Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Qpad Qpad MK-80 Klawiatura dla grac

Qpad Qpad MK-80 Klawiatura dla grac
506,97 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

QPAD MK-80 to wielokrotnie nagradzana technologia mechanicznych przeł,ą,cznikó,w Cherry MX Blue, zapewniają,ca skok dają,cy peł,ne czucie momentu wciś,nię,cia klawisza poł,ą,czony z akustycznym potwierdzeniem zał,ą,czenia przeł,ą,cznika, tak zwanym “,klikiem”,. MK-80 został,a zaprojektowana nie tylko dla profesjonalnych graczy, pokochają, ją, takż,e wszyscy, dla któ,rych klawiatura jest narzę,dziem pracy.
QPAD MK-80 został,a zbudowana z najwyż,szej jakoś,ci materiał,ó,w I przeł,ą,cznikó,w, dzię,ki czemu zapewnia bezawaryjną, pracę, nawet po przekroczeniu 50 milionó,w wciś,nię,ć, na jeden klawisz.

Klasyczny, peł,ny tró,jsekcyjny podział,, klawisze multimedialne i „,anti ghosting”, zapewniają,cy niezależ,ną, rejestrację, każ,dego klawisza –, to idealna klawiatura do pracy z każ,dą, aplikacją,.
Klawiatura posiada takż,e wbudowany, dwuportowy hub USB 2.0, gniazda mini jack sł,uż,ą,ce do podł,ą,czenia sł,uchawek i mikrofonu oraz podpó,rkę, pod nadgarstki.
Podś,wietlenia klawiszy z kilkoma poziomami jasnoś,ci pozwala odnaleź,ć, ż,ą,dany klawisz nawet w ciemnym pokoju, zwię,ksza takż,e atrakcyjnoś,ć, wizualną, urzą,dzenia. Wciś,nij, poczuj, usł,ysz, pokochaj!

 ,Klawiatura ze sł,yszalnym i odczuwalnym klikiem. Kluczowe funkcje:
- Peł,na, niezależ,na rejestracja klawiszy poprzez port PS2–, każ,dy klawisz posiada niezależ,ne poł,ą,czenie z kontrolerem.
- Technologia mechanicznych przeł,ą,cznikó,w Cherry MX Blue.
- Ultra wytrzymał,e, programowalne klawisze zaprojektowane na co najmniej 50 milionó,w wciś,nię,ć,.
- Oddzielne, niebieskie podś,wietlenie LED dla każ,dego klawisza.
- Pozł,acane wtyki USB oraz mini jack.
- Klawisze multimedialne do kontroli dź,wię,ku I medió,w.
- Dwuportowy HUB USB

Zestaw z myszkąNie
InterfejsUSB
PołączeniePrzewodowe
KolorCzarny
Pozostałe parametry

- Wytrzymał,oś,ć, klawiszy: 50 milionó,w wciś,nię,ć, każ,dy
- Podś,wietlenie: Każ,dy klawisz podś,wietlony prze diodę, LED
- Opcje podś,wietlenia: 4 poziomy jasnoś,ci
- Kolor podś,wietlenia: Niebieski
- Wtyki: Pokryte zł,otem wtyki USB i 2x mini jack
- Funkcje multimedialne: Wyciszenie, gł,oś,noś,ć, +/-, odtwarzanie / pauza, wybó,r ś,cież,ki

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 598092
Producent Qpad
Kod producenta Qpad MK-80 Klawiatura dla grac
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie
Recenzje