Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

MIONIX Mysz NAOS 3200

MIONIX Mysz NAOS 3200

Kod: 895726

155,76 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Unikalny kształ,t myszki Mionix Naos 3200 daje oparcie cał,ej dł,oni, zachowują,c ergonomikę, i solidną, przyczepnoś,ć,. Mionix Naos 3200 wyprodukowano wył,ą,cznie ze starannie dobranych, najwyż,szej jakoś,ci komponentó,w, uzupeł,nionych niezawodną, technologią, optyczną, LED, zapewniają,cą, wytrzymał,oś,ć,, wydajnoś,ć, i precyzję,.

Dzię,ki wbudowanej pamię,ci, istnieje moż,liwoś,ć, zapisywania wł,asnych ustawień, i makr myszki Nie wymagana jest instalacja ż,adnego dodatkowego oprogramowania i sterownikó,w. Gdziekolwiek jesteś,, wystarczy ż,e podł,ą,czysz myszkę, i już, moż,esz rozpoczynać, pracę,.

Mionix Naos 3200 wyposaż,ono takż,e w konfigurowalny system oś,wietlenia LED oraz przyrostowy wskaź,nik LED, pozwalają,cym na dostosowanie wedle predyspozycji.

SensorOptyczny
Liczba przycisków7
Liczba rolek1
ProfilOburęczna
Rozdzielczość (maks.)3200 dpi
PołączeniePrzewodowe
Długość przewodu2 m
InterfejsUSB
ZasilanieUSB 5V
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

13.08 cm x 8.47 x 3.86 cm

Waga152.2 g
Pozostałe parametry

Specyfikacja techniczna
- Wysoce ergonomiczny design
- Przyczepna, gumowa powł,oka
- 7 programowalnych przyciskó,w
- Wybó,r 3 szybkich trybó,w DPI
- Regulowany polling rate
- Wbudowana wewnę,trzna pamię,ć,
- Duż,e stopki wykonane z PTFE
- Pozł,acany wtyk USB
- Super-szybkie USB 2.0 z funkcją, Plug and Play
- Kompatybilna z każ,dym rodzajem powierzchni

Specyfikacja sensora
- LOD 3,5 mm
- Czas odpowiedzi 1 ms
- 6469 klatek/s
- Prę,dkoś,ć, ś,ledzenia: 1 m/s (40 IPS)
- Przetwarzanie obrazu: 5,8 megapikseli/s
- Akceleracja: 15 G
- 16-bitowy przepł,yw danych

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 895726
Producent MIONIX
Kod producenta NAOS-3200
EAN 7350041900146
Strona www Nie dotyczy
Recenzje