Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Kiano 5902020020288

Kiano 5902020020288
758,87 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Core 10.1 Dual 3G został, wyposaż,ony we wbudowany modem 3g.To bardzo szybkie urzą,dzenie kierujemy do uż,ytkownikó,w poszukują,cych wydajnego narzę,dzia do pracy, a takż,e rozrywki. Z pewnoś,cią, nie zawiodą, się, Ci, któ,rzy oczekują, od Tabletu zaawansowanych rozwią,zań,, a to wszystko dzię,ki zdolnoś,ci obliczeniowej, któ,ra dzieli się, pomię,dzy dwa rdzenie.

Technologie zastosowane w ,CORE 10.1 DUAL 3G ,zaspokoją, oczekiwania zaawansowanych i wymagają,cych uż,ytkownikó,w korzystają,cych np. z kilku aplikacji ró,wnocześ,nie, nie powodują,c obniż,enia wydajnoś,ci.

Dwurdzeniowy Procesor Rock Chip 3066, taktują,cy z czę,stotliwoś,cią, 1,6 GHz –, jest odpowiedzialny za szybkie dział,anie Tabletu. Pamię,ć, operacyjna RAM o pojemnoś,ci 1GB pozwala na wykorzystanie zaawansowanych funkcji, dzię,ki temu uż,ytkownik zyskuje poprawienei wydajnoś,ci urzą,dzenia. 1GB RAM zapewnia pł,ynne dział,anie urzą,dzenia - aplikacji, filmó,w, oraz wymagają,cych gier 3D.. ,

CORE 10.1 DUAL 3G sprawdzi się, wię,c jako przenoś,ny odtwarzacz filmó,w w jakoś,ci full HD dzię,ki zł,ą,czu HDMI. ,

CORE 10.1 DUAL 3G w testach Antutu benchmark otrzymał, 11500 punktó,w,co obrazowo pokazuje moż,liwoś,ci tabletu.

CORE 10.1 DUAL 3G posiada pojemnoś,ciowy ekran o rozdzielczoś,ci 10,1”, IPS multitouch, 1280x800 16:9, co sprawia, ż,e uż,ytkowanie jest bardzo wygodne. Ponadto desię,ciopunktowy system dotyku, umoż,liwiają,cy precyzyjne sterowanie urzą,dzeniem, a Mali 400 quad core dodatkowo pozwala na korzystanie z najbardziej zaawansowanych pod wzglę,dem graficznym gier oraz aplikacji. ,

CORE 10.1 DUAL 3G posiada aż, 16 GB wbudowanej pamię,ci, któ,ra umoż,liwia przechowywanie wielu aplikacji, zdję,ć,, filmó,w, muzyki oraz gier. Uż,ytkownik moż,e skorzystać, ze slotu na kartę, MicroSD, o maksymalnej pojemnoś,ci 32 GB. ,

CORE 10.1 DUAL 3G dział,a w oparciu o system operacyjny Android 4.1 z dostę,pem do Google Play, a komunikację, zapewnia wbudowany w urzą,dzeniu moduł, WiFi.

Pomyś,leliś,my ró,wnież, o akcesoriach takich , jak np. moduł, Bluetooth 2.1 EDR, któ,ry zapewnia szybki transfer danych - nawet do 3Mbit/s , a co za tym idzie daje moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia do ,CORE 10.1 DUAL 3G ,szeroką, gamę, innych akcesorió,w jak sł,uchawki czy klawiatura.

CORE 10.1 DUAL 3G speł,nia ró,wnież, funkcję, aparatu fotograficznego:aparat w przedniej czę,ś,ci pozwala na prowadzenie wideokonferencji przy uż,yciu darmowych komunikatoró,w internetowych,aparat z tył,u tabletu umoż,liwia robienie zdję,ć, oraz nagrywanie filmó,w.

Nowy CORE 10.1 DUAL 3G został, wyposaż,ony kamerą, 2.0 Mpx z tył,u oraz 0.3 Mpx z przodu.

 ,

Rozdzielczość1280 x 800
Ekran dotykowyTak
System operacyjnyAndroid 4.1
Procesor

RK3066 Cortex A9 DualCore

Taktowanie procesora1.6 GHz
Pamięć wewnętrzna16 GB
Czytnik kart pamięciTak
Typ kart pamięcimicroSD
Standard pamięci SD / CFSDXC
KomunikacjaBluetooth 2.1
Modem WWANWbudowany
Funkcja telefonu komórkowegoNie
Aparat fotograficznyTak
Szczegółowe dane aparatu

2 Mpx - tył, oraz 0.3 Mpx przó,d

GPSNie
Złącza3,5mm minijack
Złącza zewnętrzneHDMI
Bateria

8000 mAh

Wymiary

brak danych

Pozostałe parametry

Formaty VideoWMV, MOV, AVI, RM/RMVB, MPEG-2/4
Formaty AudioMP3,WMA, 3GP, AAC, FLAC, WAV, OGG
HDMI 1.3Full HD 1080p

Zawartość zestawu

instrukcja
karta gwarancyjna
ł,adowarka sieciowa
kabel USB
kabel OTG (przejsció,wka microUSB - USB)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 385920
Producent Kiano
Kod producenta 5902020020288
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje