Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

OKI Drukarka igłowa ML 3390 Eco 01308401

OKI Drukarka igłowa ML 3390 Eco 01308401

Kod: 258177

2 125,81 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

MICROLINE 3390

Należ,ą, do najszybszych uniwersalnych drukarek 24-igł,owych o umiarkowanie niskich kosztach eksploatacji. W drukarkach ML 3390, z wą,skim wał,kiem, zastosowano system prowadzenia papieru OKISMART, umoż,liwiają,cy drukowanie od gó,rnej do dolnej krawę,dzi kartki, czyli praktycznie z ,,zerowymi marginesami". W trybie znakowym moż,na ró,wnież, drukować, kody kreskowe.

Profesjonalne drukarki na któ,rych moż,esz polegać,

 • Drukarka igł,owa z wą,skim wał,kiem
 • 24 igł,owa gł,owica drukują,ca o duż,ej wytrzymał,oś,ci
 • Szybkoś,ć, drukowania do 390 znakó,w na sekundę,
 • Drukowanie na papierze wielowarstwowym (oryginał, + 3 kopie)
 • Idealna do wydruku wysokiej jakoś,ci korespondencji, raportó,w
Specyfikacja techniczna

Podstawowa specyfikacja

 • Liczba drukowanych kopii: 4 (oryginał, + 3 kopie)
 • Prę,dkoś,ć, drukowania (cps): 390 cps (najwyż,sza prę,dkoś,ć,) 260 cps (w trybie High speed draft @ 10cpi) 260 cps (w trybie Utility @ 10 cpi) 87 cps (w trybie NLQ)
 • Szerokoś,ć, wydruku: 80 kolumn (10cpi), 160 kolumn(tryb zagę,szczony)

Pozostał,e dane techniczne

 • Poziom hał,asu: 54dBA, 50dBA w trybie cichym
 • Gwarancja: 36 miesię,cy, w serwisie. Czas naprawy w serwisie do 72h.
 • Zasilanie: 220/230 VAC (+6%, -14%) 240V AC (+/-10%)
 • Waga: 8.4Kg
 • Czę,stotliwoś,ć, zasilania: 50/60 Hz
 • Wymiary (wys. x szer. x gł,.): 116 x 398 x 345mm,

Podawanie papieru

 • Podawanie papieru 1: Podawanie od doł,u: Papier o wię,kszej gramaturze i etykiety (wymagany opcjonalny traktor pchają,cy)
 • Inne noś,niki druku: Etykiety, gruboś,ć,: maks. 0.2mm
 • Opcjonalne podawanie papieru: Automatyczny podajnik pojedynczych kartek Traktor dolny pchają,cy z podstawą, Traktor gó,rny cią,gną,cy Podajnik na papier w rolce
 • Podawanie papieru 2: Podawanie od gó,ry: Podawanie rę,czne pojedynczych kartek albo automatyczny podajnik pojedynczych kartek
 • Podawanie papieru 3: Podawanie papieru od tył,u : Traktor standardowy na papier cią,gł,y
 • Liczba drukowanych kopii: 4 (oryginał, + 3 kopie)
 • Gramatura papieru: 45-90 g/m2
 • Standardowe podajniki papieru: Traktor tylny pchają,cy do podawania od tył,u Funkcja parkowania papieru Rę,czne podawanie pojedynczych kartek.
 • Rozmiary papieru: 63.5 - 254mm (papier cią,gł,y), maks 165 x 91mm (koperty z cią,gł,ym podawaniem)

Cechy druku

 • Prę,dkoś,ć, drukowania (cps): 390 cps (najwyż,sza prę,dkoś,ć,) 260 cps (w trybie High speed draft @ 10cpi) 260 cps (w trybie Utility @ 10 cpi) 87 cps (w trybie NLQ)
 • Okres eksploatacji gł,owicy drukują,cej: 24 igł,y
 • Szerokoś,ć, wydruku: 80 kolumn (10cpi), 160 kolumn(tryb zagę,szczony)
 • Wysokoś,ć, znaku: 10, 12, 15, 17 i 20cpi
 • Wbudowane kody kreskowe: Code 39, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, ZIP, Code 128
 • Czcionki: Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, Prestige, Gothic, Utility
 • Opcjonalne fonty: None
 • Rozdzielczoś,ć,: 360 x 360dpi (maks.)
 • Pamię,ć,: 64Kb
 • Pierwsza linia wydruku: 0.5mm od gó,ry strony
 • Style czcionek: Bold, enhanced, italics, double height, double width, underscored, super- and subscript, outline, shadow

Niezawodnoś,ć,

 • Ż,ywotnoś,ć, gł,owicy: 200 millionó,w znakó,w
 • Ż,ywotnoś,ć, taś,my: 3 milliony znakó,w
 • MTBF: 10,000 godzin

Intefejsy i emulacje

 • Wbudowany interfejs: Centronics &, USB
 • Emulacje: Epson LQ Esc/P2 IBM ProPrinter X24/XL24
 • Interfejsy opcjonalne: Karta sieciowa 10/100 BaseTX Szeregowy RS-232C RS-422 Current loop
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 258177
Producent OKI
Kod producenta 01308401, 1308401
EAN 5031713050407
Strona www http://www.oki.pl
Recenzje