Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ModeCom Obudowa Mini Tower ATX 400W AM-COOL-10-FEL400A-0002

ModeCom Obudowa Mini Tower ATX 400W AM-COOL-10-FEL400A-0002

Kod: 721614

220,70 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

MODECOM MINI COOL to jedna z naszych obudó,w komputerowych typu mini-tower, zaprojektowana z myś,lą, o mił,oś,nikach nowoczesnego wzornictwa. Przó,d obudowy wykonano z wysokiej jakoś,ci, lś,nią,cego tworzywa, któ,ry nadaje cał,ej konstrukcji minimalistyczny i nowoczesny wyglą,d. Obudowa MODECOM MINI COOL opró,cz atrakcyjnego wyglą,du charakteryzuje się, wysokim poziomem funkcjonalnoś,ci. , W trosce o maksymalny komfort pracy, wszystkie porty został,y umieszczone na samej gó,rze przedniego panelu. , Wś,ró,d zastosowanych w obudowie wejś,ć,, na szczegó,lną, uwagę, zasł,uguje port USB 3.0, któ,ry pozwoli , bł,yskawicznie przegrać, dane z przenoś,nych dyskó,w lub szybko nał,adować, mobilne urzą,dzenia multimedialne typu smartfon lub tablet. Wewną,trz obudowy znalazł,o się, ró,wnież, , miejsce do zamontowania trzech wentylatoró,w: po jednym na przedniej (120mm), tylnej (80mm) oraz bocznej (120mm) ś,ciance. Obudowa MODECOM MINI COOL kompatybilna jest z pł,ytami gł,ó,wnymi typu micro , ATX oraz ITX. Dodatkowo obudowę, wyposaż,ono w , jeden port audio HD oraz wejś,cie mikrofonowe.

Obudowa komputerowa MODECOM MINI COOL stanowi perfekcyjne poł,ą,czenie minimalistycznego, nowoczesnego designu z przestrzennym i bardzo funkcjonalnym wnę,trzem. , Na szczegó,lną, uwagę, zasł,uguje doskonał,a organizacja przestrzeni wewną,trz obudowy. Dzię,ki temu, ż,e zasilacz i napę,d optyczny montowane są, na dole konstrukcji, to wnę,trze MINI COOL zachwyca przestrzennoś,cią, i funkcjonalnoś,cią,, pomimo jej niewielkich gabarytó,w. ,

Obudowa MODECOM MINI COOL opró,cz wysokiego poziomu funkcjonalnoś,ci, zachwyca ró,wnież, swoim wyglą,dem. Jej minimalistyczna konstrukcja wraz z podś,wietlonym logo producenta, stanowić, bę,dą, doskonał,y element dekoracyjny każ,dego, nowoczesnego wnę,trza.

FormatMicro ATX
Liczba miejsc montażowych3
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.2
Miejsca montażowe 3,5'' zewn.0
Miejsca montażowe 5,25'' zewn.1
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.0
Moc zasilacza400 W
Wentylator12 cm
Ilość złącz zas. MOLEX4
Ilość złącz zas. Floppy1
Ilość złącz zas. SATA2
Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin0
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin0
Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin0
Ilość złącz zas. 4-pin 12V1
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V0
Ilość złącz zas. 8-pin 12V0
Złącze zas. MB20 + 4 pin
Air DuctNie
KolorCzarny
Wymiary

- Szerokoś,ć,: 185 mm
- Gł,ę,bokoś,ć,: 380 mm
- Wysokoś,ć,: 365 mm

Złącza na przednim panelu1 x USB 3.0
Pozostałe parametry

Miejsce montaż,u zasilacza: dó,ł,

Pozostałe informacje o chłodzeniu

Miejsce na dodatkowe wentylatory:
- Przó,d: 1x 120 mm
- Tył,: 1x 80 mm
- Bok: 1x 120 mm

Zasilanie

- Zasilacz Feel 400W
- Regulowane obroty wentylatora zależ,ne od wydatku cieplnego (AFC)
- Filtry wyjś,ciowe zabezpieczają,ce przed przepię,ciami i zwarciami
- Cicha praca
- Bardzo niska zakł,ó,ceniowoś,ć,
- Zgodny z normą, ATX/ATX12V wersja 2.2V
- Pasywne PFC
- Temperatura pracy: 10-40 stopni C
- Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C
- MTBF: >,50000 h (80% obcią,ż,enia, 25 stopni C)
- Czas podtrzymania: >, 12 ms
- Czas podnoszenia się,: <, 20 ms
- Zabezpieczenie przeciw-przecią,ż,eniowe: 120 - 180%
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Sygnał, "power good": kompatybilny z TTL

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 721614
Producent ModeCom
Kod producenta AM-COOL-10-FEL400A-0002
EAN 5901885242477
Strona www http://www.modecom.pl
Recenzje