Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ModeCom MC-YOYO Black

ModeCom MC-YOYO Black

Kod: 113040

62,78 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Kamera MODECOM YOYO jest wyją,tkowa nie tylko ze wzglę,du na swą, funkcjonalnoś,ć,, ale takż,e ze wzglę,du na innowacyjne rozwią,zania technologiczne.

Uniwersalny system montaż,owy przystosowany jest do wszelkiego rodzaju monitoró,w. Natomiast konstrukcja dostosowana do skł,adania kamerki do niewielkich rozmiaró,w sprawia, ż,e jest ona idealna do notebooka.

Dzię,ki funkcji ś,ledzenia twarzy "Face Tracking" uż,ytkownik jest zawsze w centrum obrazu swego rozmó,wcy.

Niezwykł,e rozwią,zanie konstrukcji kabla pozwala na zwinię,cie go na maleń,kiej szpulce wielkoś,ci kapsla. Uł,atwia to przechowywanie i pozwala na utrzymanie porzą,dku na biurku.

Matryca

1/4" CMOS

Cechy i funkcjewbudowany mikrofon
Liczba klatek na sekundę30
InterfejsUSB
Wymiary

55 x 55 x 15mm (dł,. x szer. x wys.)

KolorCzarny
Pozostałe parametry

Przechwytywanie video: do 5 M pikseli
Przechwytywanie obrazu nieruchomego: do 7,2 M pikseli
Format obrazu: RGB 24
Odległ,oś,ć, ogniska: 30 mm~,nieskoń,czonoś,ć,
Jasnoś,ć,: Auto
Kontrola ekspozycji: Auto

Specyfikacja techniczna
 • Kolor: czarny
 • Typ czujnika: 1/4" CMOS
 • Rozdzielczoś,ć, matrycy: 640 x 480 pikseli
 • Przechwytywanie video: do 5 M pikseli
 • Przechwytywanie obrazu nieruchomego: do 7,2 M pikseli
 • Wspó,ł,czynnik wyś,wietlania klatek: do 30 fps @ 640x480 pikseli
 • Format obrazu: RGB 24
 • Odległ,oś,ć, ogniska: 30 mm~,nieskoń,czonoś,ć,
 • Jasnoś,ć,: Auto
 • Kontrola ekspozycji: Auto
 • Protokó,ł, USB: USB 2,0
 • Zasilanie: prą,d stał,y 5,2V
 • Wymiary obudowy w mm: 55 (dł,.) x 55 (szer.) x 15 (wys.)
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 113040
Producent ModeCom
Kod producenta KI-MC-YOYO
EAN 5903560988922
Strona www http://www.modecom.pl
Recenzje