Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Molex Premise Networks CompactLAN 8U RAA-00113

Molex Premise Networks CompactLAN 8U RAA-00113

Kod: 771658

248,74 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Szafka naś,cienna CompactLAN został,a zaprojektowana jako rozwią,zanie dedykowane dla mał,ych i ś,rednich instalacji. Na cał,oś,ć, konstrukcji skł,adają, się, dwie czę,ś,ci ł,ą,czone przy pomocy elementó,w szybkiego montaż,u. Elementem noś,nym jest rama 10”,, w któ,rej skł,ad wchodzi ponadto podstawa i ś,cianka tylna. Dzię,ki takiej konstrukcji zredukowano do minimum wagę, elementu montowanego na ś,cianie, aby montaż, ten uczynić, tak nieskomplikowanym jak to tylko moż,liwe. Na zainstalowanej na ś,cianie ramie montuje się, obudowę, z drzwiczkami z przyciemnionego tworzywa sztucznego. Symetryczna konstrukcja sprawia, ż,e drzwi moż,na otwierać, na prawą, lub lewą, stronę,. Wyposaż,enie drzwi w zamek utrunia dostę,p do urzą,dzeń, osobom niepowoł,anym. Szafka naś,cienna CompactLAN zawiera wszystkie elementy do budowy punktó,w rozdzielczych w systemach nieekranowanych, ekranowanych oraz ś,wiatł,owodowych. Przychodzą,ce kable moż,na wprowadzić, od gó,ry, od doł,u lub poprzez tylną, ś,ciankę,. System uchwytó,w pozwala na bezpieczne zmagazynowanie do 100 cm zapasu kabla. Obie czę,ś,ci szafki poł,ą,czone razem elastycznym przewodem, wchodzą,cym w skł,ad zestawu, mogą, być, uziemione. Specjalny uchwyt umoż,liwia ponadto instalację, Uniwersalnej Kasety Ś,wiatł,owodowej (AFR-00001P). Montaż, paneli wewną,trz szafki odbywa się, za poś,rednictwem elementó,w szybkiego montaż,u.

Wysokość8U
Szerokość272 mm
Klasa szczelnościBrak danych
MateriałStal
Akcesoria w zestawie0
KolorNiebieski
Wymiary

272 x ,360 x 263 mm

Pozostałe parametry0
Waga3.5 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 771658
Producent Molex Premise Networks
Kod producenta RAA-00113
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.molexpn.com.pl
Recenzje