Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

PQI 617L-016GR102A

PQI 617L-016GR102A

Kod: 443743

37,45 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

PQI U172L to przenoś,na pamię,ć, masowa w postaci pendrive o pojemnoś,ci 16GB

Urzą,dzenie cechuje mał,y rozmiar, aluminiowa obudowa odporna na zarysowania w kolorze czarny mat, któ,ra jednocześ,nie nadaje mu nowoczesny wyglą,d.
Dodatkowo pamię,ć, został,a wyposaż,ona w stylową, przezroczystą, osł,onkę, zł,ą,cza USB, któ,rą, moż,na zatkną,ć, na drugim koń,cu U172L i w ten wygodny sposó,b chronić, ją, przed zagubieniem.

Gł,ó,wne cechy:
•,Wysokiej jakoś,ci niewielkich rozmiaró,w obudowa odporna na zarysowania
•,Niewielkie rozmiary
•,Konstrukcja uniemoż,liwiają,ca zgubienie osł,onki zł,ą,cza USB
•,Hot Swap, Plug&,Play
•,Obsł,uga oprogramowania Ur-Smart
•,Doż,ywotnia gwarancja

 ,

InterfejsUSB 1.1
Wymiary

55.0 x 17.5 x 9.4 (mm)

Waga8 g
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / Mac 10.x

Oprogramowanie

Ur-Smart to narzę,dzie oferują,ce kilkanaś,cie zaawansowanych funkcji m.in.: mobilne konto poczty e-mail, szyfrowanie danych, moż,liwoś,ć, blokady komputera przed niepowoł,anymi osobami oraz wygodny transfer mię,dzy urzą,dzeniami

DR. UFD został,o stworzone specjalnie dla pamię,ci flash PQI i sł,uż,y do przywracania stanu począ,tkowego systemu plikó,w urzą,dzenia. Narzę,dzie to wyeliminuje wię,kszoś,ć, usterek jakie moż,esz napotkać, podczas uż,ytkowania pamię,ci, dzię,ki funkcji szybkiego przywracania.

NORTON 2013 , 60dniowa wersja trial popularnego programu antywirusowego.

W zestawie

pamię,ć, flash: U172L

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 443743
Producent PQI
Kod producenta 617L-016GR102A
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.pqimemory.com
Recenzje