Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ModeCom 907 IRON ZIELONO-CZARNA PRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA

ModeCom 907 IRON ZIELONO-CZARNA PRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA

Kod: 964543

40,77 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Mysz MC-907 został,a stworzona specjalnie z myś,lą, o potrzebach nawet najbardziej wymagają,cego uż,ytkownika, któ,ry szczegó,lnie ceni dokł,adnoś,ć, i funkcjonalnoś,ć,.
Mysz firmy MODECOM obsł,uguje bowiem wysoką, akcelerację, (nawet 15G) i porusza się, z maksymalną, prę,dkoś,cią, 40cali/sek. Ogromnymi walorami myszy MC-907 są, jej ergonomiczny kształ,t, wysoka jakoś,ć, wykonania i rozdzielczoś,ć, aż, 1600 DPI. Mysz MC-907 został,a zaprojektowana w taki sposó,b, by zapewnić, uż,ytkownikowi komfort pracy w niemal każ,dych warunkach. Nawet dł,uż,sze uż,ywanie tej myszy nie powoduje zatrzymania przepł,ywu krwi w rę,ku i tym samym wyklucza uczucie dyskomfortu. Niepowtarzalnoś,ć, MC-907 wynika z jej ciekawego wyglą,du i kształ,tu, któ,re został,y stworzone przez profesjonalnych projektantó,w.

Mysz ta posiada najnowsze technologicznie rozwią,zania –, na przykł,ad przycisk do szybkiej zmiany rozdzielczoś,ci oraz 4-kierunkową, rolkę,, a doł,ą,czone do myszki oprogramowanie pozwala na peł,ną, dowolnoś,ć, konfi guracji ustawień,.
Dodatkowym atutem uł,atwiają,cym uż,ytkownikowi pracę, jest zastosowanie w myszy przyciskó,w „,cofnij”, i „,do przodu”,, któ,re pozwalają, na przeglą,danie stron www w przeglą,darce internetowej.

SensorOptyczny
Liczba przycisków5
Liczba rolek1
ProfilPraworęczny
Rozdzielczość (min.)800 dpi
Rozdzielczość (maks.)1600 dpi
PołączeniePrzewodowe
Długość przewodu180 cm
InterfejsUSB
ZasilanieUSB 5V
Akcesoria w zestawie0
KolorZielony
Wymiary0
Pozostałe parametry

- Atrakcyjny design
- Wysoka jakoś,ć, wykonania
- Ergonomiczny kształ,t
- Moż,liwoś,ć, dowolnego skonfigurowania funkcji przyciskó,w
- Akceleracja nawet 15G
- Wysoka maksymalna prę,dkoś,ć, poruszania myszą, 40 cali / sek.
- Prę,dkoś,ć, przetwarzania pikseli: 5.8 MPix / sek.
- 4-kierunkowa rolka przewijania (lewo / prawo / gó,ra / dó,ł,)
- Ż,ywotnoś,ć, przyciskó,w: 5 milionó,w naciś,nię,ć,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 964543
Producent ModeCom
Kod producenta M-MC-0907-013
EAN 5903560985792
Strona www http://www.modecom.pl
Recenzje