Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Razer LEVIATHAN Elite Gaming Music Sound Bar

Razer LEVIATHAN Elite Gaming Music Sound Bar

Kod: 905711

927,24 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Soundbar Razer Lewiatan 5.1 z ł,atwoś,cią, mieś,ci się, pod każ,dym biurku pod monitorem czy też, w salonie, idealnie uzupeł,niają,c wyposaż,enie gracza konsolowego.
Do tego jest na tyle wszechstronny, ż,e dopasuje się, do każ,dej sytuacji, , dzię,ki dź,wię,kowi wyposaż,onemu w najnowocześ,niejszą, technologię, Dolby®,, najlepsze z moż,liwych przetwornikó,w dź,wię,ku i dedykowanemu subwooferowi, dodają,cemu bogate dź,wię,ki, któ,re odtwarzają, epickie sceny batalistyczne oraz ró,wnież, nieskazitelnie czyste dź,wię,ki Twojej ulubionej muzyki ze smartphona.

Wcią,gają,cy system 5.1 dla filmó,w i gier
Ciesz się, bogatym, peł,nym zakresem 5.1, któ,ry dzię,ki Dolby®,, wiernie odwzoruje każ,dy dź,wię,k. Bez wzglę,du na rodzaj ź,ró,dł,a (stereo lub wielokanał,owy dź,wię,k poprzez wejś,cie optyczne), Dolby®, Digital skonwertuje audio z karty dź,wię,kowej lub konsoli.

BLUETOOTH V4.0 APTX®, do streamowania muzyki prosto ze smartphona

Razer Leviathan pł,ynnie ł,ą,czy się, z urzą,dzeniami wyposaż,onymi w Bluetooth v4.0 za pomocą, wielokrotnie nagradzanej technologii aptX®, zapewniają,cej identyczną, jakoś,ć, dź,wię,ku jaki oferuje przewodowe poł,ą,czenie. Z zasię,giem do 10 metró,w, moż,na cieszyć, się, muzyką, bez koniecznoś,ci uż,ywania ż,adnych kabli. Razer Leviathan pamię,ta ró,wnież, swoje niedawno sparowane urzą,dzenia, co pozwala szybko poł,ą,czyć, się, za pomocą, jednego kliknię,cia. Wyposaż,ony w technologię, NFC pozwala na ultra szybkie parowanie.

Dedykowany subwoofer dla gł,ę,bokich basó,w

Z potę,ż,nym, dedykowanym, 5.25 calowym niskotonowym gł,oś,nikiem do dokł,adnej reprodukcji basu i dostrojonym do tworzenia dź,wię,ku wolnego od zniekształ,ceń, w niż,szych czę,stotliwoś,ciach, Razer Leviathan jest wstanie dostarczyć, gł,ę,boki bas, któ,ry da się, odczuć, w klatce piersiowej. Poł,ą,czony z dwoma perfekcyjnie dostrojonymi przetwornikami oraz dwoma gł,oś,nikami w soundbarze, Razer Leviathan pozwala doś,wiadczyć, peł,nego spektrum dź,wię,ku, zapewniają,c krystalicznie czyste ś,rednie tony i oszał,amiają,ce wysokie dź,wię,ki.

System5.1
PrzeznaczenieMuzyka
Stacja dokującaNie
RegulatoryRegulacja poziomu głośności
Moc głośników (sumaryczna)30 W
Pasmo przenoszenia (min.)180 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza3,5 mm minijack
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary0
Waga4 kg
Pozostałe parametry

Specyfikacja subwoofer'a:
- Typ: Pasywny
- Cał,kowita moc wyjś,ciowa: 30W RMS
- Peł,ny zakres: 5,25 kierowcy "/ 133mm
- Impedancja: 8Ω,
- Stawka Pasmo przenoszenia: 20Hz - 180Hz
- Przybliż,ona waga: 5.1lbs / 2,35 kg
Metody poł,ą,czenia
- Konsola: 3.5mm audio lub poł,ą,czenie optyczne
- Filmy: 3.5mm audio jack lub poł,ą,czenie optyczne
- Komó,rka: 3.5mm audio jack lub Bluetooth / NFC

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 905711
Producent Razer
Kod producenta 8886419370598
EAN 8886419370598
Strona www http://www.razerzone.com
Recenzje