Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Nobo Tablica Classic 150x100 1902644

Nobo Tablica Classic 150x100 1902644

Kod: 207924

337,22 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

NOBO Tablica biał,a Classic , 1500 x 1000 mm
Z nowoczesną, aluminiową, ramą, i najlepszej jakoś,ci lakierowaną, stalową, powierzchnią, magnetyczna tablica suchoś,cieralna Nobo Classic o wymiarach 1500 x 1000 mm jest elegancka i jednocześ,nie solidna. Ta kompaktowa, magnetyczna i jednocześ,nie suchoś,cieralna tablica idealnie nadaje się, dla indywidualnych stanowisk pracy lub nieformalnych miejsc odpoczynku w ruchliwych biurach i innych zakł,adach pracy. Wydruki moż,na przypinać, do tablicy za pomocą, magnesó,w, moż,na też, rę,cznie zapisywać, na niej notatki, uż,ywają,c w tym celu markeró,w sucho ś,cieralnych lub komunikować, się, za pomocą, obydwu tych metod jednocześ,nie.
Elegancka: aluminiowa rama o szerokoś,ci jednego cala (25,4 mm) ma elegancko zaokrą,glony kształ,t, dzię,ki czemu jest bardzo atrakcyjna wizualnie. Prosty i nowoczesny kształ,t emanuje jakoś,cią, i podkreś,la profesjonalny wizerunek Twojej firmy.
Wytrzymał,a: anodowana albuminowa rama jest wytrzymał,a na codzienne uż,ytkowanie i zachowuje ś,wietny wyglą,d. Stalowa magnetyczna powierzchnia tablicy Nobo Classic jest odporna na zadrapania i odpryski, dlatego idealnie nadaje się, do czę,stego uż,ytku. 10-letnia gwarancja na powierzchnię, tablicy (z zastrzeż,eniem normalnego uż,ytkowania) zapewnia, ż,e tablicę, wykonano w sposó,b zapewniają,cy duż,ą, trwał,oś,ć,, jej zakup jest wię,c cał,kowicie bezpieczny.
Wszechstronna: Magnetyczna tablica Nobo Classic doskonale sprawdzi się, w biurach i firmach, gdzie waż,ne informacje wymagają, czę,stej i szybkiej aktualizacji.
Prosta w obsł,udze: natychmiast po rozpakowaniu moż,esz rozpoczą,ć, instalację, tablicy Nobo Classic, któ,ra jest cał,kowicie zmontowana. Kierują,c się, dostarczonymi w zestawie instrukcjami jedna osoba moż,e ł,atwo i bezpiecznie zawiesić, tablicę, za pomocą, uchwytu ś,ciennego. Formowane osł,ony na naroż,niki skrywają, mocowania ś,cienne, a ich eleganckie czarne wykoń,czenie pasuje do nowoczesnych i klasycznych wnę,trz.

Wymiary150 x 100 cm
PowierzchniaLakierowana
MagnetycznaTak
SuchościeralnaTak
Akcesoria w zestawie

Formowane osł,ony na naroż,nik

Akcesoria opcjonalne0
Pozostałe parametry

Wytrzymał,a: anodowana albuminowa rama
odporna na zadrapania i odpryski

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 207924
Producent Nobo
Kod producenta 1902644
EAN 5028252286053
Strona www http://www.noboeurope.com/nobo/pl/pl/home.aspx
Recenzje