Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

PowerWalker UPS ON-LINE 3/3 FAZY 30KVA, TERMINAL OUT, USB RS-232, EPO, LCD, TOWER

PowerWalker UPS ON-LINE 3/3 FAZY 30KVA, TERMINAL OUT, USB RS-232, EPO, LCD, TOWER

Kod: 655666

34 605,00 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

PowerWalker VFI 20000CP 3/3 UPS z prawdziwą, podwó,jną, konwersją,, zapewnia potę,ż,ną, i cał,kowitą, ochronę, dla wraż,liwych urzą,dzeń,.
Ten zaawansowany technologicznie UPS ma 3 fazy na wejś,ciu i 3 fazy na wyjś,ciu dzię,ki czemu moż,e balansować, mocą, pobieraną, miedzy każ,dą, fazą, wejś,ciową,, dają,c na wyjś,ciu stabilną, energię, nawet przy bardzo duż,ym poborze mocy. Wiele portó,w komunikacyjnych pozwala na integracje UPS-a z istnieją,cą, strukturą,. Istnieje moż,liwoś,ć, rozszerzenia czasu podtrzymania podł,ą,czają,c dodatkowe zestawy akumulatoró,w.

Gł,ó,wne cechy:
- Prawdziwa podwó,jna konwersja z czystą, sinusoidą, na wyjś,ciu
- Wysoki power factor 0,9
- Oprogramowanie do monitorowania w zestawie
- Duż,y zakres tolerancji napię,cia wejś,ciowego (190-520 V /3f dla 50 % obcią,ż,enia)
- Korekta wejś,ciowego power factor-a
- Wyjś,cie THD 5%(nielinowe obcią,ż,enie), Wyjś,cie THD 2% (liniowe obcią,ż,enie)
- Tryb konwertowania czę,stotliwoś,ci 50/60 Hz
- Tryb pracy ECO dla oszczę,dzania energii
- Fukncja EPO (awaryjny wył,ą,cznik zasilania)
- Wbudowany bypass
- Akceptuje zasilanie wejś,ciowe z 2 sieci
- Opcja: Izolowany transformator oferuje peł,ną, izolację, oraz tryb redukcji hał,asu (tylko podczas instalacji produkcji )
- Opcja: Poł,ą,czenie N+X UPS tej samej mocy (Parallel Redundancy)
- Opcja: moduł, SNMP, karta AS/400, karta Modbus, dodatkowe zestawy akumulatoró,w.

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu3 (400V)
Liczba akumulatorów60
Napięcie400 V
Pojemność akumulatora9 Ah
Czas przełączenia (maks.)0 ms
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)10 min
Czas ładowania9 h
Typ obudowyTower
Zabezpieczenia / filtryPrzeciwprzepięciowe
Funkcje specjalne0
Oprogramowanie

ViewPower

ZłączaRS-232 (COM)
Wymagania środowiskowe

Zalecana wilgotnoś,ć, otoczenia: 0,00 - 95,00 %

Akcesoria w zestawie

- PowerWalker VFI 30000CP 3/3
- Instrukcja obsł,ugi
- Kabel USB
- Oprogamowanie na CD

KolorCzarny
Wymiary

815 x 300 x 1000 mm.

Waga133 kg
Pozostałe parametry

Gniazda wyjś,ciowe: Terminal IN/OUT

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 655666
Producent PowerWalker
Kod producenta VFI 30000CP 3/3
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.bluewalker.eu
Recenzje