Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Philips Słuchawki SHB4000

Philips Słuchawki SHB4000

Kod: 1003152

171,36 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Czysty, naturalny dź,wię,k bezprzewodowy
Ciesz się, czystym, naturalnym dź,wię,kiem, korzystają,c z niezwykle lekkiego, bezprzewodowego zestawu sł,uchawkowego SHB4000. Dzię,ki doskonał,ym neodymowym przetwornikom o ś,rednicy 32 mm i mię,kkim poduszkom moż,na w naprawdę, wygodny sposó,b sł,uchać, muzyki przez Bluetooth i sterować, poł,ą,czeniami.

Ciesz się, zró,wnoważ,onym, naturalnym brzmieniem generowanym przez 32-milimetrowe przetworniki neodymowe
Szukasz zestawu sł,uchawkowego, któ,ry oferuje wyż,szą, jakoś,ć, i lepsze zró,wnoważ,enie dź,wię,ku? 32-milimetrowe przetworniki neodymowe, mał,e, ale niezwykle potę,ż,ne, wytwarzają, silne pole magnetyczne, a co za tym idzie uwydatniają, detale wokalne i zwię,kszają, gł,ę,bię, basó,w. Dzię,ki temu odkryjesz nowe strony znanych utworó,w.

Bezprzewodowa transmisja muzyki przez Bluetooth i wygodne sterowanie poł,ą,czeniami
Jeś,li chodzi o nieograniczoną, przyjemnoś,ć, pł,yną,cą, ze sł,uchania muzyki oraz ł,atwe przeł,ą,czanie mię,dzy utworami i poł,ą,czeniami telefonicznymi, nic nie jest w stanie ró,wnać, się, z technologią, Bluetooth! Aby posł,uchać, ulubionych hitó,w, wystarczy sparować, zestaw sł,uchawkowy firmy Philips ze smartfonem lub tabletem obsł,ugują,cym technologię, Bluetooth. Jedno dotknię,cie intuicyjnych przyciskó,w sterują,cych, któ,re znajdują, się, na sł,uchawkach, pozwala zmniejszyć, gł,oś,noś,ć, lub wstrzymać, odtwarzanie utworu podczas odbierania i wykonywania poł,ą,czeń,.

KonstrukcjaNauszne
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuOdbieranie/Wyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothHFP (Hands-Free Profile)
Impedancja24 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

- Typ baterii: litowo-polimerowa
- Czas odtwarzania muzyki: 9 , godz.
- Czas gotowoś,ci: 200 godz.
- Czas rozmowy: 9 godz.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1003152
Producent Philips
Kod producenta SHB4000/10
EAN 6923410720426
Strona www http://www.philips.pl
Recenzje