Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ROCCAT Kova+ Pure Performance Gaming Mouse

ROCCAT Kova+ Pure Performance Gaming Mouse

Kod: 156460

46,87 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Model Kova Plus został, wyposaż,ony w bardzo dokł,adny sensor optyczny Pro-Optic R2 Gaming Sensor (jest to Mercedes wś,ró,d optycznych sensoró,w)o rozdzielczoś,ci maksymalnej 3200DPI. Rozdzielczoś,ć, sensora moż,na oczywiś,cie regulować, w locie.

Mysz został,a wyposaż,ona w siedem przyciskó,w, z czego pię,ć, jest w peł,ni programowalnych. Jej kształ,t, przypominają,cy literę, V oraz boki, wył,oż,one materiał,em antypoś,lizgowym, zapewniają, wysoką, wygodę, uż,ytkownikom - zaró,wno prawo-, jak i leworę,cznym. Kova wspó,ł,pracuje zaró,wno z systemami Windows, jak i Mac OS w systemie plug &, play.

W kwestii designu, firma Roccat postawił,a na sprawdzone poł,ą,czenie - czarna obudowa został,a wzbogacona systemem podś,wietlają,cych diod LED. Warto dodać,, ż,e podś,wietlenie moż,e - zgodnie z wolą, uż,ytkownika - zmieniać, kolor, a takż,e pracować, zgodnie z ró,ż,nymi schematami - przykł,adem jest "oddychanie", znane z myszek Razera. Ciekawym rozwią,zaniem jest wykorzystanie opatentowanej przez Roccat Studios technologii EasyShift, dzię,ki czemu otrzymujemy tak naprawdę, dostę,p do 16 funkcji (wciś,nię,ty klawisz EasyShift + klawisz funkcyjny myszki).

Ilość przycisków7
KolorCzarny
Ilość rolek1
Sposób połączeniaKabel
InterfejsUSB
Kolor

czarny

Informacje dodatkowe

Specjalny czujnik optyczny do gier o rozdzielczoś,ci 400 - 800 - 1600 - 3200 DPI / Duplikator przycisku EasyShift[+], podwó,jne przypisanie dla 8 dodatkowych funkcji / Ergonomiczny kształ,t V dla osó,b prawo- i leworę,cznych

Sterownik ROCCAT™, z praktycznymi efektami dź,wię,kowymi / Menedż,er makr z szablonami do gier, multimedió,w i biura / Regulowane podś,wietlenie w ulubionym kolorze / 7 (+8) przyciskó,w myszy z najważ,niejszymi konfiguracjami

Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 156460
Producent ROCCAT
Kod producenta ROC-11-520
EAN 4250288115200
Strona www http://www.roccat.org
Recenzje