Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

PQI Czytnik kart pamięci Micro USB RF01-0013R014J

PQI Czytnik kart pamięci Micro USB RF01-0013R014J

Kod: 474500

18,01 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

PQI Connect 203 to adapter kart microSD wyposaż,ony w dwa interfejsy: standardowy USB2.0 oraz microUSB. Po zainstalowaniu w nim karty microSD - staje się, w peł,ni funkcjonalnym pendrive'm.

Urzą,dzenie cechuje niezwykle mał,y rozmiar (dzię,ki opatentowanej technologii PQI COB), trwał,a, plastikowa obudowa, i przede wszystkim dwa interfejsy: standardowy USB2.0 oraz microUSB. Takie rozwią,zanie pozwala uż,ytkowniki szybko i sprawnie przenosić, pliki z komputera stacjonarnego do smartfona/tableta lub uż,ywać, pendrive'a jako pamię,ci dodatkowej, gdy w urzą,dzeniu mobilnym jest jej za mał,o na przechowywanie ulubionych filmó,w bą,dź, muzyki.
Slot karty pamię,ci microSD w PQI Connect 203 został, umieszczony w zł,ą,czu USB, dzię,ki czemu powstał,y w ten sposó,b pendrive jest niezwykle mał,y. Na spodniej czę,ś,ci obudowy umieszczono suwak, któ,ry uł,atwia wycią,ganie kartę, pamię,ci microSD ze zł,ą,cza USB.
Dodatkowo uż,ytkownik urzą,dzeń, z systemem Android, otrzymuje moż,liwoś,ć, pobrania darmowej aplikacji PQI Connect + z Google Play. Oprogramowanie to prosty menadż,er plikó,w, któ,ry pozwala na bezpoś,redni dostę,p do zawartoś,ci pamię,ci oraz uł,atwia zarzą,dzanie plikami. Pomaga w szybkim kopiowanie plikó,w pomię,dzy pamię,cią, urzą,dzenia a pendrive'm. Gł,ó,wny ekran aplikacje skł,ada się, z trzech zakł,adek, któ,rych zadaniem jest wyś,wietlanie plikó,w multimedialnych znajdują,cych się, na pamię,ci zewnę,trznej w zależ,noś,ci od ich typu, czyli zdję,ć,, muzyki i filmó,w.

Informacje dodatkowe

Pojemnoś,ć,: zależ,y od podł,ą,czonej karty microSD (4GB/8GB/16GB/32GB/64GB) ,
Dla urzą,dzeń, mobilnych z systemem Android wymagany jest host microUSB z obsł,ugą, OTG

Typ kart pamięcimicroSD
Standard pamięci SD / CFSD
InterfejsmicroUSB
Obsługiwane systemy operacyjneMac OS
Funkcje specjalne

- Kompatybilny ze standardami HotSwap, Plug&,Play
- Czytnik obsł,uguje karty microSD do 64 GB

Akcesoria w zestawie0
KolorPomarańczowy
Wymiary

- 34.0 x 14.72 x 8.28 mm

Waga3 g
Pozostałe parametry

- Suwak uł,atwiają,cy wysunię,cie karty
- Podwó,jny interfejs
- Wysokiej jakoś,ci plastikowa obudowa
- PQI Connect + menadż,er plikó,w dla pamię,ci flash
- Dopuszczalna temperatura podczas pracy: 0°,C ~, 65°,C

Oprogramowanie

PQI Connect + menadż,er plikó,w dla pamię,ci flash

Pozostałe informacje

dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°,C ~, 75°,C
dopuszczalna temperatura podczas pracy: 0°,C ~, 65°,C
zasilanie DC 5V

Producent
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 474500
Producent PQI
Kod producenta RF01-0013R014J
EAN 4716329676494
Strona www http://www.pqimemory.com
Recenzje