Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Lestar Akumulator wymienny LAWu 12V 7Ah AGM VRLA

Lestar Akumulator wymienny LAWu 12V 7Ah AGM VRLA

Kod: 385222

67,81 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

WŁ,AŚ,CIWOŚ,CI I FUNKCJE
Ż,elowe akumulatory AGM VRLA serii LAWu charakteryzują, się, wydł,uż,onym okresem eksploatacji, cał,kowitą, bezobsł,ugowoś,cią,, wysokim prą,dem rozruchowy, odpornoś,cią, na podwyż,szone i niskie temperatury otoczenia. Dedykowane gł,ó,wnie do stosowania w systemach zasilania awaryjnego UPS, oś,wietlenia awaryjnego, systemach automatyki. Akumulatory mogą, być, też, stosowane w aplikacjach, w któ,rych akumulatory pracują, cyklicznie. Dla gł,ę,bokoś,ci rozł,adowania do 50% posiadają, okoł,o 400 cykli pracy. Projektowana ż,ywotnoś,ć, wynosi 3-5 lat dla 20-25°,C.

TECHNOLOGIA VRLA
System uszczelnienia akumulatora zawiera jednokierunkowy zawó,r ciś,nieniowy zwany VRLA (valve regulated lead acid). Otwiera się, przy nadmiernym wzroś,cie ciś,nienia nagromadzonych gazó,w (zjawisko to moż,e nastą,pić, np. podczas przeł,adowywania akumulatora) i bezpiecznie odprowadza powstał,y gaz na zewną,trz, zapobiegają,c rozsadzeniu hermetycznej obudowy.

TECHNOLOGIA AGM i AKUMULATORY Ż,ELOWE
Akumulatory serii LAW VRLA są, wykonywane w technologii: AGM - (Absorbed Glass Mat). Elektrolit w postaci ż,elu jest uwię,ziony w separatorach z wł,ó,kna szklanego o duż,ej porowatoś,ci (elektrolit jest w postaci ż,elu, powstał,ym po wymieszaniu kwasu siarkowego ze specjalną, kamionką,). Z powodu, iż, jest brak elektrolitu w postaci pł,ynnej akumulatory wykonane w technologii AGM, są, czę,sto nazywane akumulatorami ż,elowymi. Zaletą, akumulatoró,w ż,elowych jest dobra odpornoś,ć, na ubytek elektrolitu podczas pracy elektrycznej oraz mał,e samorozł,adowanie.

Liczba akumulatorów1
Napięcie12 V
Pojemność akumulatora7 Ah
Pojemność baterii7000 mAh
Wymagania środowiskowe

Temperatura pracy:
- Rozł,adowanie: -20 ~, 50 stopni C
- Ł,adowanie: - 20 ~, 50 stopni C
- Przechowywanie: - 20 ~, 50 stopni

Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

- Dł,ugoś,ć,: 151 mm
- Szerokoś,ć,: 65 mm
- Wysokoś,ć,: 94 mm
- Wysokoś,ć, cał,kowita: 100 mm

Waga2.25 kg
Pozostałe parametry

- Technologia: AGM
- Terminal fast-on 187 (T1)
- Ł,adowanie buforowe: 13.59 - 13.80V
- Ł,adowanie cykliczne: 14.49 - 15.00V
- Max. prą,d ł,adowania: 2.1 A
- Max. prą,d rozł,adowania: 100A (5 sek.)

Szczegóły gwarancji

Gwarancja obejmuje okres dwó,ch lat przy pracy buforowej i sześ,ciu miesię,cy przy pracy cyklicznej

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 385222
Producent Lestar
Kod producenta 1966005632
EAN 5901966005632
Strona www http://www.lestar.pl
Recenzje