Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Kaspersky *ESD Kasper. TS MD 2Devices 1Y KL1919PCBFS

Kaspersky *ESD Kasper. TS MD 2Devices 1Y KL1919PCBFS

Kod: 914204

122,97 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Informacje dodatkowe

Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Pań,stwa podczas zamó,wienia, zostaną, przesł,ane wiadomoś,ć, powitalna z serwisu dlocker.eu oraz wiadomoś,ć, z informacją, ż,e został, zamó,wiony kolejny klucz ESD (kod rejestracyjny).

Kod rejestracyjny należ,y przekazać, klientowi koń,cowemu (uż,ytkownikowi oprogramowania), któ,ry bę,dzie mó,gł, go wymienić, za poś,rednictwem strony https://rejestracja.kaspersky.pl na kod aktywacyjny sł,uż,ą,cy do aktywowania oprogramowania. Po dokonaniu wymiany, uż,ytkownik otrzyma kod aktywacyjny, któ,ry zostanie przesł,any na adres e-mail podany w formularzu znajdują,cym się, na powyż,szej stronie internetowej.

 ,Wymiana kodu rejestracyjnego na kod aktywacyjny moż,e być, przeprowadzona wył,ą,cznie przez uż,ytkownika oprogramowania.

 ,Oprogramowanie Kaspersky Lab moż,na pobrać, z dział,u Do pobrania na stronie internetowej firmy Kaspersky Lab Polska: http://www.kaspersky.pl/pobierz_produkty

 ,W celu rozwią,zania jakichkolwiek problemó,w zwią,zanych z oprogramowaniem Kaspersky Lab prosimy o skorzystanie z bazy wiedzy (http://pomoc.kaspersky.pl) lub kontakt z dział,em pomocy technicznej:

 ,e-mail: pomoc@kaspersky.pl

 ,tel.: 801 000 215, 34 390 94 00

 ,

RodzajBezpieczeństwo
WersjaCyfrowa / do pobrania
LicencjaDo użytku domowego
Czas trwania1 rok
Liczba stanowisk / jednostek2
Szczegóły licencji

KOD ,REJESTRACYJNY w postaci klucza ESD, któ,ry ,Klient Koń,cowy ,musi zarejestrować, na stronie https://rejestracja.kaspersky.pl/, aby otrzymać, klucz produktu.

ArchitekturaBrak danych
NośnikBrak
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe
Wszystkie urzą,dzenia
 • Poł,ą,czenie z internetem - wymagane do aktywowania i aktualizowania produktu, a takż,e do dział,ania niektó,rych funkcji oprogramowania.
Komputery stacjonarne i laptopy z systemem Windows
 • Okoł,o 480 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napę,d CD-ROM lub DVD-ROM (do instalacji z pł,yty)
 • Microsoft®, Internet Explorer®, 81 ,lub nowszy
 • Microsoft Windows®, Installer 3.0 lub nowszy
 • Oprogramowanie Microsoft .NET Framework w wersji 4 lub nowszej
 • Technologia ochrony kamer internetowych dział,a tylko na komputerach PC. Obsł,uguje szeroką, gamę, zgodnych kamer.

 • Microsoft Windows 102 ,Home / Pro / Enterprise (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise / 8.1 Update (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows 7 Starter / Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate SP1 lub nowszy (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows Vista®, Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate SP1 lub nowszy (wersje 32- lub 64-bitowe3)
  • Microsoft Windows XP4 ,Home / Professional (w wersji 32-bitowej) SP3 lub nowszy / Professional (w wersji 64-bitowej3) SP2 lub nowszy5
 • Procesor: 1 GHz lub szybszy
  Pamię,ć, (RAM): 1 GB (systemy 32-bitowe) lub 2 GB (systemy 64-bitowe)
  Procesor: 800 MHz lub szybszy
  Pamię,ć, (RAM): 512 MB
Tablety z systemem operacyjnym Windows (urzą,dzenia z procesorem Intel®,)
 • Microsoft Windows 102 ,Home / Pro / Enterprise (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows 8.1 / 8.1 Pro (w wersji 64-bitowej3)
 • Microsoft Windows 8 / 8 Pro (w wersji 64-bitowej3)
 • Minimalna rozdzielczoś,ć, ekranu: 1024 ×, 600
Komputery stacjonarne i laptopy Mac
 • Pamię,ć, (RAM): 1 GB
 • 550 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji aplikacji (zależ,nie od rozmiaru antywirusowych baz danych)
 • OS X 10.9, 10.10, 10.11
 • 220 MB wolnego miejsca na dysku twardym do pobrania aplikacji
 • Technologia ochrony kamer internetowych dział,a na komputerach z systemem OS X i obsł,uguje szeroką, gamę, zgodnych kamer.
Smartfony i tablety z systemem Android
 • Android™, 4.0 - 6.0
 • Minimalna rozdzielczoś,ć, ekranu: 320 ×, 480
iPhone i iPad6
 • iOS®, 8.0 lub nowszy
Windows Phone®,7
 • Windows Phone 8
1 ,W przypadku przeglą,darki internetowej Microsoft Internet Explorer 8 nie moż,emy zagwarantować, poprawnego dział,ania portalu My Kaspersky oraz funkcji zarzą,dzania zabezpieczeniami.
2 ,Aby zapewnić, kompatybilnoś,ć, ochrony z systemem Windows 10, pobierz i zainstaluj wszystkie uaktualnienia oprogramowania Kaspersky Lab. Produkt nie jest przeznaczony do pracy w mobilnych wersjach systemu Windows 10.
3 ,Pewne funkcje oprogramowania mogą, dział,ać, tylko w 32-bitowych wersjach systemu operacyjnego. Szczegó,ł,owe informacje o funkcjonowaniu produktu w 64-bitowych systemach operacyjnych znajdują, się, na stronie ,https://support.kaspersky.com/pl/12612.
4 ,Jeż,eli korzystasz z systemu Microsoft Windows XP z systemem plikó,w FAT32, instalacja produktu nie bę,dzie moż,liwa.
5 ,Aby mieć, dostę,p do peł,nej funkcjonalnoś,ci w ramach narzę,dzia Kaspersky Password Manager, należ,y korzystać, z jednej z nastę,pują,cych przeglą,darek: Mozilla™, Firefox™, 31 lub nowsza / Google Chrome™, 36 lub nowsza / Yandex.Browser 14.10 lub nowsza.
6 ,Na tej platformie dostę,pne są, wył,ą,cznie rozwią,zania Kaspersky Password Manager oraz Kaspersky Safe Browser.
7 ,Na tej platformie dostę,pne jest wył,ą,cznie rozwią,zanie Kaspersky Safe Browser.

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 914204
Producent Kaspersky
Kod producenta KL1919PCBFS
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.kaspersky.pl
Recenzje