Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ModeCom FUT-MC-FREECASE-7-BLK

ModeCom FUT-MC-FREECASE-7-BLK

Kod: 259331

35,02 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

MODECOM FreeCASE to seria wykonanych z najwyż,szej jakoś,ci materiał,ó,w pokrowcó,w, przeznaczonych do uż,ycia z tabletami MODECOM serii FreeTAB. Prezentowane przez nas futerał,y stanowią, idealną, ofertę, dla tych posiadaczy urzą,dzeń, multimedialnych, któ,rzy mają, na uwagę, bezpieczne transportowanie swojego cennego sprzę,tu.
Firma MODECOM, jako liczą,cy się, na rynku oraz doś,wiadczony producent tabletó,w multimedialnych, wychodzą,c naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientó,w, stworzył,a wyją,tkowy produkt dzię,ki któ,remu uż,ytkownicy tabletó,w bę,dą, mogli w sposó,b odpowiedni, a co najważ,niejsze bezpieczny przechowywać, i transportować, swoje urzą,dzenia. Takimi produktami są, prezentowane futerał,y na urzą,dzenia multimedialne serii MODECOM FreeCASE, któ,re są, przeznaczone dla wszystkich tabletó,w multimedialnych, cenią,cych sobie produkt najwyż,szej jakoś,ci o niebanalnym i atrakcyjnych wzornictwie.

Odporna na uszkodzenia i lekka i ł,atwa w transporcie konstrukcja.
Futerał,y z prezentowanej serii MODECOM FreeCASE został,y wykonane z wysokiej jakoś,ci, odpornego na uszkodzenia tworzywa, któ,re pozwoli w sposó,b bezpieczny oraz komfortowy przechowywać, czy też, transportować, Pań,stwa cenne urzą,dzenia. Dzię,ki niewielkiej wadze i kompaktowym kształ,tom pokrowce MODECOM FreeCASE idealnie sprawdzają, się, podczas transportu. W trosce o maksymalne bezpieczeń,stwo Pań,stwa sprzę,tu futerał,y MODECOM FreeCASE wyposaż,one są, wewną,trz w specjalną,, mię,kką, ochronną, warstwę,, któ,ra zabezpiecza tablet przed przypadkowym porysowaniem.

Atrakcyjny, nowoczesny design w kolorze klasycznej czerni
Kolejnym elementem, któ,ry wyró,ż,nia futerał, MODECOM spoś,ró,d innych tego typu produktó,w to bez wą,tpienia jego oryginalne i nowoczesne wzornictwo, któ,re idealnie pasuje do nowoczesnej stylistyki tabletó,w multimedialnych. Pokrowce dostę,pne są, dla Pań,stwa w kolorze klasycznej i ponadczasowej czerni.

Specyfikacja techniczna
  • Materiał,: PET
  • Pojedyncza kieszeń, na tablet
  • Przeką,tna ekranu tabletu: 7”,
  • Kompatybilne z wię,kszoś,cią, tabletó,w dostę,pnych na rynku jak ró,wnież, z nastę,pują,cymi modelami tabletó,w MODECOM: FreeTAB 2099, FreeTAB 2096, FreeWAY TAB 7.0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 259331
Producent ModeCom
Kod producenta FUT-MC-FREECASE-7-BLK
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.modecom.pl
Recenzje