Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

NEC SpectraView 272 / 60003546

NEC SpectraView 272 / 60003546

Kod: 476015

5 907,32 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Profesjonalny kolorowy monitor o przeką,tnej 27 cali. Monitor NEC SpectraView®, 272 to profesjonalny monitor LCD
z segmentu hi-end z podś,wietleniem GB-R LED wykorzystują,cy najnowszą, 10-bitową, matrycę, typu AH-IPS. Monitor
przeznaczony jest do zastosowań,, w któ,rych kluczowe znaczenie ma jakoś,ć, odwzorowania koloró,w.
 ,Jego liczne funkcje i zalety gwarantują, najlepszą, jakoś,ć, obrazu i dokł,adnoś,ć, odwzorowania barw przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnego stosunku wartoś,ci do ceny. To idealny monitor dla wszystkich kreatywnych profesjonalistó,w, projektantó,w, fotografó,w, inż,ynieró,w precyzyjnych i innych osó,b nieuznają,cych kompromisó,w w kwestii dokł,adnoś,ci barw.

GŁ,Ó,WNE ZALETY
Kompensacja starzenia ś,wietló,wek (Backlight Ageing Correction) - jasnoś,ć, i biel zawsze na tym samym poziomie.
Jednolity wyglą,d koloró,w - dzię,ki wyś,wietlaczowi THT 16:9 z 10-bitowym panelem AH-IPS i podś,wietleniem GB-R.
Ergonomiczne wzornictwo - wygodne praca dzię,ki technologii ErgoDesign®, i TORO™,.
Ł,atwoś,ć, tworzenia i kalibracji - dzię,ki oprogramowaniu SpectraView®, Profiler.
Technologia True Colours - z szerokim gamutem barwowym (108,6% wielkoś,ci/99,3% pokrycia AdobeRGB) oraz w peł,ni
kalibrowalną, 14-bitową, tablicą, LUT dla 42-bitowego sterowania kolorami i korekcją, gamma, niezależ,nie od koloru i wejś,cia.
Darmowe pobranie oprogramowania do zarzą,dzania wieloma monitorami - dzię,ki NaViSet Administrator 2 moż,na zarzą,dzać, wszystkimi podł,ą,czonymi monitorami z centralnej lokalizacji.

NOWOCZESNE ROZWIĄ,ZANIA
Ergonomia. Monitor doskonał,y do dł,ugotrwał,ej i intensywnej pracy. Regulacja wysokoś,ci na odcinku 150 mm i stabilnoś,ć, ką,ta widzenia w 10-bitowym panelu AH-IPS sprawiają,, ż,e jest to produkt o znakomitych paramterach ergonomicznych.

Wejś,cia. Każ,de wejś,cie moż,na niezależ,nie przypisać, do tablicy 3D LUT (9x9x9) w celu okreś,lenia niepowtarzalnej przestrzeni barw, np. sRGB, AdobeRGB.

Wbudowany koncentrator USB (2 porty upstream, 3 porty downstream). Mozna go uzyc do podlaczenia przez USB peryferió,w takich jak mysz i klawiatura. Dwa zlacza „,upstream”, mozna jednoczesnie przypisac do ró,znych wejsc wideo (przekierowanie wejsc), któ,re moga zasilac funkcje obrazu w obrazie. Poniewaz standard USB jest obslugiwany przez ró,zne platformy (Windows, Mac, Linux itd.), to w latwy sposó,b mozna uzyskac wsparcie przy pracy w niejednorodnym srodowisku.

Konstrukcja obudowy i podstawy pozwala na zdecydowane ograniczenie zanieczyszczeń, zwią,zanych z opakowaniem w poró,wnaniu z innymi podobnymi monitorami. Licznik uniknię,tej emisji dwutlenku wę,gla wraz z wbudowanym trybem
ECOMode pomagają, w odpowiedzialnym korzystaniu z energii, a jednocześ,nie informują, uż,ytkownika o sposobie korzystania z urzą,dzenia i motywują, go do dalszych starań,. Wbudowany czujnik natę,ż,enia oś,wietlenia otoczenia dostosowuje jasnoś,ć, monitora do jasnoś,ci otoczenia, co dodatkowo optymalizuje zuż,ycie energii oraz gwarantuje ergonomiczny poziom jasnoś,ci.

DisplayPort, kompaktowe zł,ą,cze wyposaż,one w mechanizm blokują,cy, któ,ry moż,e zostać, zwolniony jednym naciś,nię,ciem przycisku. Dł,uż,sze kable i 10-bitowa gł,ę,bia koloró,w panelu AH-IPS takż,e przyczyniają, się, do zwię,kszenia moż,liwoś,ci zastosowań, monitora.

Przekątna ekranu27"
Typ matrycyAH-IPS
Ekran dotykowyNie
Technologia podświetlaniaDiody LED
Proporcje obrazu16:9
Plamka matrycy0.233 mm
Rozdzielczość2560 x 1440
Czas reakcji7 ms
Jasność350 cd/m²,
Kontrast statyczny1 000:1
Kontrast dynamicznyBrak danych
Częstotliwość pozioma min.31.5 kHz
Częstotliwość pozioma max.96.5 kHz
Częstotliwość pionowa min.50 Hz
Częstotliwość pionowa max.85 Hz
Kąt widzenia poziomy178 °,
Kąt widzenia pionowy178 °,
Ilość kolorów1,07 mld
Gniazda we/wy1 x DisplayPort
Wbudowane głośnikiNie
Wbudowany tuner TVNie
PivotTak
CertyfikatyRoHS
Standard VESA200 x 100
Pobór mocy50 W
KolorCzarny
Wymiary

640.4 x 396.2 x 235.5

Waga12.9 kg
Pozostałe parametry

Zarzą,dzanie kablami tak
Zł,ą,cze Kensington tak
Plug and Play VESA DDC/CI, DDC2B/2Bi, EDID Standard
Funkcje regulacji Automatyczne dostosowanie, Blokada menu OSD, Fine Adjust (tylko dla zł,ą,czaanalogowego), Hotkeys, Informacje o monitorze, instrukcja uż,ytkownia, Inteligentny system zarzą,dzania energią,, OmniColor™, : sRGB oraz sześ,cioosiowa kontrola koloru, Regulacja jasnoś,ci, regulacja kontrastu, regulacja poziomu czerni, Sharpness, sRGB, temperatury barwowej, Tryb Expansion Mode, USB, wybó,r ję,zyka OSD, Zaawansowane menu OSD

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 476015
Producent NEC
Kod producenta SpectraView 272 / 60003546
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.nec-display-solutions.pl
Recenzje