerze
Monitory SAMSUNG 933HD/2333HD zapewniają, dostę,p do bogatego ś,wiata rozrywki. Wbudowany tuner DTV oraz format ekranu 16:9 wyś,wietlają, idealny obraz HDTV. Tak wię,c bez wzglę,du na to, czy uż,ywasz modelu 933HD/2333HD jako monitora czy odbiornika TV, zawsze posiadasz moż,liwoś,ć, korzystania z ró,ż,norodnoś,ci oferowanej przez komputer lub samą, telewizję, HD.

stworzony do rozrywki

stworzony do rozrywki
Szeroki format ekranu 16:9 gwarantuje idealne warunki do oglą,dania TV, filmó,w oraz gier. Nie zniekształ,cają,c oryginalnego formatu ź,ró,dł,a rozrywki, monitory wyś,wietlają, obraz, któ,ry idealnie pasuje do ekranu 16:9, generują, bardziej przemawiają,cy przekaz, któ,ry przycią,ga widza i pozwala mu zanurzyć, się, w ś,wiat rozrywki.

bogactwo szczegó,ł,ó,w

bogactwo szczegó,ł,ó,w
Obraz wyś,wietlany na ekranach monitoró,w 933HD/2333HD jest wyją,tkowo bogaty w szczegó,ł,y i intensywny, a wszystko dzię,ki niebywale wysokiemu wspó,ł,czynnikowi kontrastu dynamicznego 10 000:1. Funkcja automatycznej regulacji podś,wietlenia zapewnia gł,ę,bsze i bardziej dramatyczne ciemne barwy oraz jaś,niejsze i bardziej kontrastowe jasne barwy, co gwarantuje ż,ywsze i gł,ę,bsze kolory, któ,re są, maksymalnie zbliż,one do naturalnych.

niezawodny, na zawsze

niezawodny, na zawsze
Przyjazna dla ś,rodowiska funkcja timera oszczę,dza energię,, gdyż, umoż,liwia automatyczne wył,ą,czenie monitora o dowolnie okreś,lonej godzinie. Dzię,ki temu monitor bę,dzie dł,uż,ej dział,ał, zachowują,c optymalnie dobry poziom wyś,wietlania obrazu bez ryzyka niespodziewanej awarii przez cał,y okres uż,ytkowania.

zaprojektowany, aby cieszyć, zmysł,y

zaprojektowany, aby cieszyć, zmysł,y
Uż,ytkowanie eleganckich i szykownych monitoró,w 933HD/2333HD sprawi, ż,e poczujesz się, odprę,ż,ony i zrelaksowany. To gwarancja dobrego wypoczynku!. Nieskazitelnie biał,a lub czarna obudowa oraz szeroki ekran nadają, otoczeniu twó,rczy i inspirują,cy charakter.
Kryształ,owy pasek jest delikatnie wygię,ty w ł,uk, dają,c poczucie ró,wnowagi i natchnienia. Idealnie gł,adką, powierzchnię, dodatkowo podkreś,la lekki pobł,ysk wskaź,nika czuwania, któ,ry koi zmysł,y.
W czarnym pł,askim ś,wiecie monitoró,w modele SAMSUNG 933HD/2333HD są, jak powiew ś,wież,ego powietrza. Ich oryginalny design zdecydowanie wyró,ż,nia się, na tle innych, jednocześ,nie pozwalają,c uż,ytkownikowi podkreś,lić, wł,asny indywidualizm.

wł,asny koncentrator multimedialny HD

wł,asny koncentrator multimedialny HD

Format ekranuPanoramiczny
Przekątna ekranu18.5"
Typ matrycyTFT-TN
Plamka matrycy0.258 mm
Rozdzielczość1366 x 768
Czas reakcji5 ms
Jasność300 cd/m²
Kąt widzenia poziomy170 stopni
Kąt widzenia pionowy160 stopni
Ilość kolorów16,7 mln
Gniazda wejściowe1 x 15-pin D-Sub
Wbudowane głośnikiNie
Wbudowany tuner TVDVB-T
PivotTak
Montaż na ścianieVESA 75 x 75
Pobór mocyW
Kolor

Bł,yszczą,cy czarny

Wymiary

454 x 353,5 x 177 mm

Waga4.1 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 77783
Producent Samsung
Kod producenta LS19CFEKF
EAN 8808987875183
Strona www http://www.samsung.pl
Recenzje