Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ModeCom Aktywne Słuchawki Nagłowne S-MC-1000HF

ModeCom Aktywne Słuchawki Nagłowne S-MC-1000HF

Kod: 171774

386,55 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Produkt ten powstał, z myś,lą, o tych z Pań,stwa któ,rzy cenią, sobie najwyż,szą, jakoś,ć, dź,wię,ku oraz wygodę, uż,ytkowania.

Dzię,ki zastosowaniu aktywnego systemu tł,umienia szumó,w nasze sł,uchawki redukują, do 90% szumó,w pochodzenia zewnę,trznego. System ten nie wpł,ywa na jakoś,ć, dź,wię,ku pł,yną,cego z Pań,stwa urzą,dzenia.

Komfort i wygodę, uż,ytkowania sł,uchawek zapewnia skó,ropodobna wyś,ció,ł,ka wokó,ł, nausznikó,w i metalowego pał,ą,ka.

 • Aktywny system tł,umienia szumó,w (redukcja do 90% szumó,w zewnę,trznych)
 • Wł,ą,cznik aktywnego wyciszenia ,
 • Odczepiany pł,aski przewó,d zasilają,cy ,
 • Komfortowa, skó,ropodobna wyś,ció,ł,ka wokó,ł, nausznikó,w i pał,ą,ka.
  Stabilny metalowy pał,ą,k
 • Przenoś,ny, elegancki i sztywny futerał,
 • dodatkowe 6,33 mm koń,có,wka oraz adapter samolotowy ,
Czułość105 dB
MikrofonNie
Pozostałe parametry
 • Opornoś,ć,: 100 Ohms (przy wył,ą,czonym trybie tł,umienia), 300 Ohms (w trybie tł,umienia) ±, 10%
 • Moc: 20mW/30mW
 • Inteligentne tł,umienie szumó,w: do 22dB ,
 • Pasywne tł,umienie szumó,w: do 35dB
 • Ż,ywotnoś,ć, baterii: okoł,o 40 godzin.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 171774
Producent ModeCom
Kod producenta S-MC-1000HF
EAN 5907760609663
Strona www http://www.modecom.pl
Recenzje