Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Philips SHE3590RD/10

Philips SHE3590RD/10
46,49 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Dodatkowe basy
Bardzo mał,a douszna konstrukcja sł,uchawek z mię,kkimi nasadkami zapewnia komfort i dobre dopasowanie. Dzię,ki niewielkim, wydajnym gł,oś,nikom basy są, dynamiczne, a dź,wię,k wyrazisty.

Mał,e, wydajne gł,oś,niki zapewniają, dokł,adne odwzorowanie dź,wię,ku wraz z basami

Mał,e, wydajne gł,oś,niki przeznaczone do sł,uchawek dousznych firmy Philips zapewniają, dokł,adne dopasowanie i wierną, reprodukcję, dź,wię,ku wraz z potę,ż,nymi basami, oferują,c peł,nię, wraż,eń, podczas sł,uchania.

3 wymienne, gumowe nasadki douszne umoż,liwiają, optymalne dopasowanie do ucha

Mają,c do dyspozycji 3 pary wymiennych nasadek dousznych firmy Philips w ró,ż,nych rozmiarach, na pewno znajdziesz parę,, któ,ra bę,dzie najlepiej pasować, do Twoich uszu.

Perfekcyjne wypeł,nienie wnę,trza ucha zapewnia skuteczne tł,umienie szumó,w z zewną,trz

Wyją,tkowo mał,e przetworniki tych sł,uchawek firmy Philips doskonale pasują, do wnę,trza ucha i dzię,ki temu stanowią, barierę, dla szumu z zewną,trz oraz zapewniają, intensywne doznania dź,wię,kowe.

Przewó,d o dł,ugoś,ci 1,2 m doskonale nadaje się, do uż,ytku na zewną,trz
Idealna dł,ugoś,ć, przewodu zapewniają,ca wię,kszą, swobodę, wyboru miejsca, w któ,rym moż,na nosić, urzą,dzenie audio.

Gumowany reduktor naprę,ż,eń, na przewodzie zwię,ksza trwał,oś,ć,

Aby zwię,kszyć, trwał,oś,ć, produktu, zastosowano mię,kkie gumowe elementy mię,dzy sł,uchawkami a przewodem. Ich zadaniem jest ochrona poł,ą,czenia przed uszkodzeniem wskutek czę,stego zginania.

Eco passport –, przeglą,d danych technicznych produktu w odniesieniu do ochrony ś,rodowiska

Firma Philips troszczy się, o ś,rodowisko naturalne i społ,eczeń,stwo, dlatego niestrudzenie wspiera ekologiczne procesy produkcji.

KonstrukcjaDouszne
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja16 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)12 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)23.5 kHz
Czułość103 dB
MikrofonNie
Długość przewodu1.2 m
KolorCzerwony
Waga10 g
Pozostałe parametry

- Typ: Dynamiczne
- Ś,rednica gł,oś,nika: 8,6 , mm
- Maksymalna moc wejś,ciowa: 20 , mW
- Wykoń,czenie zł,ą,cza: chromowane
- Poł,ą,czenie przewodowe: dwa ró,wnoległ,e, symetryczne

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 925375
Producent Philips
Kod producenta SHE3590RD/10
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.philips.pl
Recenzje