Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

MIONIX Słuchawki Mionix Nash 20 stereo PC

MIONIX Słuchawki Mionix Nash 20 stereo PC

Kod: 895728

467,69 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Mionix Nash 20 - analogowe sł,uchawki stereo do gier

Mionix NASH 20 to analogowy zestaw sł,uchawkowy stereo do gier, zaprojektowany z myś,lą, o naszych trzech najważ,niejszych wartoś,ciach: Design, Dź,wię,k i Komfort. W peł,ni regulowane muszle sł,uchawek i piankowe poduszki są, idealne do dł,ugich sesji gier. Moż,liwoś,ć, wyciszania mikrofonu za pomocą, podnoszenia jego ramienia i kontrola gł,oś,noś,ci na muszli sł,uchawki zapewniają, ł,atwy dostę,p do tych funkcji.

Sł,uchawki NASH 20 został,y opracowane z unikalną,, pó,ł,otwartą, komorą, akustyczną,, zoptymalizowaną, przez firmę, Mionix pod ką,tem uż,ycia wł,asnych przetwornikó,w DACT o ś,rednicy 50 mm, zapewniają,c wyją,tkową, reprodukcję, dź,wię,ku i precyzję,.
Dź,wię,k jest idealnym poł,ą,czeniem wysokich i ś,rednich, krystalicznie czystych tonó,w, doskonał,ych dla najbardziej wymagają,cych mił,oś,nikó,w muzyki. Podkreś,lone niskie, ś,rednie i wysokie czę,stotliwoś,ci dla lepszego pozycjonowania podczas gry, z gł,ę,boko zbilansowanym basem - wszystko to pozwoli Ci czerpać, jak najwię,cej ze sł,uchania muzyki, grania i odtwarzania multimedió,w.

Cechy produktu:

- Design
Czysto Skandynawski design NASH 20 charakteryzuje się, pł,ynnymi liniami i sprawia przyjemne wraż,enie. Pał,ą,k pokryto powł,oką, z 4 warstw gumy, któ,ra sprawia, ż,e są, mię,kkie w dotyku. Regulacja gł,oś,noś,ci na muszli i wyciszanie mikrofonu za pomocą, podnoszonego ramienia, pozwalają, zastosować, kabel bez ż,adnych przeł,ą,cznikó,w.
- Dź,wię,k
Nasze markowe przetworniki DACT pozwalają, odtwarzać, dź,wię,k na najwyż,szym poziomie audiofilskim. Pó,ł,zamknię,ta konstrukcja komory akustycznej został,a zaprojektowana, aby zoptymalizować, dź,wię,k dzię,ki docierają,cemu powietrzu. Odtwarzanie dź,wię,ku jest zoptymalizowane zaró,wno dla niskich, ś,rednich jak i wysokich czę,stotliwoś,ci. Doskonał,y soundscape da ci przewagę, bardziej precyzyjnego pozycjonowania w trakcie gry.
- Komfort
Wyposaż,one w regulowany pał,ą,k i obrotowe muszle, wraz z obitymi skó,rą, wygodnymi i gł,adkimi poduszki z pianki, sł,uchawki NASH 20 bę,dą, wygodne w uż,yciu nawet przy najdł,uż,szych sesjach z grami.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak danych
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Czułość103 dB
MikrofonTak
KolorCzarny
Waga398 g
Pozostałe parametry

21,5 x 22 x 12,1 cm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 895728
Producent MIONIX
Kod producenta NASH-20
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje