Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

NEC LFD 46 MuSy V463 TM AMVA3 Edge LED,1920x1080,4000:1,330-480cd,6.5 ms, Multi touch

NEC LFD 46 MuSy V463 TM AMVA3 Edge LED,1920x1080,4000:1,330-480cd,6.5 ms, Multi touch

Kod: 516769

12 164,20 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

NEC MultiSync®, V463-TM to nowy monitor z obsł,ugą, dotyku wielokrotnego z serii V firmy NEC o rozmiarze 46", któ,ry
zapewnia rzeczywiste wsparcie technologii dotyku wielokrotnego z maksymalnie 5 punktami ró,wnoczesnego
dotyku.
Wyją,tkowa powł,oka antyrefleksyjna ogranicza odbicia do minimum, co zdecydowanie zwię,ksza czytelnoś,ć,
prezentowanych treś,ci. Gniazdo opcji OPS na potrzeby np. komputeró,w typu slot-in pomaga w oszczę,dnym gospodarowaniu przestrzenią, i eliminuje wszelkie kable, w tym przewody USB, jakich mogą, wymagać, zewnę,trzne rozwią,zania
komputerowe.

Model V463-TM idealnie sprawdza się, w zastosowaniach informacyjnych w handlu, w salach konferencyjnych oraz w zastosowaniach szkoleniowych i cechuje się, kró,tkimi czasami reakcji oraz wysokim poziomem dokł,adnoś,ci.

NOWOCZESNE ROZWIĄ,ZANIA
Jednorodne i kontrolowane zarzą,dzanie ciepł,em pozwala uż,ytkownikowi monitorować, ciepł,o wewną,trz monitora i sterować, termiką, poprzez regulowane wentylatory. Zarzą,dzanie ciepł,em ma kluczowe znaczenie przy wię,kszych ś,cianach i
przy instalacjach najważ,niejszych dla funkcjonowania firm, zapewniają,c niezawodnoś,ć, i dł,ugi czas uż,ytkowania.

Technologia OPS stosowana przez firmę, NEC i opracowana we wspó,ł,pracy z firmą, Intel pozwala uż,ytkownikowi na integrację, ró,ż,nych kart opcji, zwię,kszają,c elastycznoś,ć, cał,ej instalacji oraz zapewniają,c funkcjonalnoś,ć, w przyszł,oś,ci.

Wewnę,trzny spokó,j uż,ytkownika dzię,ki peł,nej kontroli nad monitorem przez sieć, LAN z zastosowaniem darmowego oprogramowania NEC oraz dzię,ki wiadomoś,ciom e-mail z alertami o problemach takich jak brak sygnał,u, przegrzanie, awaria podś,wietlenia itp., któ,re są, jednak mał,o prawdopodobne.

Wbudowane gł,oś,niki ograniczają, koszty instalacji i pozwalają, zachować, przejrzysty wyglą,d monitora.
 ,
Moż,liwoś,ć, ł,ą,czenia szeregowego przez porty DVI (maks. 9 urzą,dzeń,) gwarantuje duż,ą, elastycznoś,ć, rozwią,zań, bez koniecznoś,ci ponoszenia dodatkowych kosztó,w, jeś,li sygnał, ma być, przekazywany np. w ś,cianach wideo czy przy instalacjach dwurzę,dowych z monitorami ustawianymi tył,em do siebie.

Funkcja kopiowania ustawień, przez interfejs RS232 pozwala zmniejszyć, koszty instalacji w przypadku wię,kszych wdroż,eń, typu roll-out.

Format ekranuPanoramiczny
Przekątna ekranu46"
Typ matrycyAMVA
Ekran dotykowyTak
Technologia podświetlaniaDiody LED
Obszar widzialny w pionie101.8 cm
Obszar widzialny w poziomie57.3 cm
Rozdzielczość1920 x 1080 (HD 1080)
Czas reakcji6.5 ms
Jasność330 cd/m²,
Kontrast statyczny4 000:1
Kontrast dynamicznyBrak danych
Częstotliwość pozioma min.31.5 kHz
Częstotliwość pozioma max.91.1 kHz
Częstotliwość pionowa min.25.2 Hz
Częstotliwość pionowa max.85 Hz
Kąt widzenia poziomy87 °,
Kąt widzenia pionowy87 °,
Ilość kolorówBrak danych
Gniazda we/wy1 x 15-pin D-Sub
Wbudowane głośnikiTak
Wbudowany tuner TVNie
PivotNie
CertyfikatyC-tick
Standard VESABrak danych
Pobór mocy210 W
KolorCzarny
Wymiary

1 095 x 650 x 80,3 mm

Waga27.7 kg
Pozostałe parametry

DOTYK
Technologia dotykowa Kamera optyczna z 4 kamerami
Szkł,o ochronne 4 mm, dwustronny antyrefleks, peł,ne hartowanie
Metoda wprowadzania danych Palec, Rysik, Rę,kawiczki
Przechodzenie ś,wiatł,a [%] 96
Stopień, odbicia [%] 2
Sterownik 1 punkt dotyku: Windows XP, Mac OS, Linux, 4 punkty dotyku: Windows Vista, 5
punktó,w dotyku (ze sterowaniem gestami): Windows 7, Windows 8
Protokó,ł, komunikacyjny USB-HID, RS323

Informacje o gwarancji0
W zestawie

Kabel USB, Monitor, przewó,d DVI-D, Kabel zasilają,cy, Darmowe oprogramowanie do sterowania przez LAN (do pobrania), Pilot

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 516769
Producent NEC
Kod producenta 60003551
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.nec-display-solutions.pl
Recenzje