Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Logitech Klawiatura Comfort Keyboard K290 920-005193

Logitech Klawiatura Comfort Keyboard K290 920-005193

Kod: 448811

113,80 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Logitech Comfort Keyboard K290

Wygodna i cicha klawiatura sprawiają,ca, ż,e pisanie jest przyjemne dla wszystkich domownikó,w.

Peł,nowymiarowa klawiatura
Klawiatura ma peł,nowymiarowy ukł,ad z klawiszami umieszczonymi w trzech strefach: litery i klawisze F po lewej stronie, klawisze nawigacyjne (strzał,ki, Print Screen, Page Up, Page Down itp.) w ś,rodku i klawiatura numeryczna po prawej stronie. Wszystkie klawisze znajdują, się, tam, gdzie być, powinny, dzię,ki czemu pisanie jest szybsze i ł,atwiejsze. W prawym gó,rnym rogu klawiatury znajduje się, takż,e centrum powiadomień, z diodami LED. Po wł,ą,czeniu funkcji CAPS Lock, SCROLL Lock lub NUM Lock zaczyna ś,wiecić, odpowiedni wskaź,nik.

Bardzo ciche, niskoprofilowe klawisze
Pisanie moż,e być, hał,aś,liwe, szczegó,lnie w niewielkich pomieszczeniach lub w pobliż,u osó,b wraż,liwych na hał,as. Ta klawiatura z niskoprofilowymi klawiszami jest cichsza niż, zwykł,e klawiatury, przez co pisanie mniej przeszkadza innym osobom.

Wbudowana podpó,rka pod nadgarstki i regulowane nachylenie
Podczas pisania dł,onie powinny poruszać, się, swobodnie i znajdować, nieco nad podpó,rką, pod nadgarstki. W przerwach moż,esz poł,oż,yć, nadgarstki na podpó,rce i dać, im chwilę, odpoczą,ć,. Poł,oż,enie klawiatury na biurku na pł,asko pozwala na uł,oż,enie nadgarstkó,w w lepszej (prostej) pozycji, lecz jeś,li potrzebujesz podnieś,ć, ją, trochę,, moż,esz wysuną,ć, odpowiednio nó,ż,ki.

Klawisze F ł,atwego dostę,pu
Klawisze F (nazywane takż,e klawiszami skró,tó,w) zapewniają, natychmiastowy dostę,p do najczę,ś,ciej uż,ywanych funkcji, takich jak pasek funkcji systemu Windows 8 lub regulatory gł,oś,noś,ci i elementy sterują,ce multimediami. Klawisze te moż,na ró,wnież, dostosować,, aby za ich pomocą, otwierać, ulubione programy, foldery lub strony internetowe.*

* W celu dostosowania wymagana jest instalacja oprogramowania Logitech SetPoint™, dostę,pnego do pobrania pod adresem www.logitech.com/downloads

Wyró,ż,niają,ce się, wykoń,czenie
Eleganckie, czarne wykoń,czenie jest podkreś,lone przez stalowoszare klawisze o „,ramkowej”, konstrukcji, któ,re zapewniają, nowoczesny wyglą,d klawiatury. Dolna czę,ś,ć, obudowy i kabel mają, zimny odcień, koloru niebieskiego, dodają,c trochę, ś,wież,oś,ci i charakteru.

Poł,ą,czenie USB typu „,plug and play”,
Instalacja przebiega ł,atwo i szybko. Czas od otwarcia pudeł,ka do rozpoczę,cia pisania to tylko kilka sekund. Wystarczy podł,ą,czyć, kabel do dostę,pnego gniazda USB w komputerze stacjonarnym lub laptopie, aby natychmiast zaczą,ć, korzystać, z klawiatury.

UWAGA:
Ukł,ad klawiszy moż,e nieznacznie ró,ż,nić, się, od przedstawionego na zdję,ciu.

 ,

Mysz w zestawienie
InterfejsUSB
KolorCzarny
Sposób połączeniaKabel
Kolor

Czarna obudowa, stalowoszare klawisze, dolna czę,ś,ć, obudowy i kabel w zimnym odcieniu koloru niebieskiego

Pozostałe parametry

Ukł,ad klawiatury: peł,nowymiarowy z oddzielnymi klawiszami nawigacyjnymi i klawiaturą, numeryczną,
Konstrukcja: podpó,rka pod nadgarstki, niskoprofilowe klawisze i odpornoś,ć, na zalanie
Ż,ywotnoś,ć, klawiszy: do 10 milionó,w naciś,nię,ć,**
Hał,as podczas pisania:
- klawisze standardowe okoł,o 47,5 dBA
- klawisze specjalne okoł,o 52,5 dBA
- spacja okoł,o 55 dBA

Wymiary

dł,ugoś,ć,: 459 mm
szerokoś,ć,: 182,6 mm
wysokoś,ć,: 20,4 mm

Waga930 g
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 448811
Producent Logitech
Kod producenta 920-005193
EAN 5099206047020
Strona www http://www.logitech.com/index.cfm/home/&cl=roeu,en
Recenzje