Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ModeCom FUTERAŁ COMFORT NA TABLET 9-10 '

ModeCom FUTERAŁ COMFORT NA TABLET 9-10 '

Kod: 518811

32,14 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ostatnimi czasy tablety multimedialne zyskał,y uznanie klientó,w na cał,ym ś,wiecie.
Ta dynamicznie rozwijają,ca się, grupa produktowa zdobywa uznanie coraz szerszego grona uż,ytkownikó,w. Urzą,dzenia te mają, sł,uż,yć, im przez dł,ugi okres. Z tego wzglę,du warto pomyś,leć, o ich odpowiednim przechowywaniu oraz transporcie. Firma MODECOM, jako liczą,cy się, na rynku oraz doś,wiadczony producent tabletó,w multimedialnych, wychodzą,c naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientó,w, rozszerza swoją, ofertę, o kolejny model futerał,u , do tabletó,w MODECOM COMFORT. , Ten wykonany z wysokiej jakoś,ci materiał,ó,w produkt skierowany jest do tych osó,b, któ,re cenią, sobie atrakcyjnie wyglą,dają,cy produkt oraz najwyż,szą, jakoś,ć, wykonania.

DOSKONAŁ,A OCHRONA TABLETÓ,W

Futerał,y z serii MODECOM COMFORT dostę,pne są, w czterech rozmiarach, któ,re pasują, do tabletó,w o przeką,tnej ekranu: 7”,, 8”,, 9.7”, oraz 10.1”, W trosce o maksymalny poziom bezpieczeń,stwa, prezentowany futerał, został, wykonany z materiał,ó,w najwyż,szej jakoś,ci, któ,re doskonale chronią, zaró,wno przed przypadkowym uszkodzeniem, zadrapaniem ekranu, czy nawet zalaniem. Dodatkowo wnę,trze futerał,u MODECOM COMFORT wykonano z przyjemnego w dotyku oraz mię,kkiego materiał,u, któ,ry stanowi wewnę,trzną, warstwę, ochronną, dla Pań,stwa cennego sprzę,tu. ,

SPORTOWE WZORNICTWO I DOSKONAŁ,A ORGANIZACJA
Futerał, MODECOM COMFORT prezentuje się, ś,wietnie ró,wnież, od strony estetycznej. Produkt ten moż,e pochwalić, się, nowoczesnym, lifestylowym wzornictwem. Futerał, MODECOM COMFORT wyró,ż,nia się, takż,e wysoką, funkcjonalnoś,cią,. Tablet umieszczony jest wewną,trz odseparowanej od pozostał,ej czę,ś,ci, gł,ó,wnej komory. W celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeń,stwa Pań,stwa sprzę,tu, komora ta został,a wzmocniona dodatkową, warstwą, materiał,u o wł,aś,ciwoś,ciach amortyzują,cych, któ,ry chroni umieszczony w niej sprzę,t przed przypadkowym uszkodzeniem. , Dodatkowo, w przedniej czę,ś,ci futerał,u MODECOM COMFORT, umieszczono zamykaną, zamkiem bł,yskawicznym kieszeń, na dodatkowe akcesoria, takie jak przybory do pisania, telefon komó,rkowy, czy portfel. , Na szczegó,lną, uwagę, zasł,uguje umieszczony w tylnej czę,ś,ci elastyczny uchwyt do transportu.

Cechy:
- Wodoodporny materiał, zewnę,trzny
- Wewnę,trzna wyś,ció,ł,ka dla lepszej ochrony sprzę,tu
- Futerał,y dostę,pne dla tabletó,w MODECOM o rozmiarach 7”,- 8”,, 9,7”, oraz 10,1”,
- Dostę,pne kolory-czerń,
- Specjalne dodatkowe zakł,adki pozwalają,ce na korzystanie z tabletu w pionie
- Uchwyt na dł,oń, w tylnej czę,ś,ci

Przekątna ekranu9,4''
Pasuje do

Urzą,dzenia mobolne 9-10"

KolorCzarny
MateriałBrak danych
Wymiary0
Akcesoria w zestawie0
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 518811
Producent ModeCom
Kod producenta FUT-MC-COMFORT-9
EAN 5901885240466
Strona www http://www.modecom.pl
Recenzje