Kaspersky *ESD Kasper. TS MD 2Devices 1Y KL1919PCBFS

Be the first to review this product

PLN143.97
OR

Kaspersky *ESD Kasper. TS MD 2Devices 1Y KL1919PCBFS

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Informacje dodatkowe

Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Pań,stwa podczas zamó,wienia, zostaną, przesł,ane wiadomoś,ć, powitalna z serwisu dlocker.eu oraz wiadomoś,ć, z informacją, ż,e został, zamó,wiony kolejny klucz ESD (kod rejestracyjny).

Kod rejestracyjny należ,y przekazać, klientowi koń,cowemu (uż,ytkownikowi oprogramowania), któ,ry bę,dzie mó,gł, go wymienić, za poś,rednictwem strony https://rejestracja.kaspersky.pl na kod aktywacyjny sł,uż,ą,cy do aktywowania oprogramowania. Po dokonaniu wymiany, uż,ytkownik otrzyma kod aktywacyjny, któ,ry zostanie przesł,any na adres e-mail podany w formularzu znajdują,cym się, na powyż,szej stronie internetowej.

 ,Wymiana kodu rejestracyjnego na kod aktywacyjny moż,e być, przeprowadzona wył,ą,cznie przez uż,ytkownika oprogramowania.

 ,Oprogramowanie Kaspersky Lab moż,na pobrać, z dział,u Do pobrania na stronie internetowej firmy Kaspersky Lab Polska: http://www.kaspersky.pl/pobierz_produkty

 ,W celu rozwią,zania jakichkolwiek problemó,w zwią,zanych z oprogramowaniem Kaspersky Lab prosimy o skorzystanie z bazy wiedzy (http://pomoc.kaspersky.pl) lub kontakt z dział,em pomocy technicznej:

 ,e-mail: pomoc@kaspersky.pl

 ,tel.: 801 000 215, 34 390 94 00

 ,

RodzajBezpieczeństwo
WersjaCyfrowa / do pobrania
LicencjaDo użytku domowego
Czas trwania1 rok
Liczba stanowisk / jednostek2
Szczegóły licencji

KOD ,REJESTRACYJNY w postaci klucza ESD, któ,ry ,Klient Koń,cowy ,musi zarejestrować, na stronie https://rejestracja.kaspersky.pl/, aby otrzymać, klucz produktu.

ArchitekturaBrak danych
NośnikBrak
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe
Wszystkie urzą,dzenia
 • Poł,ą,czenie z internetem - wymagane do aktywowania i aktualizowania produktu, a takż,e do dział,ania niektó,rych funkcji oprogramowania.
Komputery stacjonarne i laptopy z systemem Windows
 • Okoł,o 480 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napę,d CD-ROM lub DVD-ROM (do instalacji z pł,yty)
 • Microsoft®, Internet Explorer®, 81 ,lub nowszy
 • Microsoft Windows®, Installer 3.0 lub nowszy
 • Oprogramowanie Microsoft .NET Framework w wersji 4 lub nowszej
 • Technologia ochrony kamer internetowych dział,a tylko na komputerach PC. Obsł,uguje szeroką, gamę, zgodnych kamer.

 • Microsoft Windows 102 ,Home / Pro / Enterprise (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise / 8.1 Update (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows 7 Starter / Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate SP1 lub nowszy (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows Vista®, Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate SP1 lub nowszy (wersje 32- lub 64-bitowe3)
  • Microsoft Windows XP4 ,Home / Professional (w wersji 32-bitowej) SP3 lub nowszy / Professional (w wersji 64-bitowej3) SP2 lub nowszy5
 • Procesor: 1 GHz lub szybszy
  Pamię,ć, (RAM): 1 GB (systemy 32-bitowe) lub 2 GB (systemy 64-bitowe)
  Procesor: 800 MHz lub szybszy
  Pamię,ć, (RAM): 512 MB
Tablety z systemem operacyjnym Windows (urzą,dzenia z procesorem Intel®,)
 • Microsoft Windows 102 ,Home / Pro / Enterprise (wersje 32- lub 64-bitowe3)
 • Microsoft Windows 8.1 / 8.1 Pro (w wersji 64-bitowej3)
 • Microsoft Windows 8 / 8 Pro (w wersji 64-bitowej3)
 • Minimalna rozdzielczoś,ć, ekranu: 1024 ×, 600
Komputery stacjonarne i laptopy Mac
 • Pamię,ć, (RAM): 1 GB
 • 550 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji aplikacji (zależ,nie od rozmiaru antywirusowych baz danych)
 • OS X 10.9, 10.10, 10.11
 • 220 MB wolnego miejsca na dysku twardym do pobrania aplikacji
 • Technologia ochrony kamer internetowych dział,a na komputerach z systemem OS X i obsł,uguje szeroką, gamę, zgodnych kamer.
Smartfony i tablety z systemem Android
 • Android™, 4.0 - 6.0
 • Minimalna rozdzielczoś,ć, ekranu: 320 ×, 480
iPhone i iPad6
 • iOS®, 8.0 lub nowszy
Windows Phone®,7
 • Windows Phone 8
1 ,W przypadku przeglą,darki internetowej Microsoft Internet Explorer 8 nie moż,emy zagwarantować, poprawnego dział,ania portalu My Kaspersky oraz funkcji zarzą,dzania zabezpieczeniami.
2 ,Aby zapewnić, kompatybilnoś,ć, ochrony z systemem Windows 10, pobierz i zainstaluj wszystkie uaktualnienia oprogramowania Kaspersky Lab. Produkt nie jest przeznaczony do pracy w mobilnych wersjach systemu Windows 10.
3 ,Pewne funkcje oprogramowania mogą, dział,ać, tylko w 32-bitowych wersjach systemu operacyjnego. Szczegó,ł,owe informacje o funkcjonowaniu produktu w 64-bitowych systemach operacyjnych znajdują, się, na stronie ,https://support.kaspersky.com/pl/12612.
4 ,Jeż,eli korzystasz z systemu Microsoft Windows XP z systemem plikó,w FAT32, instalacja produktu nie bę,dzie moż,liwa.
5 ,Aby mieć, dostę,p do peł,nej funkcjonalnoś,ci w ramach narzę,dzia Kaspersky Password Manager, należ,y korzystać, z jednej z nastę,pują,cych przeglą,darek: Mozilla™, Firefox™, 31 lub nowsza / Google Chrome™, 36 lub nowsza / Yandex.Browser 14.10 lub nowsza.
6 ,Na tej platformie dostę,pne są, wył,ą,cznie rozwią,zania Kaspersky Password Manager oraz Kaspersky Safe Browser.
7 ,Na tej platformie dostę,pne jest wył,ą,cznie rozwią,zanie Kaspersky Safe Browser.

 ,

Additional Information

Kod 914204
Producent Kaspersky
Kod producenta KL1919PCBFS
EAN N/A
Strona www http://www.kaspersky.pl

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.