Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Philips 27'' 276E7QDSW PLS DVI HDMI MHL Biały

Philips 27'' 276E7QDSW PLS DVI HDMI MHL Biały

Kod: 924032

809,76 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ż,ywe, realistyczne kolory
Wspaniał,y, szerokoką,tny monitor o szerszym zakresie koloró,w zapewnia realistyczne kolory w eleganckiej obudowie, dzię,ki czemu doskonale wyglą,da w każ,dym domu lub biurze.

Technologia LED PLS zapewnia szeroki ką,t widzenia oraz dokł,adnoś,ć, obrazu i barw
Monitory PLS wykorzystują, zaawansowaną, technologię,, któ,ra zapewnia bardzo szeroki ką,t widzenia wynoszą,cy 178/178 stopni, co umoż,liwia oglą,danie obrazu pod niemal każ,dym ką,tem —, nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwień,stwie do standardowych paneli TN monitory PLS generują, niezwykle wyrazisty obraz i ż,ywe kolory. Dzię,ki temu idealnie nadają, się, nie tylko do wyś,wietlania zdję,ć, i filmó,w czy przeglą,dania Internetu, ale ró,wnież, ś,wietnie sprawdzają, się, w zastosowaniach profesjonalnych, wymagają,cych dokł,adnoś,ci oddawania koloró,w i stał,ej jasnoś,ci przez cał,y czas.
 , , ,
Monitor Wide Color Gamut zapewniają,cy ż,ywe, realistyczne kolory
Gama koloró,w to zakres koloró,w wyś,wietlanych na monitorze. Ten monitor firmy Philips wyś,wietla 82% gamy koloró,w w systemie NTSC i peł,en zakres 99% gamy koloró,w RGB. Szersza gama koloró,w oznacza bardziej realistyczny obraz. Moż,esz wię,c mieć, pewnoś,ć,, ż,e obraz wyś,wietlany na monitorach Philips to wierne odwzorowanie koloró,w otaczają,cego Cię, ś,wiata!
 ,
Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonał,ą, szczegó,ł,owoś,ć,
Jakoś,ć, obrazu ma znaczenie. Zwykł,e monitory zapewniają, pewien poziom jakoś,ci, jednak Ty z pewnoś,cią, oczekujesz wię,cej. Ten monitor oferuje ulepszoną, rozdzielczoś,ć, Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczoś,ć, Full HD zapewnia wyrazistoś,ć, detali, co w poł,ą,czeniu z wysokim poziomem jasnoś,ci, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, ż,e obraz zachwyca realizmem.
 , , ,
Mniejsze zmę,czenie wzroku dzię,ki technologii Flicker-free
Ze wzglę,du na sposó,b sterowania jasnoś,cią, w ekranach z podś,wietleniem LED niektó,rzy uż,ytkownicy zauważ,ają, migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmę,czenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwią,zanie, aby korygować, jasnoś,ć, i ograniczać, migotanie, dzię,ki czemu zapewnia wię,kszą, wygodę, podczas oglą,dania.
 , , ,
SmartContrast —, bogactwo szczegó,ł,ó,w czerni
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyś,wietlaną, na ekranie zawartoś,ć, i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywnoś,ć, podś,wietlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartoś,ci cyfrowych obrazó,w i filmó,w, a takż,e koloró,w o ciemnych odcieniach wyś,wietlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podś,wietlenie są, regulowane tak, aby poprawnie wyś,wietlać, zawartoś,ć, aplikacji biurowych, jednocześ,nie zapewniają,c niż,sze zuż,ycie energii.

Klawisz przeł,ą,czania menu EasySelect umoż,liwia szybki dostę,p do menu ekranowego
Dyskretnie umieszczony klawisz przeł,ą,czania menu EasySelect umoż,liwia szybkie i ł,atwe dostosowywanie ustawień, monitora w menu ekranowym.

Technologia MHL umoż,liwia oglą,danie zawartoś,ci urzą,dzeń, przenoś,nych na duż,ym ekranie

Mobile High Definition Link (MHL) to mobilny interfejs audio/wideo do bezpoś,redniego podł,ą,czania telefonó,w komó,rkowych i innych urzą,dzeń, przenoś,nych do wyś,wietlaczy o wysokiej rozdzielczoś,ci. Opcjonalny przewó,d MHL umoż,liwia proste podł,ą,czenie urzą,dzenia przenoś,nego obsł,ugują,cego technologię, MHL do duż,ego wyś,wietlacza Philips MHL i obserwowanie, jak filmy HD oż,ywają, dzię,ki cyfrowemu dź,wię,kowi. Moż,na teraz czerpać, przyjemnoś,ć, z gier, zdję,ć, i innych aplikacji na duż,ym ekranie, a jednocześ,nie ł,adować, swoje urzą,dzenie przenoś,ne, aby nie zabrakł,o w nim energii.

SmartImage Lite —, prosty dostę,p do zoptymalizowanych ustawień, obrazu
SmartImage Lite to ekskluzywna, nowoczesna technologia firmy Philips, analizują,ca wyś,wietlaną, na ekranie zawartoś,ć, obrazu. W zależ,noś,ci od wybranego scenariusza, SmartImage Lite poprawia w sposó,b dynamiczny kontrast, nasycenie koloró,w oraz ostroś,ć, obrazó,w i filmó,w w celu zapewnienia najlepszych wraż,eń, podczas oglą,dania —, wszystko to w czasie rzeczywistym i za naciś,nię,ciem jednego przycisku.

Proporcje obrazu16:9
Przekątna ekranu27"
Typ matrycyTFT PLS
Powierzchnia matrycyBrak danych
Ekran dotykowyNie
Technologia podświetlaniaDiody LED
Obszar widzialny w pionie336.3 mm
Obszar widzialny w poziomie597.9 mm
Plamka matrycy0.311 mm
Rozdzielczość1920 x 1080 (HD 1080)
Czas reakcji5 ms
Jasność250 cd/m²,
Kontrast statyczny1 000:1
Kontrast dynamiczny20 000 000:1
Częstotliwość pozioma min.30 kHz
Częstotliwość pozioma max.83 kHz
Częstotliwość pionowa min.56 Hz
Częstotliwość pionowa max.76 Hz
Kąt widzenia poziomy178 °,
Kąt widzenia pionowy178 °,
Ilość kolorów16,7 mln
Gniazda we/wy1 x MHL-HDMI
Wbudowane głośnikiNie
Wbudowany tuner TVNie
PivotNie
CertyfikatyTCO
Standard VESA100 x 100
Pobór mocy18.74 W
Akcesoria w zestawie0
Akcesoria opcjonalne0
KolorBiały
Wysokość37 cm
Wysokość z podstawą46.8 cm
Szerokość61.6 cm
Głębokość5.2 cm
Głębokość z podstawą17.9 cm
Waga4.08 kg
Waga z podstawą4.33 kg
Pozostałe parametry0
Informacje o gwarancji
- Czas reakcji (standardowy): 14 (GtG)  ,ms
- SmartResponse (standardowo): 5 ,ms (GtG)
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 924032
Producent Philips
Kod producenta 276E7QDSW/00
EAN 8712581732004
Strona www http://www.philips.pl
Recenzje