Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Microsoft Arc Touch Bluetooth Mouse 7MP-00005

Microsoft Arc Touch Bluetooth Mouse 7MP-00005
248,30 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ultraprzenoś,na mysz do tabletu
Ulepszyliś,my wielokrotnie nagradzaną, mysz Arc Touch Mouse, jeszcze bardziej dostosowują,c ją, do potrzeb czę,sto podró,ż,ują,cych osó,b. Dodaliś,my technologię, Bluetooth 4.0 Low Energy1. Bezproblemowa i niezawodna obsł,uga z odległ,oś,ci do 10 metró,w. Korzysta z najnowszej technologii Bluetooth, dzię,ki czemu zuż,ywa mniej energii.
Dokł,adnie w ten sam sposó,b co wersję, pierwotną, mysz Arc Touch Bluetooth Mouse należ,y wygią,ć,, aby ją, wł,ą,czyć, oraz spł,aszczyć,, aby wył,ą,czyć,.

Komfortowa i przenoś,na, dopasowana do dł,oni jest idealnym rozwią,zaniem w przypadku mobilnego trybu ż,ycia.
Pasek dotykowy precyzyjnie reaguje na szybkoś,ć, ruchu za pomocą, dotykowego sprzę,ż,enia zwrotnego umoż,liwiają,cego przewijanie pionowe.
Skorzystaj z BlueTrack Technology, któ,ra dzię,ki poł,ą,czeniu mocy czujnika optycznego z precyzją, lasera zapewnia dokł,adnoś,ć, dział,ania na dowolnej powierzchni.2 Moż,na jej uż,ywać, nawet na chropowatej drewnianej powierzchni lub dywanie.2
1 Ten produkt jest kompatybilny jedynie z urzą,dzeniami wyposaż,onymi w technologię, Bluetooth 4.0 w systemie Windows 8. Dowiedz się,, jak sprawdzić,, czy urzą,dzenie jest zgodne z technologią, Bluetooth 4.0.
2 BlueTrack Technology nie dział,a na powierzchniach z przejrzystego szkł,a ani lustrzanych.


Liczba przycisków4
Liczba rolek0
ProfilPraworęczna
PołączenieBezprzewodowe
InterfejsBluetooth
ZasilanieBaterie/akumulatory AAA
Akcesoria w zestawie

2 baterie AAA

KolorSzary
Wymiary0
Pozostałe parametry

Urzą,dzenia zgodne z technologią, Bluetooth 4.0 w systemie Windows 8

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 793208
Producent Microsoft
Kod producenta 7MP-00005
EAN 885370861068
Strona www http://www.microsoft.com/poland
Recenzje