Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Qpad Qpad QH-90 Biale

Qpad Qpad QH-90 Biale

Kod: 598089

379,56 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Dź,wię,k sukcesu. Sł,uchawki QPAD QH-90 wprowadzają, jakoś,ć, Hi-Fi do ś,wiata gier.
Nie ma nic tak fantastycznego ja uczucie zanurzenia się, w gł,ę,bi ś,wiata swojej ukochanej gry. Granie to doś,wiadczenie audio-wizualne, a wielu graczy uważ,a, ż,e dź,wię,k we wspó,ł,czesnych grach odgrywa o wiele wię,kszą, rolę, niż, grafika, tworzą,c magię, i atmosferę, gry.

Wielu graczy tak bardzo skupił,o się, na wizualnych aspektach grania, ż,e cał,kowicie zapomnieli o dź,wię,ku. Nie rzadko spotykamy się, z sytuacją,, gdzie gracz wydał, ogromne pienią,dze na wydajny komputer, z super szybką, kartą, graficzną,, wydajnym procesorem i ogromną, iloś,cią, pamię,ci. Podł,ą,czył, do niego drogi monitor i inne akcesoria, lecz cał,kowicie zignorował, dź,wię,k, podł,ą,czają,c zwykł,e sł,uchawki, tym samym pozbawiają,c siebie peł,ni odczuć, jakie przygotowali dla niego twó,rcy gry w swoich studiach dź,wię,kowych. Jakoś,ć, dź,wię,ku ma ogromne znaczenia dla obioru otoczenia gry oraz dla skali przyjemnoś,ci jaką, czerpiemy z grania, a tylko dobre sł,uchawki pozwalają, nam w peł,ni zatopić, się, w wirtualnym ś,wiecie.

Wszystkie niuanse dź,wię,kowe, któ,re wychwycisz dzię,ki nowym sł,uchawkom PAD QH-90 to nie tylko wejś,cie w magiczny ś,wiat dź,wię,ku HiFi, to takż,e szansa na poprawienie swoich wynikó,w w wię,kszoś,ci gier online. QH-90 to takż,e najwyż,szej jakoś,ci mikrofon, któ,ry sprawi, ż,e twoi koledzy z druż,yny bę,dą, sł,yszeć, twó,j gł,os z krystaliczną, wrę,cz czystoś,cią,.

Kluczowe wł,aś,ciwoś,ci:
- Standard Hi-Fi z membranami o ś,rednicy 53mm zapewniają,cymi najwyż,szej jakoś,ci dź,wię,k
- Pasmo przenoszenia: 15-25.000Hz
- Odpinany mikrofon, dzię,ki czemu sł,uchawki moż,na uż,ywać, jako muzyczne
- Wytrzymał,a i sztywna konstrukcja aluminiowa
- Pał,ą,k oraz muszle wykoń,czone super mię,kką, skó,rą, dla zapewniana komfortu nawet przy wielogodzinnym graniu
- Zamknię,ta, wygł,uszają,ca konstrukcja.

KonstrukcjaNauszne
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja60 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)15 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)25 kHz
Czułość98 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1 m
KolorBiały
Waga350 g
Pozostałe parametry

- Kształ,t kapsuł,y sł,uchawkowej: Peł,na, eliptyczna
- Dł,ugoś,ć, i typ kabla: 1m + przedł,uż,aczm + 10cm iphone

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 598089
Producent Qpad
Kod producenta Qpad QH-90 Biale
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje