Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Samsung SyncMaster 2333HD 23'' LCD wide (tuner TV, glossy, DVI/2xHDMI, full HD)

Samsung SyncMaster 2333HD 23'' LCD wide (tuner TV, glossy, DVI/2xHDMI, full HD)

Kod: 99283

871,63 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Cyfrowa telewizja w komputerze

Monitory SAMSUNG 933HD/2333HD zapewniają, dostę,p do bogatego ś,wiata rozrywki. Wbudowany tuner DTV oraz format ekranu 16:9 wyś,wietlają, idealny obraz HDTV. Tak wię,c bez wzglę,du na to, czy uż,ywasz modelu 933HD/2333HD jako monitora czy odbiornika TV, zawsze posiadasz moż,liwoś,ć, korzystania z ró,ż,norodnoś,ci oferowanej przez komputer lub samą, telewizję, HD.


Stworzony do rozrywki


Szeroki format ekranu 16:9 gwarantuje idealne warunki do oglą,dania TV, filmó,w oraz gier. Nie zniekształ,cają,c oryginalnego formatu ź,ró,dł,a rozrywki, monitory wyś,wietlają, obraz, któ,ry idealnie pasuje do ekranu 16:9, generują, bardziej przemawiają,cy przekaz, któ,ry przycią,ga widza i pozwala mu zanurzyć, się, w ś,wiat rozrywki.


Bogactwo szczegó,ł,ó,w


Obraz wyś,wietlany na ekranach monitoró,w 933HD/2333HD jest wyją,tkowo bogaty w szczegó,ł,y i intensywny, a wszystko dzię,ki niebywale wysokiemu wspó,ł,czynnikowi kontrastu dynamicznego 10 000:1. Funkcja automatycznej regulacji podś,wietlenia zapewnia gł,ę,bsze i bardziej dramatyczne ciemne barwy oraz jaś,niejsze i bardziej kontrastowe jasne barwy, co gwarantuje ż,ywsze i gł,ę,bsze kolory, któ,re są, maksymalnie zbliż,one do naturalnych. ,


Niezawodny, na zawsze

Przyjazna dla ś,rodowiska funkcja timera oszczę,dza energię,, gdyż, umoż,liwia automatyczne wył,ą,czenie monitora o dowolnie okreś,lonej godzinie. Dzię,ki temu monitor bę,dzie dł,uż,ej dział,ał, zachowują,c optymalnie dobry poziom wyś,wietlania obrazu bez ryzyka niespodziewanej awarii przez cał,y okres uż,ytkowania. ,

 ,

Zaprojektowany, aby cieszyć, zmysł,y

Uż,ytkowanie eleganckich i szykownych monitoró,w 933HD/2333HD sprawi, ż,e poczujesz się, odprę,ż,ony i zrelaksowany. To gwarancja dobrego wypoczynku!. Nieskazitelnie biał,a lub czarna obudowa oraz szeroki ekran nadają, otoczeniu twó,rczy i inspirują,cy charakter.
Kryształ,owy pasek jest delikatnie wygię,ty w ł,uk, dają,c poczucie ró,wnowagi i natchnienia. Idealnie gł,adką, powierzchnię, dodatkowo podkreś,la lekki pobł,ysk wskaź,nika czuwania, któ,ry koi zmysł,y.
W czarnym pł,askim ś,wiecie monitoró,w modele SAMSUNG 933HD/2333HD są, jak powiew ś,wież,ego powietrza. Ich oryginalny design zdecydowanie wyró,ż,nia się, na tle innych, jednocześ,nie pozwalają,c uż,ytkownikowi podkreś,lić, wł,asny indywidualizm.


Wł,asny koncentrator multimedialny HD

Zł,ą,cze HDMI (High Definition Multimedia Interface) to najszybszy i najbardziej inteligentny sposó,b poł,ą,czenia cyfrowych urzą,dzeń, peryferyjnych HD z monitorem. To pojedynczy przewó,d, któ,ry zapewnia przesył, cyfrowych danych w czystej nieskompresowanej formie, dzię,ki czemu wyś,wietlany obraz jest tak idealny. Dostę,pne w monitorach 933HD/2333HD dwa wejś,cia HDMI pozwalają, na nieograniczoną, rozrywkę, w ś,wiecie HD.


Naprawdę, potę,ż,ny dź,wię,k

Gwarancją, dź,wię,ku najwyż,szej jakoś,ci są, potę,ż,ne wbudowane gł,oś,niki. Niewidoczny dla oka, ale wyraź,nie sł,yszalny dla ucha 2-kanał,owy system 3W z ukrytymi gł,oś,nikami w ż,aden sposó,b nie zaburza estetyki pomieszczenia. Wspaniał,a jakoś,ć, dź,wię,ku zdecydowanie zmienia sposó,b odbioru TV, DVD, gier i muzyki, porywają,c Cię, w ś,wiat dź,wię,ku ró,wnie pię,knego, jak system gł,oś,nikó,w, któ,ry go generuje.

Format ekranuPanoramiczny
Przekątna ekranu23"
Typ matrycyTFT-TN
KolorCzarny
Rozdzielczość1920 x 1080 (HD 1080)
Czas reakcji5 ms
Jasność300 cd/m²
Kontrast dynamiczny10 000:1
Kontrast statyczny1 000:1
Częstotliwość pozioma

30-81 kHz

Częstotliwość pionowa

56-75 Hz

Kąt widzenia poziomy160 stopni
Kąt widzenia pionowy160 stopni
Ilość kolorów16,7 mln
Gniazda wejściowe1 x HDMI
Wbudowane głośnikiTak
PivotNie
Montaż na ścianieVESA 100 x 100
Pobór mocy53 W
Kolor

czarny

Wymiary

557.8 x 415.3 x 218.8mm

Waga6.1 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 99283
Producent Samsung
Kod producenta LS23CFVKF/EN
EAN 8808993307807
Strona www http://www.samsung.pl
Recenzje