Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ROCCAT Mysz KOVA 7000DPI

ROCCAT Mysz KOVA 7000DPI

Kod: 940414

226,64 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 3 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

ROCCAT®, KOVA CZYSTA MOC
Najwyż,sza wydajnoś,ć, w nowoczesnej formie mysz stworzona, by dać, graczom czystą, moc i szybkoś,ć,? Oto wł,aś,nie ROCCAT Kova, zbudowana w oparciu o swojego przodka, uwielbianą, przez fanó,w mysz Kova[+]. Przyciski o podwojonej funkcjonalnoś,ci osadzono w futurystycznej sylwetce, któ,ra przywodzi na myś,l sportowe samochody z najwyż,szej pó,ł,ki. DPI o podwó,jnej mocy, zapewniają,ce precyzję, każ,dego ruchu, oraz kolorowe podś,wietlenie wpisano w symetryczny kształ,t myszy, czynią,c z nowej myszy inż,ynieryjne cudo. Kova to podwó,jna moc ROCCAT na wycią,gniecie Twojej dł,oni.

NOWOCZESNY KSZTAŁ,T
Mysz Kova został,a stworzona na bazie swojego bardzo popularnego poprzednika. Podczas projektowania najwię,kszy nacisk poł,oż,ono na osią,gnię,cie jak najwię,kszej wydajnoś,ci i osią,gó,w. Zaowocował,o to doś,ć, minimalistycznym, lecz nowoczesnym wyglą,dem. Symetryczna Kova jest dostosowana dla prawo- i leworę,cznych uż,ytkownikó,w. Dzię,ki ergonomicznemu i intuicyjnemu dla graczy rozmieszczeniu przyciskó,w, uż,ytkownicy otrzymują, potę,ż,ne centrum dowodzenia, w któ,rym każ,da decyzja jest bł,yskawiczna i ś,miertelnie precyzyjna.

SMART CAST/EASY-SHIFT[+]
Smart Cast to intuicyjny dla graczy ukł,ad przyciskó,w, któ,ry podwaja dostę,pne funkcje myszy. Każ,dy przycisk został, umieszczony w zasię,gu palcó,w uż,ytkownika, co gwarantuje bł,yskawiczny czas reakcji i optymalną, kontrolę,, nawet podczas najbardziej dynamicznych rozgrywek. Dodają,c do tego technologię, EASY-SHIFT[+], gracz otrzymuje urzą,dzenie zdolne wykonać, najbardziej zaawansowane i zł,oż,one kombinacje poleceń, i przyciskó,w. Easy-Shift[+] podwaja wszystkie funkcje przyciskó,w Kova z 11 do imponują,cej liczby 22. Niczego Ci nie zabraknie.

WNĘ,TRZE
Tryb Overdrive pozwoli na zwię,kszenie celnoś,ci i tak już, niezwykle precyzyjnego sensora. Podwó,jne DPI w Kova w trybie Overdrive wynosi aż, 7000 DPI z sensorem Pro-Optic R6. Dodatkową, stabilnoś,ć, przy takich osią,gach zapewnia procesor MCU Turbo Core V2 32-bit oparty o ARM.

SensorOptyczny
Liczba przycisków12
Liczba rolek1
ProfilOburęczny
Rozdzielczość (min.)400 dpi
Rozdzielczość (maks.)7000 dpi
PołączeniePrzewodowe
Długość przewodu1.8 m
InterfejsUSB
ZasilanieUSB 5V
Akcesoria w zestawie0
KolorWzór
Wymiary

6.6 x 3.8 x 13.1 cm

Waga99 g
Pozostałe parametry

Wymagania:
- Windows®, 8, Windows®, 7, Windows®, 10
- USB 2.0 Port
- Poł,ą,czenie z internetem - w celu pobrania sterownikó,w

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 940414
Producent ROCCAT
Kod producenta ROC-11-502
EAN 4250288164062
Strona www http://www.roccat.org
Recenzje