Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Logitech 910-002399

Logitech 910-002399

Kod: 597817

68,12 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Mysz bezprzewodowa, któ,ra jest doskonał,ym poł,ą,czeniem precyzji i komfortu —, z kó,ł,kiem przewijania uł,atwiają,cym surfowanie w Internecie.

Cechy:
Wyją,tkowo precyzyjne przewijanie
Został,a zaprojektowana do korzystania z Internetu, a nasze najnowsze wyją,tkowo precyzyjne przewijanie sprawia, ż,e przeglą,danie witryny Facebook®,, zakupy online czy wyszukiwanie na stronie Google®, stają, się, ł,atwiejsze. Dodatkowo przewijanie 2D umoż,liwia poruszanie się, po stronach WWW.*

* Kó,ł,ko przewijania 2D nie obsł,uguje przewijania do przodu/do tył,u na komputerach Mac®,, ale obsł,uguje pulpit nawigacyjny, funkcję, Exposé,®, i program Spaces®, (po wybraniu odpowiednich wartoś,ci w panelu preferencji systemowych).


Wygodny i zgrabny kształ,t
Kształ,t, któ,ry sprzedaje się, najlepiej na ś,wiecie**, zgrabny, z mię,kkimi gumowymi uchwytami —, Twoja dł,oń, bę,dzie w ś,wietnej formie nawet wielu dł,ugich godzinach.

** Na podstawie niezależ,nych danych dotyczą,cych sprzedaż,y (w dolarach) dla Kanady, Stanó,w Zjednoczonych, Austrii, Francji, Niemiec i Wł,och, od paź,dzierniika 2008 do sierpnia 2010.

Ż,ywotnoś,ć, baterii do 18 miesię,cy
Bateria o dł,ugiej ż,ywotnoś,ci praktycznie eliminuje problemy z czę,stą, wymianą,. Inteligentny tryb uś,pienia pozwala oszczę,dzać, energię,, a wskaź,nik nał,adowania baterii zapobiega niemił,ym niespodziankom.***

*** Ż,ywotnoś,ć, baterii zależ,y od intensywnoś,ci uż,ytkowania i warunkó,w pracy komputera.

Nanoodbiornik Logitech Unifying
Miniaturowy odbiornik moż,e być, stale podł,ą,czony do komputera przenoś,nego. Ponadto moż,na do niego ł,atwo dodać, kompatybilne urzą,dzenie bezprzewodowe —, bez koniecznoś,ci podł,ą,czania wielu odbiornikó,w USB.


Zaawansowana technologia ł,ą,cznoś,ci bezprzewodowej 2,4 GHz firmy Logitech
Korzystaj z niezawodnoś,ci poró,wnywalnej do rozwią,zań, przewodowych, ale bez kabli. Transmisja danych jest szybka, przebiega praktycznie bez opó,ź,nień, i zakł,ó,ceń,.

Zaawansowane ś,ledzenie optyczne Logitech
Od surfowania po Internecie po przeglą,danie witryny Facebook —, z precyzyjnym klikaniem, wskazywaniem i przecią,ganiem —, wszystko, co robisz na swoim komputerze, staje się, ł,atwiejsze dzię,ki naszej technologii ś,ledzenia ruchó,w. Nie potrzebujesz już, podkł,adki pod mysz.

Niezawodnoś,ć, Logitech
Wysoka jakoś,ć, i niezawodnoś,ć,, któ,re uczynił,y z firmy Logitech ś,wiatowego lidera w dziedzinie myszy, pozwalają, oferować, niedrogie urzą,dzenia z trzyletnią, ograniczoną, gwarancją, na sprzę,t.

Idealne rozwią,zanie dla komputeró,w przenoś,nych i netbookó,w
Mysz wspó,ł,pracuje z systemami Windows®,, Mac®, i Linux®,. Moż,esz mieć, pewnoś,ć,, ż,e mysz bę,dzie zawsze dział,ać, zgodnie z oczekiwaniami, niezależ,nie od tego, jakiego komputera uż,ywasz dzisiaj i jakiego bę,dziesz uż,ywać, w przyszł,oś,ci.

Liczba przycisków5
Liczba rolek1
ProfilPraworęczna
Rozdzielczość (maks.)1000 dpi
PołączenieBezprzewodowe
InterfejsUSB
ZasilanieBaterie/akumulatory AA
Akcesoria w zestawie

- Mysz
- Odbiornik Logitech Unifying
- 1 bateria AA (umieszczona w urzą,dzeniu)
- Dokumentacja

KolorFioletowy
Wymiary

57 x 95 x 40 mm

Waga93 g
Pozostałe parametry

Zgodne systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, Windows RT, Mac OS X 10.5 lub nowszy

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 597817
Producent Logitech
Kod producenta 910-002399
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.logitech.com/index.cfm/home/&cl=roeu,en
Recenzje