Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ROCCAT headphones Renga - Studio Grade Over-ear Stereo Gaming Headset

ROCCAT headphones Renga - Studio Grade Over-ear Stereo Gaming Headset

Kod: 1052938

186,76 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ROCCAT®, Renga Stereofoniczny zestaw sł,uchawkowy jakoś,ci studyjnej dla graczy
Renga jest efektem wysił,kó,w zespoł,u inż,ynieró,w ROCCAT, wł,oż,onych w uzyskanie dź,wię,ku studyjnej jakoś,ci, któ,ry zapewni graczom najlepsze moż,liwe wraż,enia akustyczne. Obsł,ugują,ca wiele platform konstrukcja nausznikowa, z optymalnie rozstawionymi 50-milimetrowymi przetwornikami gwarantuje wygodę, i gł,ę,bokie, potę,ż,ne basy, pozwalają,ce w peł,ni skupić, się, na grze. Wzmocniona rama jest dobrą, bazą, dla komfortowych rozwią,zań,, m.in. ergonomicznego pał,ą,ka i poduszek. Rengę, stworzono dla graczy, któ,rzy wymagają, wię,cej od swojego sprzę,tu to idealne rozwią,zanie do grania, sł,uchania muzyki, oglą,dania filmó,w i nie tylko.

Dź,wię,k w jakoś,ci studyjnej
Arsenał, wytrawnego gracza nie moż,e się, obyć, bez zestawu sł,uchawkowego, któ,ry zapewnia studyjną, jakoś,ć, dź,wię,ku stereo. Zestaw Renga idealnie speł,nia te wymagania, ponieważ, jego 50-milimetrowe przetworniki gwarantują, bezkompromisową, jakoś,ć, z czystymi wysokimi i gł,ę,bokimi, potę,ż,nymi niskimi tonami. Optymalne dla graczy rozstawienie neodymowych przetwornikó,w zapewnia realistyczne i dynamiczne wraż,enia. Nic Cię, nie rozproszy, nic nie zaburzy Twojej koncentracji.

Peł,en komfort
Wentylacja nausznikó,w, ergonomiczny pał,ą,k i mię,kkie wypeł,nienie poduszek sprawiają,, ż,e sł,uchawki gwarantują, wyją,tkowy poziom wygody. Zestaw Renga jest odpowiedni do wielogodzinnych sesji, gdyż, jego obecnoś,ć, jest niemal nieodczuwalna. Ma o 30% mniejszą, masę, niż, konkurencyjne zestawy! Niech jednak nie zwiedzie Cię, ó,w supermię,kki komfort to sprzę,t skonstruowany z uż,yciem najmocniejszych dostę,pnych materiał,ó,w, a wytrzymał,ą, ramę, zaprojektowano z myś,lą, o intensywnym uż,ytkowaniu.

Obsł,uga wielu platform

ROCCAT stworzył, zestaw Renga, myś,lą,c o przyszł,oś,ci. Dlatego fantastycznymi doznaniami audiofilskimi moż,na cieszyć, się, nie tylko przy komputerze. Renga doskonale wspó,ł,pracuje z kontrolerami PlayStation®,4 i Xbox One zawierają,cymi gniazdo 3,5 mm, a takż,e telefonami i tabletami, bez potrzeby instalacji dodatkowych programó,w. Dzię,ki powszechnie dostę,pnym przejś,ció,wkom moż,e być, też, uż,ywana z Wii U i innymi popularnymi urzą,dzeniami.

Mikrofon i pilot w kablu

Nieograniczona wł,adza nad dź,wię,kiem? Ż,aden problem. Zestaw Renga zawiera wbudowanego w kabel pilota, któ,ry pozwala bł,yskawicznie przeł,ą,czać, się, mię,dzy najczę,ś,ciej uż,ywanymi ustawieniami dź,wię,ku. Nie musisz nawet na niego zerkać,, aby dostosować, gł,oś,noś,ć, czy wyciszyć, mikrofon, co uł,atwia komunikację,. W zestawie Renga znajduje się, takż,e precyzyjny i obracany mikrofon, dzię,ki któ,remu Twoja druż,yna zawsze usł,yszy dokł,adnie to, co chcesz jej przekazać,.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
Czułość110 dB
MikrofonTak
Długość przewodu2.5 m
KolorCzarny
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1052938
Producent ROCCAT
Kod producenta ROC-14-400
EAN 4250288185845
Strona www http://www.roccat.org
Recenzje