Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Lestar UPS TSR-XL-3000 3000VA Sinus LCD RT 6xIEC USB RS RJ 45

Lestar UPS TSR-XL-3000 3000VA Sinus LCD RT 6xIEC USB RS RJ 45

Kod: 540583

2 950,53 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zasilacze serii TSR-XL chronią, urzą,dzenia elektroniczne przed skutkami zaniku napię,cia w sieci, przepię,ciami w instalacjach elektrycznych oraz zakł,ó,ceniami EMI i RFI.
Ich cechą, charakterystyczną, jest praca w typologii Line Interactive AVR z czysto sinusoidalnym kształ,tem napię,cia wyjś,ciowego. Sczegó,lnie zalecane dla urzą,dzeń, z zasilaczami APFC . Wyposaż,one standardowo w oprogramowanie UPSilon 2000. Czas podtrzymania (P max - P 0,5) 8÷,25min.

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Typ obudowyRack
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorCzarny
Wymiary

710 x 440 x 90 mm.

Waga47 kg
Specyfikacja techniczna

- Typologia: Line Interactive
- Moc: 3000VA / 1800W

Wejś,cie:
- Napię,cie znamionowe: ~,230V
- Prą,d znamionowy: 7,5 A
- Pró,g przeł,ą,czenia sieć,-UPS: ~,170V ÷, ~,280V
- Czę,stotliwoś,ć, wejś,ciowa: 50 Hz/60Hz (auto sensing)

Wyjś,cie:
- Zakres napię,cia wyj. (AVR): 230V +/- 10%
- Czę,stotliwoś,ć, wyjś,ciowa akum.: 50 Hz +/- 1%
- Kształ,t przebiegu: czysta sinusoida

Czas przeł,ą,czenia:
- 2 - 6 ms

Akumulatory:

- Typ: szczelny kwasowo-oł,owiowy, bezobsł,ugowy
- Czas podtrzymania P max. / P 0,5 / P 0,25: 8 / 25 / 58 min
- Czas ł,adowania: 2-4 godziny do 90% peł,nej pojemnoś,ci
- Rodzaj akumulatora: 48Vdc / 9Ah x 8

Zabezpieczenia:
- Auto-test i ochrona cał,kowitego rozł,adowania akumulatora
- Auto-test po każ,dorazowym wł,ą,czeniu

Wskaź,niki:

- Optyczne: wł,ą,czenie zasilacza, uż,ycie baterii, przecią,ż,enie, sł,aba bateria, obniż,enie i podwyż,szenie napię,cia
- Dź,wię,kowe: przejś,cie na zasilanie bateryjne, baterie bliskie rozł,adowania, przecią,ż,enie

Ochrona elektryczna:
- Zabezp. przed udarem prą,dowym: 107 Jouli
- Zabezp. przed przecią,ż,eniem: automatyczne, elektroniczne odcię,cie w razie zwarcia oraz 1 resetowalny bezpiecznik na wejś,ciu 10A, 1 resetowalny bezpiecznik na wyjś,ciu 10A
- Filtracja napię,cia filtr przeciwzakł,ó,ceniowy: RFI/EMI

Pozostał,e informacje:
- Ochr. modem/sieć,: RJ-45
- Komunikacja z komputerem: interfejs RS 232 i USB
- Oprogramowanie UPSilon, zgodnoś,ć, z Windows 7/ Vista / 98/ME/2000/NT/XP/ Mac OS 10.X / Linux
- Warunki pracy: temp. 0–,40˚,C do 95% wilgotnoś,ci
- Skł,adowanie nie powodują,ce kondensacji: 0 do 45˚,C
- Gniazda wtykowe TSRXL-3000: 6 gniazd IEC 320 zasilane awaryjnie
- Poziom hał,asu do 30 dB z odległ,oś,ci 1 metra

Informacje o gwarancji

- Serwis: door to door
- Gwarancja: 36 miesię,cy na produkt, 24 miesią,ce na akumulatory

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 540583
Producent Lestar
Kod producenta 1966004741
EAN 5901966004741
Strona www http://www.lestar.pl
Recenzje