Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Netgear ReadyNAS 102 Desktop RN10221D (2x1TB DS)

Netgear ReadyNAS 102 Desktop RN10221D (2x1TB DS)

Kod: 634202

1 244,11 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zaprojektowane z myś,lą, o ł,atwoś,ci uż,ytkowania, nowe urzą,dzenia umoż,liwiają, automatyczne wykrywanie w chmurze oraz posiadają, nowoczesny interfejs opracowany przez najlepszych specjalistó,w z dziedziny optymalizacji. Ponadto, przechowywane dane są, chronione nie tylko za pomocą, RAID, ale ró,wnież, jest to pierwsza linia ReadyNAS oferują,ca uż,ytkownikom domowym cią,gł,ą, ochronę, danych za pomocą, nieograniczonej iloś,ci migawek, antywirusa dział,ają,cego w czasie rzeczywistym oraz szyfrowania. Opró,cz ś,wiadomoś,ci, ż,e nasze dane są, bezpieczne przed praktycznie każ,dym zagroż,eniem, ReadyNAS oferuje innowacyjny zdalny dostę,p, bł,yskawiczną, synchronizację, plikó,w w chmurze (ReadyDROP) i zdolnoś,ć, do tworzenia kopii zapasowych danych z komputera Mac z dowolnego miejsca na ś,wiecie przy uż,yciu Apple Time Machine®,. Dzisiaj Twoje dane to Twó,j ś,wiat. Z ReadyNAS, ochrona oraz dostę,p do Twojego ś,wiata nigdy nie był, prostszy. , ReadyNAS –, ł,atwoś,ć, w przechowywaniu.

Wbudowana pamięć RAM512 MB
Liczba zainstalowanych dysków tw.2
Pojemność wszystkich zainstalowanych dysków2 TB
Maks. liczba dysków2
Maks. pojemność dysków8 TB
Interfejs dyskuSATA III - 6 Gb/s
Obsługa hot-swap dyskówTak
RAIDTak
Poziomy RAID10 (1+0)
Pozostałe parametry dysku0
Protokoły sieciowe

- TCP/IP
- IPv4
- IPv6
- Statyczny adres IP
- Dynamiczny adres IP
- Klient DHCP
- UPnP
- Bonjour
- Agregacja portó,w IEEE 802.3ad
- Agregacja portó,w (round robin, active backup, balance xor, broadcast, 802.3ad LACP, transmit load balancing, adaptive load balancing)
- Hash IEEE 802.3ad LACP lub XOR (Layer 2, Layer3, Layer 4)
- Ramki Jumbo
- Virtual LAN (VLAN)
- SSH
- SNMP v2, v3
- Network Time Protocol (NTP)

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- Zdalne wykrywanie urzą,dzenia dzię,ki ReadyCLOUD
- Lokalne wykrywanie urzą,dzenia dzię,ki RAIDar (Windows/Mac)
- Moż,liwoś,ć, zapisania konfiguracji (klonowanie urzą,dzeń,)
- Lokalny dziennik zdarzeń,
- Wysył,anie powiadomień, na serwer SYSLOG
- Raportowanie poł,ą,czeń, (SMB)
- Interfejs uż,ytkownika w ję,zyku: angielski, niemiecki, francuski, japoń,ski, chiń,ski, rosyjski, szwedzki, portugalski, wł,oski, hiszpań,ski, polski, czeski, koreań,ski
- Bazar Genie+ zawierają,cy dodatkowe aplikacje
- Wsparcie Unicode
- Zarzą,dzenie wolumenem
- Dynamiczna alokacja przestrzeni dyskowej dla wolumenó,w oraz LUN
- Przywracanie ustawień, fabrycznych
- Wspierane systemy operacyjne (Microsoft Windows Vista (32/64-bit), 7 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), Microsoft Windows Server 2008 R2/2012, Apple OS X, Linux/Unix, Solaris, Apple iOS, Google Android)
- Wspierane przeglą,darki (Microsoft Internet Exploer 9+, Mozilla Firefox 14+, , Google Chrome 20+, Apple Safari 5+)
- Pojemnoś,ć, urzą,dzenia, wydajnoś,ć,, kondycja zasobó,w
- Skanowanie Bad block
- S.M.A.R.T.
- Kontrola systemu plikó,w
- Disk Scrubbing
- Defragmentacja dysku
- Powiadomienia poprzez SMTP, email, LCD, SNMP, syslog, lokalnie
- Automatyczne wył,ą,czanie (dyski, wentylatory, UPS)
- Auto-restart po odzyskaniu zasilania

Architektura sieciGigabitEthernet
Interfejs sieciowy2 x 10/100/1000 Mbit/s
Złącza zewnętrzne

- Zł,ą,cze Gigabit LAN ( RJ-45)
- Zł,ą,cza USB : 1x USB 2.0 i 2x USB 3.0
- Port e-Sata
- Zł,ą,cze zasilania

ObudowaDesktop
Zasilanie

- 12V, 5A Zewnę,trzny 60W: input 100-240V AC, 50/60Hz

Akcesoria w zestawie0
Waga2.12 kg
Wymiary

- 220 x 101 x 142 mm

Pozostałe parametry

- CPU zmiennoprzecinkowy
- Flash: 128MB OS
- 2 x Gigabit Ethernet z agregacją, linkó,w (tylko RN104)
- Programowalny przycisk backup
- Zabezpieczenie Kensington lock
- Diody: Zasilanie, Aktywnoś,ć,, Dysk, Kopia zapasowa, LAN
- Nielimitowana iloś,ć, migawek zapewniają,ca stał,ą, ochronę,
- Przywracanie obrazu plikó,w z dowolnego punktu w czasie
- Przywracanie obrazu plikó,w za pomocą, lokalnego GUI, ReadyCLOUD lub Windows File Explorer
- Migawki na podstawie harmonogramu oraz rę,cznie wyzwalane
- Rsync
- Szyfrowana zdalna replikacja
- Replikacja danych w chmurze (ReadyNAS do ReadyNAS). , Bez licencji w ReadyNAS OS 6
- Szyfrowanie wolumenó,w AES 256-bit
- X-RAID2 - opatentowana technologia migracji poziomu RAID oraz powię,kszania wolumenu z zabezpieczeniem przed awarią, zasilania
- Single Disk, JBOD
- RAID Global Hot Spare
- Backup na zewnę,trzny storage (USB/eSATA)
- USB One-Touch Copy
- Wsparcie dla Apple Time Machine
- Zdalny backup Apple Time Machine (wykorzystuje ReadyNAS Remote)
- Backup do zewnę,trznej chmury ReadyNAS Vault (usł,uga opcjonalna)
- Synchronizacja plikó,w dzię,ki ReadyDROP (synchronizacja Mac/Windows oraz urzą,dzeń, mobilnych z ReadyNAS)
- Synchronizacja z DropBox (wymaga konta DropBox)
- Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym wykorzystują,ce algorytmy heurystyczne. Nie wymaga dodatkowych licencji, zabezpiecza przed wirusami, trojanami, robakamiPrzewó,d zasilają,cy zgodny z krajem sprzedaż,y

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 634202
Producent Netgear
Kod producenta RN10221D-100EUS
EAN 606449092899
Strona www http://www.netgear.com
Recenzje