Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Plantronics Blackwire C720-M(LYNC) A2DP, DSP, USB

Plantronics Blackwire C720-M(LYNC) A2DP, DSP, USB

Kod: 599123

571,70 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Blackwire C720-M USB - Wszechstronne sł,uchawki stereo UC oferują,ce wysokiej jakoś,ci dź,wię,k audio PC i BluetoothR do MS OCS, Lync

Wszechstronne i inteligentne sł,uchawki nagł,owne na dwoje uszu do UC, przez USB oferuje wysokiej jakoś,ci dź,wię,k audio z komputera PC a przez Bluetooth bezproblemowe i wygodne poł,ą,czenie z telefonami komó,rkowymi i tabletami. Dostosowane pod Microsoft Office Communicator 2007 do MS OCS, Lync

Niezró,wnana jakoś,ć, dź,wię,ku poł,ą,czona z technologią, Smart Sensor, dzię,ki któ,rej sł,uchawka automatycznie odbierze poł,ą,czenie gdy zostanie zał,oż,ona. Funkcjonalnoś,ci sł,uchawce dodaje fakt, ż,e kabel USB jest odł,ą,czany, dzię,ki czemu moż,na prowadzić, rozmowę, z telefonu komó,rkowego nie tylko przy biurku lecz w cał,ym biurze.

Innowacyjna konstrukcja i wszechstronnoś,ć,
- Proste podł,ą,czenie kablem USB do komputera, a po jego odpię,ciu moż,liwoś,ć, prowadzenia dalszej rozmowy z telefonu komó,rkowego w cał,ym biurze ,
- Intuicyjne przyciski odbierania/rozł,ą,czania rozmowy, kontroli natę,ż,enia dź,wię,ku i wył,ą,czenia mikrofonu mute
- Komunikaty gł,osowe i ś,wietlne informują, o stanie sł,uchawki, rozmowy i mute
- Intuicyjna obsł,uga
- Technologia Smart Sensor umoż,liwia odebranie poł,ą,czenia poprzez zał,oż,enie sł,uchawki na gł,owę, ,
- Smart Call Transfer automatycznie przejmie rozmowę, z telefonu komó,rkowego po zał,oż,eniu sł,uchawki
- Wbudowane czujniki informują, o stanie sł,uchawki i pozwolą, na rozwó,j zastosowań, w przyszł,oś,ci

Niezró,wnana jakoś,ć, dź,wię,ku
- Mikrofon z redukcją, szumó,w otoczenia, gwarantuje rozmó,wcy ś,wietną, jakoś,ć, dź,wię,ku i zmniejsza zmę,czenie uż,ytkownika
- Szerokopasmowy dź,wię,k wideband HD audio
- Hi-Fi stereo o przepustowoś,ci 20Hz-20kHz
- Dynamiczny EQ automatycznie dostosuje ustawienia dź,wię,ku mię,dzy rozmowami a muzyką, dla najwyż,szej jakoś,ci odsł,uchu
- Procesor sygnał,owy (DSP) zapewnia naturalny dź,wię,k gł,osu
- SoundGuard®, technologia zabezpiecza sł,uch przed nagł,ymi dź,wię,kami powyż,ej 118 dBA
- SoundGuard DIGITAL®,: Cyfrowa technologia firmy Plantronics zapewniają,ca ochronę, sł,uchu uż,ytkownika przed nagł,ymi, niepoż,ą,danymi dź,wię,kami podczas rozmowy telefonicznej. W typowej rozmowie pojawiają, się, momenty gdy natę,ż,enie gł,osu przekracza dopuszczalne normy
- Zintegrowany Bluetooth A2DP umoż,liwia strumieniowy odsł,uch medió,w z telefonu komó,rkowego lub tabletu

KonstrukcjaNauszne
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
ZłączamicroUSB
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak danych
Funkcje bluetoothA2DP
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
Czułość106 dB
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

- Wyją,tkowo mię,kkie poduszki wykonane ze skó,ry zapewniają,ce komfort nawet przy dł,ugim uż,ytkowaniu
- Zasilanie: Wbudowany akumulator pozwala na 10h rozmowy, 6h sł,uchania muzyki (A2DP), 10 dni w stanie gotowoś,ci
- Zgodnoś,ć, z normami: Posiada certyfikat Microsoft Office Communicator 2007 oraz Microsoft Lync Unified Communications

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 599123
Producent Plantronics
Kod producenta 87506-11
EAN 017229143500
Strona www http://www.plantronics.com
Recenzje