Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Netgear GS608-300PES 8x 10/100/1000 Platinum Ethernet Switch

Netgear GS608-300PES 8x 10/100/1000 Platinum Ethernet Switch
176,27 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

8-portowy przeł,ą,cznik w standardzie Gigabit Ethernet GS608

 • Zapewnia maksimum wydajnoś,ci, ł,ą,czą,c do 10x szybciej niż, w standardzie Fast Ethernet
 • W prosty sposó,b umoż,liwia ró,wnoczesne dział,anie w jednej sieci urzą,dzeń, pracują,cych w standardach Fast i Gigabit Ethernet
 • Zapewnia ł,atwoś,ć, uż,ytkowania urzą,dzeń, wynikają,cą, ze stosowania technologii Plug-and-Play

Maksymalna wydajnoś,ć, w standardzie Gigabit Ethernet

 • Do 10x wię,ksza szybkoś,ć, poł,ą,czeń, niż, w standardzie Fast Ethernet zapewnia maksimum wydajnoś,ci†,
 • Moż,liwoś,ć, przesył,ania duż,ych plikó,w, takich, jak multimedia lub gry oraz dostę,p do Internetu przy najwyż,szych szybkoś,ciach transmisji
 • Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą, pracę,
 • Instalacja urzą,dzeń, w technologii Plug-and-play zapewnia ł,atwoś,ć, uż,ytkowania

Wł,aś,ciwoś,ci

 • Moż,liwoś,ć, ł,ą,czenia 5 do 8 urzą,dzeń, przy szybkoś,ci do 10x wię,kszej niż, w standardzie Fast Ethernet
 • Technologia Plug-and-play
 • Dwubarwne diody LED monitorują, poł,ą,czenie, szybkoś,ć, i aktywnoś,ć, ł,ą,cza
 • Obsł,uga urzą,dzeń, pracują,cych w standardach Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet z automatycznym wykrywaniem szybkoś,ci transmisji i technologią, , AutoUplink
 • Obsł,uga platform Windows i Macintosh


Unowocześ,nienie do standardu Gigabit
Pię,ć, istotnych powodó,w, dla któ,rych warto unowocześ,nić, sieć, do standardu , Gigabit!

 , , 1. 10x szybszy niż, Fast Ethernet - Gigabit Ethernet pozwala osią,gać, szybkoś,ci transmisji do 1000 ,Mb/s
 , , 2. Znaczą,cy wzrost wydajnoś,ci aplikacji intensywnie wykorzystują,cych dostę,pne pasmo, jak konferencje wideo, strumieniowe transmisje wideo i gry
 , , 3. Eliminacja wą,skich gardeł, w sieci lokalnej
 , , 4. Wsteczna kompatybilnoś,ć, z urzą,dzeniami sieciowymi pracują,cymi przy szybkoś,ciach transmisji 10 ,Mb/s i 100 ,Mb/s
 , , 5.Przystę,pne ceny umoż,liwiają, każ,demu wł,ą,czenie się, w nurt rewolucji technologicznej

Klasa przełącznikaNiezarządzalny
ZastosowanieDom i małe biuro
Architektura sieciGigabitEthernet
Liczba portów 10/100 MbpsBrak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps8
Liczba portów SFPBrak
Liczba portów COMBOBrak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)Brak
Obsługiwane protokoły i standardy
 • IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet
 • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
 • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
 • IEEE 802.1p priority tags
 • IEEE 802.3x Full-duplex flow control Jumbo frame support (9,000 byte frames)
Rozmiar tablicy adresów MAC4000
Przepustowość16 Gb/s
Obsługa ramek JumboTak
Bufor pamięci128 KB
Warstwa przełączaniaL2
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)816000 h
Pobór mocy14.4 W
ZasilaczZewnętrzny
WentylatorNie
Pozostałe parametry

Parametry pracy

 • Temperatura urzą,dzenia: 0˚, to 40˚,C (32˚, to 104˚,F)
 • Wilgotnoś,ć,: 10% to 90% non-condensing
 • Temperatura otoczenia: 20˚, to 70˚,C (-4˚, to 158˚,F)

Certyfikaty bezpieczeń,stwa

 • C-Tick, CE Mark

Emisja

 • FCC Class B and VCCI Class B, MIC
Akcesoria w zestawie
 • 8-portowy 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet przeł,ą,cznik (GS605v3 lub GS608)
 • Podstawka
 • Zasilacz
 • Pł,yta instalacyjna
 • Karta gwarancyjna i informacje o wsparciu technicznym
Wymiary

31 x 177 x 117mm

Waga0.31 kg
Typ obudowyDesktop
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 122081
Producent Netgear
Kod producenta GS608-300PES
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.netgear.com
Recenzje