Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

LG Soundbar LAS450H

LG Soundbar LAS450H

Kod: 889501

924,85 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Mocny dź,wię,k
2.1-kanał,owy system dź,wię,ku przestrzennego o mocy 220 W pozwala na uzyskanie mocnych basó,w i sprawia, ż,e ulubione filmy, audycje telewizyjne, transmisje sportowe oraz programy muzyczne dostarczają, silniejszych wraż,eń,.

Procesor dź,wię,ku Auto Sound Engine
Automatycznie koryguje brzmienie we wszystkich pasmach czę,stotliwoś,ci audio. zapewniają,c wysoką, jakoś,ć, dź,wię,ku z każ,dego ź,ró,dł,a.

Odtwarzanie plikó,w muzycznych HD
Odtwarzanie dź,wię,ku HD z plikó,w muzycznych z bezstratną, kompresją,, takich jak FLAC i WAV.

Funkcja Multi Point
Peł,na kontrola nad odtwarzaniem i przesył,aniem muzyki. Ze wzglę,du na moż,liwoś,ć, jednoczesnego podł,ą,czenia nawet trzech urzą,dzeń, Bluetooth®, oraz ich przeł,ą,czania, listwa gł,oś,nikowa zapewnia niezró,wnaną, swobodę, sł,uchania muzyki.

Tryb gotowoś,ci z obsł,ugą, interfejsu Bluetooth

Gdy tylko jest wł,ą,czona aplikacja muzyczna, gł,oś,nik z interfejsem Bluetooth®, automatycznie i bezproblemowo rozpoczyna odtwarzanie muzyki. Dzię,ki temu ulubione utwory są, zawsze dostę,pne.

Bezprzewodowa synchronizacja dź,wię,ku z telewizorem
Wystarczy podł,ą,czyć, listwę, gł,oś,nikową, do telewizora LG i już, moż,na delektować, się, bogatym dź,wię,kiem przesył,anym bezprzewodowo przez interfejs Bluetooth®,.
* System jest kompatybilny z telewizorami LG wyposaż,onymi w funkcję, bezprzewodowej synchronizacji dź,wię,ku (Wireless Sound Sync).

Bezprzewodowy gł,oś,nik niskotonowy
Teraz moż,na pozbyć, się, przewodó,w z salonu. Aktywny bezprzewodowy gł,oś,nik niskotonowy LG pozwala na uzyskanie wspaniał,ej jakoś,ci dź,wię,ku bez pogarszania estetyki pomieszczenia.

Update Manager - ł,atwe aktualizowanie oprogramowania
Aby zapewnić, dostę,p do najnowszych funkcji, oprogramowanie ukł,adowe listwy gł,oś,nikowej moż,na bezprzewodowo aktualizować, korzystają,c ze smartfona lub tabletu.

Mood Station - monitorowanie nastroju

Funkcja Mood Matrix uł,atwia dobieranie muzyki do nastroju oraz okolicznoś,ci i moż,e automatycznie tworzyć, listy odtwarzania.

Sterowanie przy uż,yciu pilota do telewizora
Peł,na kontrola nad rozrywką, dzię,ki moż,liwoś,ci wygodnego sterowania listwą, gł,oś,nikową, przy uż,yciu pilota od telewizora.

System2.1
PrzeznaczenieMuzyka
Stacja dokującaNie
RegulatoryPilot
Moc głośników (sumaryczna)220 W
Moc subwoofera100 W
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza2 x HDMI
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

- Jednostka gł,ó,wna: , 890 x 55 x 89 mm.
- Subwoofer: 171 x 390 x 261 mm.

Waga2.56 kg
Pozostałe parametry

Waga subwoofer: 3.3 kg.
Format Audio-Wideo:
- Dolby Digital
- DTS Digital Surround
- MP3 / WMA
- FLAC
- WAV
- LPCM
- OGG
Tryby odtwarzania dź,wię,ku:
- STANDARD
- CINEMA
- MUSIC
- FLAT
- BOOST
- TREBLE/BASS
- USER QE
- NIGHT MODE

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 889501
Producent LG
Kod producenta LAS450H
EAN 8806087225839
Strona www http://www.lge.pl
Recenzje