Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Lestar Akumulator wymienny LAWuS 12V 7,2Ah AGM VRLA

Lestar Akumulator wymienny LAWuS 12V 7,2Ah AGM VRLA

Kod: 674757

68,22 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

WŁ,AŚ,CIWOŚ,CI I FUNKCJE
Ż,elowe akumulatory AGM VRLA serii LAWus charakteryzują, się, podwyż,szonymi parametrami w stosunku do serii LAWu, wydł,uż,onym okresem eksploatacji, cał,kowitą, bezobsł,ugowoś,cią,, wysokim prą,dem rozruchowym, odpornoś,cią, na podwyż,szone i niskie temperatury otoczenia. Dedykowane gł,ó,wnie do stosowania w systemach zasilania awaryjnego UPS, oś,wietlenia awaryjnego, systemach automatyki. Akumulatory mogą, być, też, stosowane w aplikacjach, w któ,rych akumulatory pracują, cyklicznie. Dla gł,ę,bokoś,ci rozł,adowania do 50% posiadają, okoł,o 400 cykli pracy. Projektowana ż,ywotnoś,ć, wynosi 3-5 lat dla 20-25°,C.

TECHNOLOGIA VRLA
System uszczelnienia akumulatora zawiera jednokierunkowy zawó,r ciś,nieniowy zwany VRLA (valve regulated lead acid). Otwiera się, przy nadmiernym wzroś,cie ciś,nienia nagromadzonych gazó,w (zjawisko to moż,e nastą,pić, np. podczas przeł,adowywania akumulatora) i bezpiecznie odprowadza powstał,y gaz na zewną,trz, zapobiegają,c rozsadzeniu hermetycznej obudowy.

TECHNOLOGIA AGM i AKUMULATORY Ż,ELOWE
Akumulatory serii LAW VRLA są, wykonywane w technologii: AGM - (Absorbed Glass Mat). Elektrolit w postaci ż,elu jest uwię,ziony w separatorach z wł,ó,kna szklanego o duż,ej porowatoś,ci (elektrolit jest w postaci ż,elu, powstał,ym po wymieszaniu kwasu siarkowego ze specjalną, kamionką,). Z powodu, iż, jest brak elektrolitu w postaci pł,ynnej akumulatory wykonane w technologii AGM, są, czę,sto nazywane akumulatorami ż,elowymi. Zaletą, akumulatoró,w ż,elowych jest dobra odpornoś,ć, na ubytek elektrolitu podczas pracy elektrycznej oraz mał,e samorozł,adowanie.

Liczba akumulatorów1
Napięcie12 V
Pojemność akumulatora7.2 Ah
Wymagania środowiskowe

Temperatura pracy:
- Rozł,adowanie: -20 ~, 50 stopni C
- Ł,adowanie: - 20 ~, 50 stopni C
- Przechowywanie: - 20 ~, 50 stopni

Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

- Dł,ugoś,ć,: 151 mm
- Szerokoś,ć,: 65 mm
- Wysokoś,ć,: 94 mm
- Wysokoś,ć, cał,kowita: 101 mm

Waga2.4 kg
Pozostałe parametry

- Technologia: AGM
- Terminal fast-on 187 (T1)
- Ł,adowanie buforowe: 13.50 - 13.80V
- Ł,adowanie cykliczne: 14.40 - 14.70V
- Max. prą,d ł,adowania: 2.1 A
- Max. prą,d rozł,adowania: 108A (5 sek.)

Szczegóły gwarancji

Gwarancja obejmuje okres dwó,ch lat przy pracy buforowej i sześ,ciu miesię,cy przy pracy cyklicznej

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 674757
Producent Lestar
Kod producenta 1966007537
EAN 5901966007537
Strona www http://www.lestar.pl
Recenzje