Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Samsung Soundbar HW-J6000 Curved

Samsung Soundbar HW-J6000 Curved

Kod: 894036

1 698,68 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Stworzony dla zakrzywionych ekranó,w
Odkryj najwyż,szej jakoś,ci dź,wię,k, któ,ry otacza Cię, tak, jak zakrzywiony ekran telewizoró,w Curved. Soundbar Curved to elegancki design o aluminiowym wykoń,czeniu, tworzą,cy stylistyczną, jednoś,ć, z telewizorami Curved.*
*Modele J8500/J8501 są, kompatybilne tylko z TV serii S9 i S8 o rozmiarach 78" i 65". *Modele J7500/J7501 są, kompatybilne tylko z TV serii S9 i S8 o rozmiarach 65" i 55". *Modele J6500/J6501 są, kompatybilne tylko z TV serii 6 i 7 o rozmiarach 48", 55" i 65". *Modele J6000/J6001 są, kompatybilne tylko z TV serii 6 i 7 o rozmiarach 48", 55" i 65".

Otocz się, potę,ż,nym dź,wię,kiem
Zakrzywiony Soundbar z systemem gł,oś,nikó,w 6.1 i ł,ą,cznej mocy 300 W zadba o doskonał,ą, oprawę, dź,wię,kową,. Gł,oś,niki umieszczone po bokach zwię,kszają, efekt przestrzennoś,ci, a centralne zapewniają, peł,en detali dź,wię,k.

Ł,ą,cznoś,ć, i udostę,pnianie bezprzewodowe

Ł,atwo poł,ą,cz telewizor i Soundbar przez Bluetooth z TV Sound Connect* i obsł,ugiwać, za pomocą, jednego pilota.** Brak kabli pozwala zaprezentować, smukł,e wzornictwo urzą,dzeń,, zachowują,c indywidualny styl mieszkania.
*Funkcja kompatybilna tylko z wybranymi modelami Samsung. Kompletną, listę, znajdziesz na www.samsung.com/pl
**Pilot TV pozwala jedynie wł,ą,czać,/wył,ą,czać, Soundbar i kontrolować, jego gł,oś,noś,ć,.

Sterowanie za pomocą, aplikacji
Kontroluj Soundbar za pomocą, urzą,dzeń, mobilnych i aplikacji Samsung Audio Remote*. Wł,ą,czaj lub wył,ą,czaj, ustaw gł,oś,noś,ć, oraz kontroluj multimedia. Automatyczne parowanie wykorzystuje poł,ą,czenia Bluetooth.
*Dostę,pna tylko dla urzą,dzeń, mobilnych Samsung z systemem operacyjnym Android.

Czystszy i dokł,adniejszy dź,wię,k
W przeciwień,stwie do wię,kszoś,ci systemó,w audio, Soundbar Curved wykorzystuje oddzielne wzmacniacze dla wysokich, ś,rednich i niskich tonó,w. W rezultacie otrzymujesz bogactwo szczegó,ł,ó,w na cał,ym spektrum dź,wię,kó,w.

System6.1
PrzeznaczenieMuzyka
Stacja dokującaNie
RegulatoryPilot
Moc głośników (sumaryczna)300 W
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza1 x HDMI
ZasilanieSieciowe
Akcesoria w zestawie

- Instrukcja obsł,ugi
- Karta gwarancyjna
- Pilot
- Uchwyt ś,cienny

KolorCzarny
Wymiary

- Jednostka gł,ó,wna: 1 078 x 47,5 x 129 mm.
- Gł,oś,nik niskotonowy: 452 x 335 x 154 mm.
- Opakowanie: 1 135 x 480 x 206 mm.

Waga2.7 kg
Pozostałe parametry

- Waga –, gł,oś,nik niskotonowy: 6,8 kg

Funkcje audio:
- Typ wzmacniacza: Wzmacniacz cyfrowy
- Crystal Amplifier
- Dolby Digital: Dolby 2
- DTS Digital Surround: , DTS 2
- Kodek Bluetooth HI-FI: Tak
- Tryb Surround: Surround Sound Expansion
- Tryb nocny
- Liczba trybó,w przetwarzania dź,wię,ku: 4
- Tryby przetwarzania dź,wię,ku (DSP): Muzyka, gł,os, sport, kino

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 894036
Producent Samsung
Kod producenta HW-J6000/EN
EAN 8806086690607
Strona www http://www.samsung.pl
Recenzje