Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Philips X2/00

Philips X2/00
1 234,08 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Wysoka jakoś,ć, dź,wię,ku w zaciszu Twojego domu
Sł,uchawki Fidelio X2 zapewniają, realistyczne wraż,enia podczas sł,uchania muzyki w domu, gwarantują,c doskonał,y dź,wię,k i wygodę,. Zanurz się, w nieskazitelnych detalach dź,wię,kowych —, dopasowana konstrukcja sł,uchawek został,a opracowana tak, aby w peł,ni zadowolić, uż,ytkownika.
 ,
Dź,wię,k wysokiej rozdzielczoś,ci oddaje muzykę, w najczystszej formie
Dź,wię,k wysokiej rozdzielczoś,ci oznacza najwyż,szą, jakoś,ć, brzmienia —, oddaje on charakter oryginalnych nagrań, studyjnych wierniej niż, formaty CD (16 bitó,w/44,1 kHz). Ta bezkompromisowa jakoś,ć, dź,wię,ku jest najlepszym towarzyszem mił,oś,nikó,w muzyki. Sł,uchawki Fidelio speł,niają, najostrzejsze standardy w zakresie jakoś,ci dź,wię,ku. Niezależ,nie od tego, czy sł,uchasz kolekcji nagrań, wysokiej rozdzielczoś,ci czy bardziej tradycyjnych ź,ró,deł, dź,wię,ku, wygł,adzenie wysokich czę,stotliwoś,ci i rozszerzenie ich zakresu powoduje, ż,e dzię,ki sł,uchawkom z serii Fidelio sł,uchanie muzyki staje się, bardziej przyjemne.
 , ,
Przetworniki neodymowe o ś,rednicy 50 mm zapewniają, szeroki i jednocześ,nie wiernie odwzorowany zakres dź,wię,kó,w
Każ,dy gł,oś,nik jest wybierany rę,cznie z cał,ą, starannoś,cią,, dostrajany i testowany przed dopasowaniem w celu zapewnienia najbardziej szczegó,ł,owego, naturalnego dź,wię,ku. 50-milimetrowe przetworniki wykorzystują, magnesy neodymowe o wysokiej mocy, aby oddać, peł,ną, dynamikę, nagrań, i zapewnić, zró,wnoważ,one, wyraź,ne brzmienie basó,w, wysoką, klarownoś,ć, pasma ś,rodkowego oraz nieskazitelną, reprodukcję, tonó,w wysokich.

Otwarta konstrukcja akustyczna zapewnia idealnie wierny dź,wię,k
Otwarta konstrukcja akustyczna eliminuje tworzenie się, ciś,nienia za przetwornikiem, umoż,liwiają,c swobodny ruch membrany, co znacznie poprawia tł,o akustyczne i wygł,adza dź,wię,ki o wysokich czę,stotliwoś,ciach.

Wentylowane welurowe poduszki rozkł,adają, nacisk i rozpraszają, ciepł,o
Tworzenie sł,uchawek Philips Fidelio X2 zaczyna się, od starannego wybrania każ,dego materiał,u z uwagi na funkcjonalnoś,ć, i ergonomiczną, wygodę,. Luksusowe elementy nauszne z pianki „,zapamię,tują,cej”, kształ,t ucha poł,ą,czono z welurową, tkaniną, o optymalnej gę,stoś,ci zapewniają,cą, dobrą, wentylację,, aby rozł,oż,yć, nacisk i rozproszyć, ciepł,o oraz umoż,liwić, wygodne noszenie przez dł,uż,szy czas.
 , , ,
Membrana warstwowych przetwornikó,w sterowanych ruchem zapewnia precyzyjny dź,wię,k
Warstwowe przetworniki sterowane ruchem (LMC) mają, wielowarstwową, membranę, polimerową,, w któ,rej umieszczono warstwę, tł,umią,cego ż,elu. Warstwy tworzą, elastyczną, powierzchnię,, któ,ra wspó,lnie z ż,elem pochł,ania i tł,umi nadmierne czę,stotliwoś,ci, co zapewnia gł,adkie i bardziej pł,askie pasmo przenoszenia. Efektem jest bardziej zbalansowany, naturalny i czystszy zakres wysokich czę,stotliwoś,ci.

Wysokiej klasy poduszki dopasowują,ce się, do kształ,tu ucha zapewniają, dł,ugotrwał,y komfort uż,ywania
Materiał,y uż,yte w sł,uchawkach Fidelio X2 został,y starannie dobrane, aby zapewnić, dł,ugotrwał,y komfort i wyż,szą, jakoś,ć, dź,wię,ku. Luksusowe wentylowane elementy nauszne i pianka dopasowują,ca się, do kształ,tu ucha został,y opracowane, aby zapewnić, optymalne ergonomiczne dopasowanie. Pianka nie tylko idealnie dostosuje się, do kształ,tu ucha, ale ró,wnież, zabezpiecza przed utratą, tonó,w niskich i tł,umi hał,asy otoczenia.

Nachylone przetworniki dopasowują, się, do uszu, aby zmniejszyć, odbicia dź,wię,ku
Elementy nauszne są, nachylone o 15 stopni, dzię,ki czemu dopasowują, się, do naturalnej geometrii uszu, zapewniają,c prawdziwie precyzyjny i naturalny dź,wię,k. Dź,wię,k jest kierowany bezpoś,rednio do uszu, co gwarantuje dynamiczne i autentyczne wraż,enia podczas sł,uchania.

Samoregulują,cy się, pasek z siateczką, 3D zapewnia doskonał,e dopasowanie
Samoregulują,cy się, lekki pasek z przewiewną, siateczką, 3D jest nie tylko wentylowany, ale takż,e wystarczają,co elastyczny, by zapewnić, doskonał,e dopasowanie w każ,dej sytuacji.

Dedykowany zaczep na kabel zapobiega plą,taniu się, przewodu

Dwuwarstwowe elementy nauszne zapewniają, precyzyjne brzmienie
Dwuwarstwowe elementy nauszne sł,uchawek Philips Fidelio X2 zmniejszają, rezonans i drgania, zapewniają,c nieskazitelny, precyzyjnie odwzorowany dź,wię,k o niezró,wnanej iloś,ci szczegó,ł,ó,w. Solidna, warstwowa konstrukcja gwarantuje trwał,oś,ć,, co czyni sł,uchawki X2 idealnym muzycznym towarzyszem w domu.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza6,3 mm jack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak danych
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja30 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)5 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)40 kHz
Czułość100 dB
MikrofonNie
Długość przewodu3 m
KolorCzarny
Waga0.38 kg
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1061409
Producent Philips
Kod producenta X2/00
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.philips.pl
Recenzje