Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ROCCAT Kone Pure Optical -Core Performance Gaming Mouse, EU

ROCCAT Kone Pure Optical -Core Performance Gaming Mouse, EU

Kod: 453219

336,22 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Kone Pure Optical
Proś,by graczy został,y wysł,uchane - wyją,tkowa wydajnoś,ć, ROCCAT Kone Pure, teraz dostę,pna ró,wnież, z sensorem optycznym 4 000 DPI Pro-Optic (R3). Dzię,ki zastosowaniu innowacyjnych technologii takich jak Easy-Shift[+], Talk®, oraz Talk®, FX, seria Kone dalej ustanawia standardy w sprzę,cie dla graczy.
W ż,ył,ach Kone Pure Optical krą,ż,y ta sama krew co legendarnej Kone Pure posiada szerokie moż,liwoś,ci dostosowania zaró,wno wyglą,du jak i parametró,w myszki do indywidualnych wymagań, graczy.

Cechy urzą,dzenia:
- MYSZ ROCCAT KONE. POPRAWIONA
Kone Pure to wydajnoś,ć, i precyzja, jakiej moż,esz oczekiwać, od tej gamy urzą,dzeń, - wszystko to został,o zamknię,te w ergonomicznej nieco mniejszej obudowie (91% Kone[+]).
- STERUJ Z ABSOLUTNĄ, PRECYZJĄ,
Sensor optyczny Pro-Optic R3 z moż,liwoś,cią, regulacji do 4000 DPI zapewnia rewelacyjne moż,liwoś,ci kontroli i optymalną, szybkoś,ć, w grach, przekazują,c w czasie rzeczywistym nawet najszybsze ruchy. Dzię,ki czę,stotliwoś,ci pró,bkowania na poziomie 1000 Hz oraz przyspieszeniu do 20 g, sensor reaguje precyzyjnie na podkł,adce.
- WYKORZYSTAJ DOSKONAŁ,Ą, FUNKCJONALNOŚ,Ć,
Mysz ROCCAT Kone Pure wyposaż,ono w 32-bitowy procesor 72 MHz, gwarantują,cy niewyobraż,alną, szybkoś,ć, przetwarzania danych. Pamię,ć, wewnę,trzna o pojemnoś,ci 576 kB sprawia, ż,e mysz Kone Pure dysponuje wystarczają,cą, iloś,cią, miejsca do zapisania wszystkich Twoich profili i makr.
- BĄ,DŹ, PANEM WSZYSTKICH KLIKNIĘ,Ć,
Click-Master firmy ROCCAT gwarantuje dł,ugą, ż,ywotnoś,ć, bez wzglę,du na styl grania, klik za klikiem.
- OPANUJ KAŻ,DĄ, SYTUACJĘ,
Siedem programowalnych przyciskó,w i jedno wytrzymał,e pokrę,tł,o 2D sprawiają,, ż,e mysz Kone Pure posiada moż,liwoś,ci zoptymalizowane do gry. Technologia Easy-Shift[+] umoż,liwia przypisanie dwó,ch funkcji do każ,dego przycisku oraz bezpoś,redni dostę,p do szerokiej gamy makr.
- POCZUJ KOMFORT
Pure jest pokryta powierzchnią, Soft-Touch, zapewniają,cą, komfort podczas dł,ugich rozgrywek.
- OŚ,WIETL POLE BITWY - I TWOJĄ, PURE
Mysz posiada podś,wietlane logo Roccat. Nowoczesny system daje moż,liwoś,ć, ustawienia 16,8 mln koloró,w i efektó,w specjalnych podś,wietlanego logo (funkcja Oddech, pulsowanie koloró,w...).

Liczba przycisków7
Liczba rolek1
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
KolorCzarny
ZasilanieUSB 5V
Pozostałe parametry

- Rozdzielczoś,ć,: , 400,00 - 4 000,00 DPI
- Czę,stotliwoś,ć, pró,bkowania: 1 000,00 Hz
- Szerokoś,ć,: 70,00 mm
- Akceleracja: 20,00 G
- Dł,ugoś,ć, przewodu: 180,00 cm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 453219
Producent ROCCAT
Kod producenta ROC-11-710
EAN 4250288117105
Strona www http://www.roccat.org
Recenzje