Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Kiano 5902020020257

Kiano 5902020020257
722,13 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

To bardzo szybkie urzą,dzenie skierowane do uż,ytkownikó,w poszukują,cych wydajnego narzę,dzia do pracy, a takż,e rozrywki. Z pewnoś,cią, nie zawiodą, się, Ci, któ,rzy oczekują, od Tabletu zaawansowanych rozwią,zań,, a to wszystko dzię,ki zdolnoś,ci obliczeniowej, któ,ra dzieli się, pomię,dzy dwa rdzenie.

Technologie zastosowane w Pro10 DUAL zaspokoją, oczekiwania zaawansowanych i wymagają,cych uż,ytkownikó,w korzystają,cych np. z kilku aplikacji ró,wnocześ,nie, nie powodują,c obniż,enia wydajnoś,ci.

Dwurdzeniowy Procesor Rock Chip 3066, taktują,cy z czę,stotliwoś,cią, 1,6 GHz –, jest odpowiedzialny za szybkie dział,anie Tabletu. Pamię,ć, operacyjna RAM o pojemnoś,ci 1GB pozwala na wykorzystanie zaawansowanych funkcji, dzię,ki temu uż,ytkownik zyskuje poprawienei wydajnoś,ci urzą,dzenia. 1GB RAM zapewnia pł,ynne dział,anie urzą,dzenia - aplikacji, filmó,w, oraz wymagają,cych gier 3D..
PRO 10 DUAL sprawdzi się, wię,c jako przenoś,ny odtwarzacz filmó,w w jakoś,ci full HD dzię,ki zł,ą,czu HDMI.
PRO 10 DUAL w testach Antutu benchmark otrzymał, 8200 punktó,w,co obrazowo pokazuje moż,liwoś,ci tabletu.
PRO 10 DUAL posiada pojemnoś,ciowy ekran o rozdzielczoś,ci 9,7”, IPS multitouch, 1024x768 4:3, co sprawia, ż,e uż,ytkowanie jest bardzo wygodne. Ponadto desię,ciopunktowy system dotyku, umoż,liwiają,cy precyzyjne sterowanie urzą,dzeniem, a Mali 400 quad core dodatkowo pozwala na korzystanie z najbardziej zaawansowanych pod wzglę,dem graficznym gier oraz aplikacji.
PRO 10 DUAL posiada aż, 16 GB wbudowanej pamię,ci, któ,ra umoż,liwia przechowywanie wielu aplikacji, zdję,ć,, filmó,w, muzyki oraz gier. Uż,ytkownik moż,e skorzystać, ze slotu na kartę, MicroSD, o maksymalnej pojemnoś,ci 32 GB.
PRO 10 DUAL dział,a w oparciu o system operacyjny Android 4.1 z dostę,pem do Google Play, a komunikację, zapewnia wbudowany w urzą,dzeniu moduł, WiFi.

Pomyś,leliś,my ró,wnież, o akcesoriach takich , jak np. moduł, Bluetooth 2.1 EDR, któ,ry zapewnia szybki transfer danych - nawet do 3Mbit/s , a co za tym idzie daje moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia do PRO 10 DUAL szeroką, gamę, innych akcesorió,w jak sł,uchawki czy klawiatura.

Pro 10 DUAL speł,nia ró,wnież, funkcję, aparatu fotograficznego:
aparat w przedniej czę,ś,ci pozwala na prowadzenie wideokonferencji przy uż,yciu darmowych komunikatoró,w internetowych,
aparat z tył,u tabletu umoż,liwia robienie zdję,ć, oraz nagrywanie filmó,w.

Kamera tył, 2.0 Mpx

Kamera przó,d 0.3 Mpx

Rozdzielczość1024 x 768
Ekran dotykowyTak
Rodzaj pamięciDDR3
System operacyjnyAndroid 4.1
Procesor

RK3066 Cortex A9 DualCore + mali400 quad core

Taktowanie procesora1.6 GHz
Pamięć wewnętrzna16 GB
Standard pamięci SD / CFSD
Czytnik kart pamięciTak
Typ kart pamięcimicroSD
KomunikacjaBluetooth 2.1
Modem WWANNie
Funkcja telefonu komórkowegoNie
Aparat fotograficznyTak
Szczegółowe dane aparatu

2 Mpx - tył, , 0.3 Mpx - przó,d

GPSNie
ZłączaHDMI
Złącza zewnętrzneHDMI
Bateria

8000 mAh

Pozostałe parametry

- Wynik Benchmarku Antutu 8200
- G-sensor4-poziomowy
- Obsł,uga gier 3D
- Obsł,uga flash 11
- Formaty VideoWMV, MOV, AVI, RM/RMVB, MPEG-2/4
- Formaty AudioMP3,WMA, 3GP, AAC, FLAC, WAV, OGG
- Obsł,uga 3G poprzez zewnę,trzny adapter

Wbudowana pamięć RAM1 GB
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 392123
Producent Kiano
Kod producenta 5902020020257
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje