Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ModeCom Zestaw klawiatura i mysz MC-WGC1 Volcano MK-MC-WGC1-150-RU

ModeCom Zestaw klawiatura i mysz MC-WGC1 Volcano MK-MC-WGC1-150-RU

Kod: 313794

116,25 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

MODECOM VOLCANO MC-WGC1 to bezprzewodowy zestaw, w któ,rego skł,ad wchodzi bezprzewodowa klawiatura oraz mysz. Co waż,ne do komunikacji z komputerem wykorzystywany jest tylko jeden odbiornik, dzię,ki czemu do podł,ą,czenia dwó,ch urzą,dzeń, potrzebny jest tylko jeden wolny port USB. Zaró,wno klawiatura jak i myszka skierowane są, gł,ó,wnie do osó,b pasjonują,cych się, ś,wiatem wirtualnych rozrywek zapewnianych przez gry komputerowe. Dzię,ki unikalnemu projektowi z efektownymi czerwonymi detalami, urzą,dzenia te stanowić, bę,dą, doskonał,e uzupeł,nienie ś,rodowiska prawdziwych pasjonató,w.

Mysz opró,cz atrakcyjnego wyglą,du charakteryzowana jest przede wszystkim przez jej ergonomiczny kształ,t mają,cy zapewnić, pewnoś,ć, ruchu w warunkach nawet najgorę,tszej rozgrywki.
Mysz wyposaż,ona jest w sensor optyczny o rozdzielczoś,ci 2000DPI. Zapewnia to doskonał,ą, precyzję, kontroli nad kursorem myszy, a jednocześ,nie pozwala na sprawną, pracę, ró,wnież, w przypadku pracy z ekranami o wysokiej rozdzielczoś,ci.
Dodatkowo bezprzewodowa mysz wyposaż,ona jest w przyciski +/- umieszczone poniż,ej rolki przewijania. Dzię,ki tym przyciskom z ł,atwoś,cią, moż,emy regulować, gł,oś,noś,ć, dź,wię,kó,w odtwarzanych przez komputer.

Charakterystyczną, cechą, VOLCANO MC-WGC1 są, wyró,ż,nione czerwonym kolorem przyciski najczę,ś,ciej wykorzystywane do sterowania w grach komputerowych. Dzię,ki takiemu wyró,ż,nieniu natychmiast widzimy gdzie znajdować, się, mają, nasze palce aby osią,gną,ć, najlepszy wynik w grze.

Wbudowana bateria litowo-jonowa zapewnia do 7 godzin bezprzewodowego dział,ania a do jej peł,nego nał,adowania potrzeba jedynie okoł,o 2 godzin. Ł,adowanie baterii odbywa się, przy uż,yciu interfejsu USB, dzię,ki czemu nie jest konieczne korzystanie z dodatkowej ł,adowarki.
Zastosowana technologia transmisji radiowej zapewnia doskonał,ą, jakoś,ć, dź,wię,ku w promieniu 6 metró,w od odbiornika.
Dodatkowo, sł,uchawki moż,na wygodnie zł,oż,yć, na czas transportu.

Zestaw z myszkąTak
InterfejsUSB
KolorCzerwony
PołączenieBezprzewodowe
Kolor

Czarno-czerwony

Pozostałe parametry

Klawiatura ,
Wymiary: 458.5×,190×,30mm
Iloś,ć, klawiszy: 104
Zasilanie: 1 x bateria AA 1.5V@2mA
Waga netto: 694 g

Mysz ,
Wymiary: 125,50×,73,40×,39mm
Iloś,ć, klawiszy: 6
Interfejs: USB
Zasilanie: 2 x bateria AAA 3V@6mA
Waga netto: 80g

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 313794
Producent ModeCom
Kod producenta MK-MC-WGC1-150-RU
EAN 5906190445254
Strona www http://www.modecom.pl
Recenzje