Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

LG Soundbar LAS350B

LG Soundbar LAS350B

Kod: 889500

381,56 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Mocny dź,wię,k
2.1-kanał,owy system dź,wię,ku przestrzennego o mocy 120 W pozwala na uzyskanie mocnych basó,w i sprawia, ż,e ulubione filmy, audycje telewizyjne, transmisje sportowe oraz programy muzyczne dostarczają, silniejszych wraż,eń,.

Procesor dź,wię,ku Auto Sound Engine
Automatycznie koryguje brzmienie we wszystkich pasmach czę,stotliwoś,ci audio. zapewniają,c wysoką, jakoś,ć, dź,wię,ku z każ,dego ź,ró,dł,a.

Funkcja Multi Point
Peł,na kontrola nad odtwarzaniem i przesył,aniem muzyki. Ze wzglę,du na moż,liwoś,ć, jednoczesnego podł,ą,czenia nawet trzech urzą,dzeń, Bluetooth®, oraz ich przeł,ą,czania, listwa gł,oś,nikowa zapewnia niezró,wnaną, swobodę, sł,uchania muzyki.

Tryb gotowoś,ci z obsł,ugą, interfejsu Bluetooth

Gdy tylko jest wł,ą,czona aplikacja muzyczna, gł,oś,nik z interfejsem Bluetooth®, automatycznie i bezproblemowo rozpoczyna odtwarzanie muzyki. Dzię,ki temu ulubione utwory są, zawsze dostę,pne.

Mood Station - monitorowanie nastroju

Funkcja Mood Matrix uł,atwia dobieranie muzyki do nastroju oraz okolicznoś,ci i moż,e automatycznie tworzyć, listy odtwarzania.

Bezprzewodowa synchronizacja dź,wię,ku z telewizorem
Wystarczy podł,ą,czyć, listwę, gł,oś,nikową, do telewizora LG i już, moż,na delektować, się, bogatym dź,wię,kiem przesył,anym bezprzewodowo przez interfejs Bluetooth®,.
* System jest kompatybilny z telewizorami LG wyposaż,onymi w funkcję, bezprzewodowej synchronizacji dź,wię,ku (Wireless Sound Sync).

Sterowanie przy uż,yciu pilota do telewizora
Peł,na kontrola nad rozrywką, dzię,ki moż,liwoś,ci wygodnego sterowania listwą, gł,oś,nikową, przy uż,yciu pilota od telewizora.

System2.1
PrzeznaczenieMuzyka
Stacja dokującaNie
RegulatoryPilot
Moc głośników (sumaryczna)120 W
Moc subwoofera70 W
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza1 x USB 2.0
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

- Jednostka gł,ó,wna , 880 x 59 x 90 mm.
- Subwoofer 156 x 300 x 281 mm.

Waga1.9 kg
Pozostałe parametry

Waga subwoofera: 2.9 kg.

Format audio-wideo:
- Dolby Digital
- DTS Digital Surround
- LPCM
Tryby odtwarzania dź,wię,ku:
- STANDARD
- CINEMA
- MUSIC
- FLAT
- BOOST
- TREBLE/BASS
- USER QE
- NIGHT MODE
Pozostał,e informacje:
- Wyś,wietlacz: LED
- Automatyczny poziom gł,oś,noś,ci

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 889500
Producent LG
Kod producenta LAS350B
EAN 8806087225860
Strona www http://www.lge.pl
Recenzje