Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Lestar Zasilacz awaryjny OtRT-2500 XL 1966006066

Lestar Zasilacz awaryjny OtRT-2500 XL 1966006066

Kod: 540680

2 472,20 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zasilacze serii OtRT chronią, urzą,dzenia elektroniczne przed skutkami zaniku napię,cia w sieci, przepię,ciami w instalacjach elektrycznych oraz zakł,ó,ceniami EMI i RFI. Ich cechą, charakterystyczną, jest praca w typologii Line Interactive AVR z czysto sinusoidalnym kształ,tem napię,cia wyjś,ciowego. Szczegó,lnie zalecane dla urzą,dzeń, z zasilaczami APFC . Wyposaż,one standardowo w oprogramowanie ViewPower na CD. Czas podtrzymania (P 0,5 - P 0,25) 14÷,32min.

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Typ obudowyTower
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Wymiary

600 x 438 x 88 mm

Waga30.65 kg
Specyfikacja techniczna

Wejś,cie
- napię,cie znamionowe: ~,230V
- prą,d znamionowy: 11,4 A
- pró,g przeł,ą,czenia sieć,-UPS: ~,162V ÷, ~,290V
- czę,stotliwoś,ć, wejś,ciowa: 50 Hz/60Hz (auto sensing)

Wyjś,cie
- zakres napię,cia wyj. (AVR): 230V +/- 10%
- czę,stotliwoś,ć, wyjś,ciowa akum.: 50 Hz +/- 1%
- kształ,t przebiegu: czysta sinusoida

Czas przeł,ą,czenia
- 2 - 6 ms

Akumulatory
- typ: szczelny kwasowo-oł,owiowy, bezobsł,ugowy
- czas podtrzymania P max. / P 0,5 / P 0,25: 4 / 14 / 32 min
- czas ł,adowania: 2-4 godziny do 90% peł,nej pojemnoś,ci
- rodzaj akumulatora: 12V / 7Ah x 6
- port podł,ą,czenia ZMA: tak

Zabezpieczenia
- auto-test i ochrona cał,kowitego rozł,adowania akumulatora
- auto-test po każ,dorazowym wł,ą,czeniu

Wskaź,niki
- optyczne: w wł,ą,czenie zasilacza, uż,ycie baterii, przecią,ż,enie, sł,aba bateria, obniż,enie i podwyż,szenie napię,cia
- dź,wię,kowe: przejś,cie na zasilanie bateryjne, akumulatory bliskie rozł,adowania, przecią,ż,enie

Ochrona elektryczna
- zabezp. przed udarem prą,dowym: L+N, 296 Jouli
- zabezp. przed przecią,ż,eniem: automatyczne, elektroniczne odcię,cie w razie - zwarcia oraz 1 resetowalny bezpiecznik na wejś,ciu 16A / 250VAC
- filtracja napię,cia filtr przeciwzakł,ó,ceniowy: RFI/EMI
- ochr. modem/sieć,: RJ-45

Oprogramowanie

ViewPower, zgodnoś,ć, z Windows®, 2000/2003/XP/Vista/2008, Win¬,dows®, 7, Linux, Unix, and MAC

Akcesoria w zestawie

UPS Lestar, oprogramowanie ViewPower na CD, kabel zasilają,cy, kabel USB, uchwyty montaż,owe do szafy (brak szyn montaż,owych - do oddzilnego zakupu), stopki do pracy w pozycji tower, instrukcja obsł,ugi SIO+gwarancja

Pozostałe informacje

- warunki pracy: temp. 0–,40˚,C do 95% wilgotnoś,ci
- skł,adowanie nie powodują,ce kondensacji: 0 do 45˚,C
- iloś,ć, i rodzaj gniazd zasilanych awaryjnie: 6 x IEC 320 + 1 x IEC 320 16A
- iloś,ć, i rodzaj gniazd programowalnych: 3 x IEC 320
- poziom hał,asu do 45 dB z odległ,oś,ci 1 metra

Poziom hałasu41 - 45 dB
Szczegóły gwarancji

- Serwis: door to door
- Gwarancja: 36 miesię,cy na produkt, 24 miesią,ce na akumulatory

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 540680
Producent Lestar
Kod producenta 1966006066
EAN 5901966006066
Strona www http://www.lestar.pl
Recenzje